เนื้อเพลง U Smile คำอ่านไทย Justin Bieber

Oh
(โอ)
Yeah
(เย่)
Mmmm
(อึม)

I’d wait on you forever and a day
(อาย เวท ออน ยู เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
Hand and foot
(แฮ็นด แอ็นด ฟุท)
Your world is my world
(ยุร เวิลด อีส ไม เวิลด)
Yeah
(เย่)
Ain’t no way you’re ever gon’ get
(เอน โน เว ยัวร์ เอฝเออะ ก็อน เก็ท)
Any less than you should
(เอนอิ เล็ซ แฑ็น ยู ฌูด)
Cause baby
(คอส เบบิ)
You smile I smile [oh]
(ยู ซไมล ไอ ซไมล [ โอ ])
Cause whenever
(คอส ฮเว็นเอฝเออะ)
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)

Your lips, my biggest weakness
(ยุร ลิพ , ไม บิ๊กเกส วีคเน็ซ)
Shouldn’t have let you know
(ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ท ยู โน)
I’m always gonna do what they say [hey]
(แอม ออลเว กอนนะ ดู ฮว็อท เฑ เซ [ เฮ ])
If you need me
(อิฟ ยู เน มี)
I’ll come runnin’
(อิล คัม รูนนิน)
From a thousand miles away
(ฟร็อม มา เธาแส็น ไมล อะเว)
When you smile I smile [oh whoa]
(ฮเว็น ยู ซไมล ไอ ซไมล [ โอ โว้ว ])
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
Hey
(เฮ)

Baby take my open heart and all it offers
(เบบิ เทค ไม โอเพ็น ฮาท แอ็นด ออล อิท ออฟเฟอะ)
Cause this is as unconditional as it’ll ever get
(คอส ที ซิส แอ็ส อันค็อนดีฌอะแน็ล แอ็ส อิว เอฝเออะ เก็ท)
[adsense]
You ain’t seen nothing yet
(ยู เอน ซีน นัธอิง เย็ท)
I won’t ever hesitate to give you more
(ไอ ว็อนท เอฝเออะ เฮสอิเทท ทู กิฝ ยู โม)
Cause baby [hey]
(คอส เบบิ [ เฮ ])
You smile, I smile [whoa]
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล [ โว้ว ])
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
I smile, I smile, I smile
(ไอ ซไมล , ไอ ซไมล , ไอ ซไมล)
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
Make me smile baby
(เมค มี ซไมล เบบิ)

Baby you won’t ever want for nothing
(เบบิ ยู ว็อนท เอฝเออะ ว็อนท ฟอ นัธอิง)
You are my ends and my means now
(ยู อาร์ ไม เอ็นด แซน ไม มีน เนา)
With you there’s no in between
(วิฑ ยู แฑ โน อิน บีทวิน)
I’m all in
(แอม ออล อิน)
Cause my cards are on the table
(คอส ไม คาด แซร์ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
And I’m willing and I’m able
(แอ็นด แอม วีลลิง แอ็นด แอม เอ๊เบิ้ล)
But I fold to your wish
(บัท ไอ โฟลด ทู ยุร วิฌ)
Cause it’s my command
(คอส อิทซ ไม ค็อมมานด)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)

You smile, I smile [whoa]
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล [ โว้ว ])
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
I smile, I smile, I smile
(ไอ ซไมล , ไอ ซไมล , ไอ ซไมล)
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
Oh
(โอ)

You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)
You smile, I smile
(ยู ซไมล , ไอ ซไมล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Smile คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น