เนื้อเพลง Stand up คำอ่านไทย Jessie J

If you surround yourself with negative people
(อิ๊ฟ ยู เซอร์ราวนด์ ยุรเซลฟ วิธ เน๊กาถีฝ พี๊เพิ่ล)
You’ll never feel ???
(โยว เน๊เฝ่อร์ ฟีล)
They’ll suppress you of your spirit and ???
(เด๊ว ซั๊พเพรส ยู อ็อฝ ยุร สพีหริท แอนด์)
So reach deep and release your inner child. Yeah Yeah!
(โซ รี๊ช ดี๊พ แอนด์ รีลี๊ส ยุร อีนเนอะ ชายลํดํ เย่ เย่ !)

So Stand Up! For the Love, Love, Love
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
So Stand Up! For the Love, Love, Love
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
So Stand Up! Yeah
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! เย่)
‘Cause you’re as old as you feel you are
(ค๊อส ยัวร์ แอส โอลด์ แอส ยู ฟีล ยู อาร์)
And if you don’t reach for the moon you can’t fall on the stars
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ รี๊ช ฟอร์ เดอะ มูน ยู แค็นท ฟอลล์ ออน เดอะ สทาร์)
So I live my life like every day is the last, last, last
(โซ ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อีส เดอะ ล๊าสท , ล๊าสท , ล๊าสท)
‘Cause you’re as old as you feel you are
(ค๊อส ยัวร์ แอส โอลด์ แอส ยู ฟีล ยู อาร์)
And if you don’t reach for the moon you can’t fall on the stars
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ รี๊ช ฟอร์ เดอะ มูน ยู แค็นท ฟอลล์ ออน เดอะ สทาร์)
So I live my life like every day is the last, last, last
(โซ ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อีส เดอะ ล๊าสท , ล๊าสท , ล๊าสท)

Listen!
(ลิ๊สซึ่น !)
If you let a frown become your normaility, yes
(อิ๊ฟ ยู เล็ท ดา ฟเราน บีคัม ยุร normaility , เย็ซ)
You don’t set an example for the youth of our humanity
(ยู ด้อนท์ เซ็ท แอน เอ็กแซ๊มเพิ่ล ฟอร์ เดอะ ยู๊ธ อ็อฝ เอ๊า ฮิวแมนอิทิ)
If you spend every day wishing for the next to come
(อิ๊ฟ ยู สเพ็นด เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ วิชชิ้ง ฟอร์ เดอะ เน๊กซท ทู คัม)
Aged and lifeless is what [Yes!] you’ll become. Yeah Yeah!
(เอจ แอนด์ ไลฟเล็ซ ซิส ว๊อท [ เย็ซ ! ] โยว บีคัม เย่ เย่ !)

So Stand Up! For the Love, Love, Love
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
So Stand Up! For the Love, Love, Love
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
So Stand Up! Yeah
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! เย่)
‘Cause you’re as old as you feel you are
(ค๊อส ยัวร์ แอส โอลด์ แอส ยู ฟีล ยู อาร์)
And if you don’t reach for the moon you can’t fall on the stars
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ รี๊ช ฟอร์ เดอะ มูน ยู แค็นท ฟอลล์ ออน เดอะ สทาร์)
So I live my life like every day is the last, last, last
(โซ ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อีส เดอะ ล๊าสท , ล๊าสท , ล๊าสท)
‘Cause you’re as old as you feel you are
(ค๊อส ยัวร์ แอส โอลด์ แอส ยู ฟีล ยู อาร์)
And if you don’t reach for the moon you can’t fall on the stars
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ รี๊ช ฟอร์ เดอะ มูน ยู แค็นท ฟอลล์ ออน เดอะ สทาร์)
So I live my life like every day is the last, last, last
(โซ ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อีส เดอะ ล๊าสท , ล๊าสท , ล๊าสท)
So stand up
(โซ สแทนด์ อั๊พ)

So in all the bad and the good ???
(โซ อิน ออล เดอะ แบ้ด แอนด์ เดอะ กู๊ด)
Don’t think second best
(ด้อนท์ ทริ๊งค เซ๊คคั่น เบ๊สท์)
Be number one
(บี นั๊มเบ้อร์ วัน)
Spread some love
(สเพร๊ด ซัม ลัฝ)
Don’t give to receive
(ด้อนท์ กี๊ฝ ทู รีซี๊ฝ)
Strive to be happy
(ซทไรฝ ทู บี แฮ๊พพี่)
And live to believe
(แอนด์ ไล้ฝ ทู บีลี๊ฝ)
So in all the bad and the good ???
(โซ อิน ออล เดอะ แบ้ด แอนด์ เดอะ กู๊ด)
Don’t think second best
(ด้อนท์ ทริ๊งค เซ๊คคั่น เบ๊สท์)
Be number one
(บี นั๊มเบ้อร์ วัน)
Spread some love
(สเพร๊ด ซัม ลัฝ)
Don’t give to receive
(ด้อนท์ กี๊ฝ ทู รีซี๊ฝ)
Strive to be happy
(ซทไรฝ ทู บี แฮ๊พพี่)
And live to believe. Yeah Yeah Yeah!
(แอนด์ ไล้ฝ ทู บีลี๊ฝ เย่ เย่ เย่ !)

So Stand Up! For the Love, Love, Love
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
So let me see you. Yeah Yeah!
(โซ เล็ท มี ซี ยู เย่ เย่ !)
‘Cause you’re as old as you feel you are
(ค๊อส ยัวร์ แอส โอลด์ แอส ยู ฟีล ยู อาร์)
And if you don’t reach for the moon you can’t fall on the stars
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ รี๊ช ฟอร์ เดอะ มูน ยู แค็นท ฟอลล์ ออน เดอะ สทาร์)
So I live my life like every day is the last, last, last
(โซ ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อีส เดอะ ล๊าสท , ล๊าสท , ล๊าสท)
Break It Down!
(เบร๊ค อิท เดาน !)

So Stand Up! For the lololololololololololove Yeah
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ lololololololololololove เย่)
So Stand Up! For the lololololololololololove Ohh Ohh
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ lololololololololololove โอ้ โอ้)
So Stand Up! For the lololololololololololove Ohh Ohh
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ lololololololololololove โอ้ โอ้)
So Stand Up! Stand Up! Stand Up! Yeah
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! สแทนด์ อั๊พ ! สแทนด์ อั๊พ ! เย่)
‘Cause you’re as old as you feel you are
(ค๊อส ยัวร์ แอส โอลด์ แอส ยู ฟีล ยู อาร์)
And if you don’t reach for the moon you can’t fall on the stars
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ รี๊ช ฟอร์ เดอะ มูน ยู แค็นท ฟอลล์ ออน เดอะ สทาร์)
So I live my life like every day is the last, last, last
(โซ ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อีส เดอะ ล๊าสท , ล๊าสท , ล๊าสท)
So Stand Up! For the Love, Love, Love
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
So Stand Up! For the Love, Love, Love
(โซ สแทนด์ อั๊พ ! ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
So Stand Up for the Love, Love, Yeah
(โซ สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ลัฝ , เย่)
So Stand Up!
(โซ สแทนด์ อั๊พ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand up คำอ่านไทย Jessie J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น