เนื้อเพลง Whatcha Gonna Do คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the shadow comes under your door.
(เว็น เดอะ แฌดโอ คัม อั๊นเด้อร ยุร ดอร์)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the shadow comes under your door.
(เว็น เดอะ แฌดโอ คัม อั๊นเด้อร ยุร ดอร์)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the shadow comes under your door.
(เว็น เดอะ แฌดโอ คัม อั๊นเด้อร ยุร ดอร์)
O Lord, O Lord,
(โอ หลอร์ด , โอ หลอร์ด ,)
What shall you do?
(ว๊อท แชลล์ ยู ดู)

Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the devil calls your cards.
(เว็น เดอะ เด๊ฝิ้ล คอลลํ ยุร ค้าร์ด)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the devil calls your cards.
(เว็น เดอะ เด๊ฝิ้ล คอลลํ ยุร ค้าร์ด)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the devil calls your cards.
(เว็น เดอะ เด๊ฝิ้ล คอลลํ ยุร ค้าร์ด)
O Lord, O Lord,
(โอ หลอร์ด , โอ หลอร์ด ,)
What shall you do?
(ว๊อท แชลล์ ยู ดู)

Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When your water turns to wine.
(เว็น ยุร ว๊อเท่อร เทิร์น ทู ไวน์)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When your water turns to wine.
(เว็น ยุร ว๊อเท่อร เทิร์น ทู ไวน์)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When your water turns to wine.
(เว็น ยุร ว๊อเท่อร เทิร์น ทู ไวน์)
O Lord, O Lord,
(โอ หลอร์ด , โอ หลอร์ด ,)
What should you do?
(ว๊อท เชิด ยู ดู)

Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When you can’t play God no more.
(เว็น ยู แค็นท เพลย์ ก๊อด โน โม)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When you can’t play God no more.
(เว็น ยู แค็นท เพลย์ ก๊อด โน โม)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When you can’t play God no more.
(เว็น ยู แค็นท เพลย์ ก๊อด โน โม)
O Lord, O Lord,
(โอ หลอร์ด , โอ หลอร์ด ,)
What shall you do?
(ว๊อท แชลล์ ยู ดู)

Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the shadow comes creepin’ in your room.
(เว็น เดอะ แฌดโอ คัม คลีพปิน อิน ยุร รูม)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the shadow comes creepin’ in your room.
(เว็น เดอะ แฌดโอ คัม คลีพปิน อิน ยุร รูม)
Tell me what you’re gonna do
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
When the shadow comes creepin’ in your room.
(เว็น เดอะ แฌดโอ คัม คลีพปิน อิน ยุร รูม)
O Lord, O Lord,
(โอ หลอร์ด , โอ หลอร์ด ,)
What should you do?
(ว๊อท เชิด ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whatcha Gonna Do คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น