เนื้อเพลง Don’t Let Me Be Lonely Tonight คำอ่านไทย The Isley Brothers

Written by: James Taylor
(วึ้น บาย : เจม เทเลอร์)

Do me wrong, do me right.
(ดู มี รอง , ดู มี ไร๊ท)
Tell me lies but hold me tight.
(เทลล มี ไล บั๊ท โฮลด์ มี ไท๊ท)
Save your goodbyes for the mornin’ light,
(เซฝ ยุร กู๊ดบาย ฟอร์ เดอะ มอร์นิน ไล๊ท ,)
But don’t let me be lonely tonight.
(บั๊ท ด้อนท์ เล็ท มี บี โลนลิ ทูไน๊ท)

Say goodbye, and say hello.
(เซย์ กู๊ดบาย , แอนด์ เซย์ เฮ็ลโล)
Sure ‘nuf good to see you but it’s time to go.
(ชัวร์ nuf กู๊ด ทู ซี ยู บั๊ท อิทซ ไทม์ ทู โก)
Don’t say yes, but please don’t say no,
(ด้อนท์ เซย์ เย็ซ , บั๊ท พลีซ ด้อนท์ เซย์ โน ,)
I don’t want to be lonely tonight.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โลนลิ ทูไน๊ท)

Do me wrong, do me right, right now, baby.
(ดู มี รอง , ดู มี ไร๊ท , ไร๊ท นาว , เบ๊บี้)
Go on and tell me lies but hold me tight.
(โก ออน แอนด์ เทลล มี ไล บั๊ท โฮลด์ มี ไท๊ท)
Save your goodbyes for the mornin’ light,
(เซฝ ยุร กู๊ดบาย ฟอร์ เดอะ มอร์นิน ไล๊ท ,)
But don’t let me be lonely tonight
(บั๊ท ด้อนท์ เล็ท มี บี โลนลิ ทูไน๊ท)
I don’t want to be lonely tonight
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โลนลิ ทูไน๊ท)
No, no, I don’t want to be lonely tonight.
(โน , โน , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โลนลิ ทูไน๊ท)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Go away then, damn ya
(โก อะเวย์ เด็น , แดมนํ ยา)
Go on and do as you please, yeah,
(โก ออน แอนด์ ดู แอส ยู พลีซ , เย่ ,)
You ain’t gonna see me getin’ down on my knees.
(ยู เอน กอนนะ ซี มี getin เดาน ออน มาย นี)
I’m undecided and your heart’s been divided
(แอม อันดิไซดอิด แอนด์ ยุร ฮาร์ท บีน ดิไฝด)
You’ve been turnin’ my world upside down.
(ยู๊ฟ บีน เทินนิน มาย เวิลด อัพไซต์ เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let Me Be Lonely Tonight คำอ่านไทย The Isley Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น