เนื้อเพลง Country Road คำอ่านไทย Jack Johnson feat Paula Fuga

Head on Collision on a 2 lane country road,
(เฮด ออน ค็อลลีฉอัน ออน อะ 2 เลน คั๊นทรี่ โร้ด ,)
Lord I pray let them be safe.
(หลอร์ด ดาย เพรย์ เล็ท เด็ม บี เซฟ)
No turning back I’m just a mile away from home,
(โน เทินนิง แบ็ค แอม จั๊สท ดา ไมล อะเวย์ ฟรอม โฮม ,)
I sit here waiting let me be patient.
(ไอ ซิท เฮียร เวททิง เล็ท มี บี เพ๊เที้ยนท์)

Sometimes it’s hard to ease my mind to realize,
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาร์ด ทู อี๊ส มาย ไมนด์ ทู รีแอะไลส ,)
you’re always with me waiting, willing
(ยัวร์ ออลเว วิธ มี เวททิง , วีลลิง)
to hear my, thoughts my hopes,
(ทู เฮียร มาย , ธอท มาย โฮพ ,)
my dreams, my every need
(มาย ดรีม , มาย เอ๊เฝอร์รี่ นี๊ด)

I pray for wisdom and overstanding
(ไอ เพรย์ ฟอร์ วีสดัม แอนด์ overstandings)

What’s meant to be will always be though I controll my destiny,
(ว๊อท เม็นท ทู บี วิล ออลเว บี โธ ไอ controll มาย เดซทินิ ,)
Free will you gave me even though you made me.
(ฟรี วิล ยู เกฝ มี อี๊เฝ่น โธ ยู เมด มี)
Be careful of the things you do it eventually comes back to you,
(บี แค๊ร์ฟูล อ็อฝ เดอะ ทริง ยู ดู อิท อีเฝ๊นชวลลี่ คัม แบ็ค ทู ยู ,)
universal law, Babylon shall fall.
(ยูนิเฝอแซ็ล ลอว์ , บาบี้ลอน แชลล์ ฟอลล์)

I pray for peace in times of war
(ไอ เพรย์ ฟอร์ พี๊ซ อิน ไทม์ อ็อฝ วอร์)

Destruction of Civilizations past is consequence of forests thrashed,
(ดิซทรัคฌัน อ็อฝ ซิฝิไลเสฌัน พาสท์ อีส ค๊อนซีเคว่นซ์ อ็อฝ ฟ๊อเรสท ธแร็ฌ ,)
the air you breathe comes directly from trees,
(ดิ แอร์ ยู บรีฑ คัม ดิเรคทลิ ฟรอม ทรี ,)
What goes up must come back down,
(ว๊อท โกซ อั๊พ มัสท์ คัม แบ็ค เดาน ,)
what goes around comes back around,
(ว๊อท โกซ อะราวนฺดฺ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ ,)
the things you do shall be done unto you.
(เดอะ ทริง ยู ดู แชลล์ บี ดัน อันทู ยู)

I pray for light in times of darkness
(ไอ เพรย์ ฟอร์ ไล๊ท อิน ไทม์ อ็อฝ ดาคเน็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Country Road คำอ่านไทย Jack Johnson feat Paula Fuga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น