เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Jhene

When I had you, I had everything then you left and I had nothing cause you were everything
(เว็น นาย แฮ็ด ยู , ไอ แฮ็ด เอ๊วี่ติง เด็น ยู เล๊ฟท แอนด์ ดาย แฮ็ด นัธอิง ค๊อส ยู เวอ เอ๊วี่ติง)
Tried to close my eyes last night, but I couldn’t
(ทไร ทู โคลส มาย อาย ล๊าสท ไน๊ท , บั๊ท ไอ คูดซึ่น)
Cause I wanted you by my side
(ค๊อส ไอ ว้อนท ยู บาย มาย ไซด์)
Tried to act as if I was so right, but I wasn’t
(ทไร ทู แอ๊คท แอส อิ๊ฟ ฟาย วอส โซ ไร๊ท , บั๊ท ไอ วอสซึ้น)
Cause I wanted you in my life
(ค๊อส ไอ ว้อนท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
And I just can’t go on, like nothing’s wrong,
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท โก ออน , ไล๊ค นัธอิง รอง ,)
I need you baby, its driving me crazy
(ไอ นี๊ด ยู เบ๊บี้ , อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)
Cause when you left me you took a piece of me
(ค๊อส เว็น ยู เล๊ฟท มี ยู ทุค กา พี๊ซ อ็อฝ มี)
Oh baby, baby, yeah, yeah
(โอ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เย่ , เย่)

Chorus
(ค๊อรัส)
I had everything when I had you,
(ไอ แฮ็ด เอ๊วี่ติง เว็น นาย แฮ็ด ยู ,)
Now I don’t have a thing, cause I don’t have you
(นาว ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ทริง , ค๊อส ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู)
I just can’t live without you
(ไอ จั๊สท แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
Cause you are my everything
(ค๊อส ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)

I lost everything when I lost you
(ไอ ล็อซท เอ๊วี่ติง เว็น นาย ล็อซท ยู)
Inside I’m dying, cause now I need you
(อิ๊นไซด์ แอม ไดอิง , ค๊อส นาว ไอ นี๊ด ยู)
I just can’t breathe without you
(ไอ จั๊สท แค็นท บรีฑ วิธเอ๊าท ยู)
Cause you are my everything
(ค๊อส ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)

It’s like my heart don’t beat no more
(อิทซ ไล๊ค มาย ฮาร์ท ด้อนท์ บีท โน โม)
Cause you are the blood in my veins
(ค๊อส ยู อาร์ เดอะ บลัด อิน มาย เฝน)
And I just can’t be straight no more
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท บี สเทร๊ท โน โม)
Cause you are what kept me sane
(ค๊อส ยู อาร์ ว๊อท เค็พท มี เซน)

You were my day, my night, my life
(ยู เวอ มาย เดย์ , มาย ไน๊ท , มาย ไล๊ฟ)
But you couldn’t see
(บั๊ท ยู คูดซึ่น ซี)
I want you back in my life
(ไอ ว้อนท ยู แบ็ค อิน มาย ไล๊ฟ)
Cause you were my everything
(ค๊อส ยู เวอ มาย เอ๊วี่ติง)

Chorus
(ค๊อรัส)

Bridge
(บริดจ)
The best thing in my life, my heart, my soul, my air, my sky
(เดอะ เบ๊สท์ ทริง อิน มาย ไล๊ฟ , มาย ฮาร์ท , มาย โซล , มาย แอร์ , มาย สกาย)
Now it’s all gone, don’t know what went wrong
(นาว อิทซ ซอร์ กอน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เว็นท รอง)
Now life seems to be worthless, without you here I’m worthless
(นาว ไล๊ฟ ซีม ทู บี เวิธเล็ซ , วิธเอ๊าท ยู เฮียร แอม เวิธเล็ซ)
Why couldn’t you have stayed cause you were everything
(วาย คูดซึ่น ยู แฮ็ฝ สเทย์ ค๊อส ยู เวอ เอ๊วี่ติง)
And without you, I’m nothing
(แอนด์ วิธเอ๊าท ยู , แอม นัธอิง)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Jhene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น