เนื้อเพลง When I Grow Too Old to Dream คำอ่านไทย Diana Krall

When I grow too old to dream, I will have you to remember.
(เว็น นาย โกรว์ ทู โอลด์ ทู ดรีม , ไอ วิล แฮ็ฝ ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์)
When I grow too old to dream, your love will live in my heart.
(เว็น นาย โกรว์ ทู โอลด์ ทู ดรีม , ยุร ลัฝ วิล ไล้ฝ อิน มาย ฮาร์ท)
So kiss me my sweet, and so let us part.
(โซ คิซ มี มาย สวี้ท , แอนด์ โซ เล็ท อัซ พาร์ท)
When I grow too old to dream, your love will live in my heart.
(เว็น นาย โกรว์ ทู โอลด์ ทู ดรีม , ยุร ลัฝ วิล ไล้ฝ อิน มาย ฮาร์ท)

When I grow, when I grow too old to dream, I will have you to remember.
(เว็น นาย โกรว์ , เว็น นาย โกรว์ ทู โอลด์ ทู ดรีม , ไอ วิล แฮ็ฝ ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์)
When I grow, when I grow too old to dream
(เว็น นาย โกรว์ , เว็น นาย โกรว์ ทู โอลด์ ทู ดรีม)
Your love will live, will live in my heart.
(ยุร ลัฝ วิล ไล้ฝ , วิล ไล้ฝ อิน มาย ฮาร์ท)
So kiss me, my sweet, and so let us part.
(โซ คิซ มี , มาย สวี้ท , แอนด์ โซ เล็ท อัซ พาร์ท)
When I grow, when I grow too old
(เว็น นาย โกรว์ , เว็น นาย โกรว์ ทู โอลด์)
sh-do-ya-do-ya-do-ya to dream! Your love will live in my heart.
(ฌะ ดู ยา ดู ยา ดู ยา ทู ดรีม ! ยุร ลัฝ วิล ไล้ฝ อิน มาย ฮาร์ท)

So kiss me my sweet! And so let us part
(โซ คิซ มี มาย สวี้ท ! แอนด์ โซ เล็ท อัซ พาร์ท)
When I grow too old to dream, your love will live in my heart
(เว็น นาย โกรว์ ทู โอลด์ ทู ดรีม , ยุร ลัฝ วิล ไล้ฝ อิน มาย ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Grow Too Old to Dream คำอ่านไทย Diana Krall

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น