เนื้อเพลง Look Thru My Eyes คำอ่านไทย DMX

Judge not and shall be judged first
(จั๊ดจ น็อท แอนด์ แชลล์ บี จั๊ดจ เฟิร์สท)
Die n*gga, die n*gga
(ดาย เอ็น *gga , ดาย เอ็น *gga)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
Look in my eyes, see what I see
(ลุ๊ค อิน มาย อาย , ซี ว๊อท ไอ ซี)
Do what I do, be what I be
(ดู ว๊อท ไอ ดู , บี ว๊อท ไอ บี)
Walk with my shoes that hurt your feet
(ว๊อล์ค วิธ มาย ชู แดท เฮิร์ท ยุร ฟีท)
And know why I lurk the streets
(แอนด์ โนว์ วาย ไอ เลิค เดอะ สทรีท)

[DMX:]
([ DMX : ])
Burning in hell, but don’t deserved to be
(เบรินนิง อิน เฮ็ลล , บั๊ท ด้อนท์ ดิเสิฝ ทู บี)
Got n*ggas I don’t even know that wanna murder me
(ก็อท เอ็น *ggas ซาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ แดท วอนนา เม๊อร์เด้อร์ มี)
It’s because they heard of me
(อิทซ บิคอส เด เฮิด อ็อฝ มี)
And they know that the Dark is for real
(แอนด์ เด โนว์ แดท เดอะ ด๊าร์ค อีส ฟอร์ เรียล)
The bark is for real, when you see that spark it’ll kill
(เดอะ บาร์ค อีส ฟอร์ เรียล , เว็น ยู ซี แดท สพ๊าร์ค อิว คิลล์)
Be poppin, robbin and chill, take it over there bark wit’ it
(บี พอพปิน , รอบบิน แอนด์ ชิล , เท้ค อิท โอ๊เฝ่อร แดร์ บาร์ค วิท ดิธ)
From Ohio to Cali to Baltimore back to New York wit’ it
(ฟรอม โอฮายโอ้ ทู กาลี ทู บอวทิมอว์ แบ็ค ทู นิว ยอค วิท ดิธ)
Come through flyin’, a 129
(คัม ทรู ฟายอิน , อะ 129)
Up the school street cuz I come through mine
(อั๊พ เดอะ สคูล สทรีท คัซ ไอ คัม ทรู ไมน์)
Barking my dogs, get at me n*gga
(บารกคิง มาย ด้อกก , เก็ท แอ็ท มี เอ็น *gga)
arf arf arf
(arf arf arf)
Get at me n*gga
(เก็ท แอ็ท มี เอ็น *gga)
What the deal is, never forget what real is
(ว๊อท เดอะ ดีล อีส , เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ว๊อท เรียล อีส)
Them cats that used to say X is the best know he still is
(เด็ม แค๊ท แดท ยู๊ส ทู เซย์ เอ๊กซฺ อีส เดอะ เบ๊สท์ โนว์ ฮี สทิลล อีส)
Can’t help but feel this, putting goosebumps on your arms
(แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท ฟีล ดิส , พูทดิง ดกูซมัมสฺ ออน ยุร อาร์ม)
Take you there if you want but I lose chunks with the bomb
(เท้ค ยู แดร์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท บั๊ท ไอ ลู้ส ชังค วิธ เดอะ บอมบฺ)
Then come for the star
(เด็น คัม ฟอร์ เดอะ สทาร์)
Dr. Jekyll and Mr. Hyde and it’s getting warm
(เดทเออะ Jekyll แอนด์ มีซเทอะ Hyde แอนด์ อิทซ เกดดดิ้ง วอร์ม)
Feel me yo
(ฟีล มี โย)

[chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[DMX:]
([ DMX : ])
I can understand why y’all n*ggas is scared of me
(ไอ แคน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยอล เอ็น *ggas ซิส ซคา อ็อฝ มี)
And why the big dogs never wanted to play fair with me
(แอนด์ วาย เดอะ บิ๊ก ด้อกก เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู เพลย์ แฟร์ วิธ มี)
Cuz I leave blood wherever I go, wherever I flow
(คัซ ไอ ลี๊ฝ บลัด ฮแวเรฝเออะ ไอ โก , ฮแวเรฝเออะ ไอ โฟลว์)
Wherever I blow n*ggas who know I can go
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โบลว์ เอ็น *ggas ฮู โนว์ ไอ แคน โก)
Feel me yo
(ฟีล มี โย)
What is it about the Dark that gets n*ggas where they about to spark
(ว๊อท อีส ซิท อะเบ๊าท เดอะ ด๊าร์ค แดท เก็ท เอ็น *ggas แวร์ เด อะเบ๊าท ทู สพ๊าร์ค)
About to bark, take it to the heart cuz it’s real like that
(อะเบ๊าท ทู บาร์ค , เท้ค อิท ทู เดอะ ฮาร์ท คัซ อิทซ เรียล ไล๊ค แดท)
Give him chills, but do I make him feel like that
(กี๊ฝ ฮิม ชิล , บั๊ท ดู ไอ เม้ค ฮิม ฟีล ไล๊ค แดท)
Sh*t is real, what you don’t know is gon’ getcha
(ฌะ *ที อีส เรียล , ว๊อท ยู ด้อนท์ โนว์ อีส ก็อน แกทชา)
With the steal, what you don’t know is gon’ splitcha
(วิธ เดอะ สทีล , ว๊อท ยู ด้อนท์ โนว์ อีส ก็อน splitcha)
I can blaze tracks
(ไอ แคน เบลซ แทร็ค)
Make n*ggas play raps and raise stacks
(เม้ค เอ็น *ggas เพลย์ แร็พ แซน เร้ส ซแท็ค)
Paybacks a b*tch, didn’t you used to say that
(เพย์แบค ซา บี *tch , ดิ๊นอิน ยู ยู๊ส ทู เซย์ แดท)
Play around in dirt, you get mugged
(เพลย์ อะราวนฺดฺ อิน เดิร์ท , ยู เก็ท mugged)
Cuz you know, I can either spread love or shed blood
(คัซ ยู โนว์ , ไอ แคน ไอ๊เทร่อ สเพร๊ด ลัฝ ออ ชี บลัด)
And bloodshed turns to mudred and real sticky
(แอนด์ bloodshed เทิร์น ทู mudred แอนด์ เรียล ซทีคคิ)
Or I can hit you from roof, make it a quicky
(ออ ไอ แคน ฮิท ยู ฟรอม รู๊ฟ , เม้ค อิท ดา quicky)
For real
(ฟอร์ เรียล)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[DMX:]
([ DMX : ])
I bear my soul, n*ggas wouldn’t dare, my role
(ไอ แบร์ มาย โซล , เอ็น *ggas วูดดึ่น แดร์ , มาย โรล)
Gives a n*gga a heart of gold but with a hole
(กี๊ฝ ซา เอ็น *gga อะ ฮาร์ท อ็อฝ โกลด์ บั๊ท วิธ อะ โฮล)
Lost all control, my shoulders hold a lot of weight
(ล็อซท ดอร์ คอนโทรล , มาย โช๊ลเด้อร์ โฮลด์ อะ ล็อท อ็อฝ เว๊ท)
Just like first time soldier eighth done told us not to hate
(จั๊สท ไล๊ค เฟิร์สท ไทม์ โซ๊ลเจ้อร์ เอธ ดัน โทลด อัซ น็อท ทู เฮท)
But then it’s out of state, and it’s too late
(บั๊ท เด็น อิทซ เอ๊าท อ็อฝ สเทท , แอนด์ อิทซ ทู เหลท)
For change is to be made
(ฟอร์ เช้งจํ อีส ทู บี เมด)
That’s what I get for f*cking with strangers in the shade
(แด้ท ว๊อท ไอ เก็ท ฟอร์ เอฟ *คิง วิธ ซทเรนเจอะ ซิน เดอะ เฉด)
This is it, that n*gga’s got to give me a place
(ดิส ซิส อิท , แดท เอ็น *ggas ก็อท ทู กี๊ฝ มี อะ เพลส)
For the same reason that fate, chose to give me away
(ฟอร์ เดอะ เซม รี๊ซั่น แดท เฟ้ท , โชส ทู กี๊ฝ มี อะเวย์)
Take away hate, now I’m supposed to love the one that cursed me
(เท้ค อะเวย์ เฮท , นาว แอม ซั๊พโพ้ส ทู ลัฝ ดิ วัน แดท เคอร์ส มี)
The one that wouldn’t give me a cup of water when I was thirsty
(ดิ วัน แดท วูดดึ่น กี๊ฝ มี อะ คัพ อ็อฝ ว๊อเท่อร เว็น นาย วอส เธิซทิ)
It was always his versus me, but now I gotta teach him
(อิท วอส ออลเว ฮิส เฝอซัซ มี , บั๊ท นาว ไอ กอททะ ที๊ช ฮิม)
Personal feelings put aside, cuz now I gotta reach him
(เพอซแน็ล ฟีลอิง พุท อะไซ๊ดฺ , คัซ นาว ไอ กอททะ รี๊ช ฮิม)
What I’d like to do is turn my head, like I don’t know him
(ว๊อท อาย ไล๊ค ทู ดู อีส เทิร์น มาย เฮด , ไล๊ค ไก ด้อนท์ โนว์ ฮิม)
But it seems like I’ve been called on to show him
(บั๊ท ดิธ ซีม ไล๊ค แอฝ บีน คอลลํ ออน ทู โชว์ ฮิม)
So I’ma show him
(โซ แอมอา โชว์ ฮิม)
And if you never met me, then you’ve no right to judge me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เน๊เฝ่อร์ เม็ท มี , เด็น ยู๊ฟ โน ไร๊ท ทู จั๊ดจ มี)
I’ve got a good heart but this heart can get ugly
(แอฝ ก็อท ดา กู๊ด ฮาร์ท บั๊ท ดิส ฮาร์ท แคน เก็ท อั๊กลี่)

[chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

Feel the pain, feel the joy, of a man who was never a boy. For real.
(ฟีล เดอะ เพน , ฟีล เดอะ จอย , อ็อฝ อะ แมน ฮู วอส เน๊เฝ่อร์ รา บอย ฟอร์ เรียล)
arf arf, arf, arf, arf
(arf arf , arf , arf , arf)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Look Thru My Eyes คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น