เนื้อเพลง Something That I’m Not คำอ่านไทย Megadeth

Your mind tells you that you’ve lost your confidence
(ยุร ไมนด์ เทลล ยู แดท ยู๊ฟ ล็อซท ยุร คอนฟิเด็นซ)
You’re drifting and you don’t believe in anyone
(ยัวร์ ดริฟทิง แอนด์ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน เอนอิวัน)
To lose what little you have left to be proud of
(ทู ลู้ส ว๊อท ลิ๊ทเทิ่ล ยู แฮ็ฝ เล๊ฟท ทู บี พเราด อ็อฝ)
Afraid you can’t do this again, owww…
(อะเฟรด ยู แค็นท ดู ดิส อะเกน , อาว)

You said that nothing comes in between us
(ยู เซ็ด แดท นัธอิง คัม ซิน บีทะวีน อัซ)
And the way of getting things we wanted done
(แอนด์ เดอะ เวย์ อ็อฝ เกดดดิ้ง ทริง วี ว้อนท ดัน)
Then …. a phobia helps you under it’s influence
(เด็น อะ โฟเบียะ เฮ้ลพ ยู อั๊นเด้อร อิทซ อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
Until you compromise your style
(อันทิล ยู ค๊อมโพรไหมสํ ยุร สไทล์)

Everything about you has been one big charade
(เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู แฮ็ส บีน วัน บิ๊ก ฌะเรด)
What will you do now that the well’s run dry
(ว๊อท วิล ยู ดู นาว แดท เดอะ เวลล รัน ดราย)
To sell-out all your friends and stab them in the back
(ทู เซลล์ เอ๊าท ดอร์ ยุร เฟรน แซน ซแท็บ เด็ม อิน เดอะ แบ็ค)
It’s something that you are, something that I’m not
(อิทซ ซัมติง แดท ยู อาร์ , ซัมติง แดท แอม น็อท)

When you forced me into doing what you love
(เว็น ยู ฟอร์ซ มี อิ๊นทู ดูอิง ว๊อท ยู ลัฝ)
Mark my words no one loves you very much
(ม๊าร์ค มาย เวิร์ด โน วัน ลัฝ ยู เฝ๊รี่ มัช)
And when you tried to change me and tried to replace me
(แอนด์ เว็น ยู ทไร ทู เช้งจํ มี แอนด์ ทไร ทู รีเพลส มี)
I couldn’t help but end the stay with you, mmmm….
(ไอ คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท เอ็นด เดอะ สเทย์ วิธ ยู , อึม)

Being in the front can only last so long
(บีอิง อิน เดอะ ฟร๊อนท แคน โอ๊นลี่ ล๊าสท โซ ลอง)
To watch you sit and stare as a child returns
(ทู ว๊อทช ยู ซิท แอนด์ สแทร์ แอส ซา ชายลํดํ รีเทิร์น)
To choke out the voice that told you money and the fame
(ทู โชค เอ๊าท เดอะ ว๊อยซ์ แดท โทลด ยู มั๊นนี่ แอนด์ เดอะ เฟม)
Would fill the grave that you dug for yourself
(เวิด ฟิลล เดอะ เกรฝ แดท ยู ดัก ฟอร์ ยุรเซลฟ)

Unlike you, I’m no vision to myself, lest you forget
(อันไล๊ค ยู , แอม โน ฝิ๊ชั่น ทู ไมเซลฟ , เล็ซท ยู ฟอร์เก๊ท)
You didn’t ever make metal, buddy, metal made you
(ยู ดิ๊นอิน เอ๊เฝ่อร์ เม้ค เมท่อล , บั๊ดดี้ , เมท่อล เมด ยู)
To crush and roll over everyone along the way
(ทู ครัช แอนด์ โรลล โอ๊เฝ่อร เอ๊วี่วัน อะลอง เดอะ เวย์)
Is something that you are, something that I’m not
(อีส ซัมติง แดท ยู อาร์ , ซัมติง แดท แอม น็อท)

A stranger to yourself, ha, you’ve pissed me off again
(อะ ซทเรนเจอะ ทู ยุรเซลฟ , ฮา , ยู๊ฟ พิซ มี ออฟฟ อะเกน)
I won’t be driven by your needs anymore
(ไอ ว็อนท บี ดรีฝเอ็น บาย ยุร นี๊ด แอนนี่มอ)
What you’ve become to do or be is clear to see for me
(ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม ทู ดู ออ บี อีส เคลียร์ ทู ซี ฟอร์ มี)
It’s something that you are, something I’m not
(อิทซ ซัมติง แดท ยู อาร์ , ซัมติง แอม น็อท)

It makes me sad to hear you say you love me
(อิท เม้ค มี แซ้ด ทู เฮียร ยู เซย์ ยู ลัฝ มี)
I know you only love what I can do for you
(ไอ โนว์ ยู โอ๊นลี่ ลัฝ ว๊อท ไอ แคน ดู ฟอร์ ยู)

If you were the one that was leading a charge
(อิ๊ฟ ยู เวอ ดิ วัน แดท วอส ลีดอิง อะ ชาร์จ)
Would you notice if I missed a day or two
(เวิด ยู โน๊ทิซ อิ๊ฟ ฟาย มิส อะ เดย์ ออ ทู)

We all laughed at the parodies that you’ve become
(วี ออล ล๊าฟ แอ็ท เดอะ parodies แดท ยู๊ฟ บีคัม)
Now your paid, slowly payback has begun
(นาว ยุร เพลด , ซโลลิ เพย์แบค แฮ็ส บิกัน)
So I send my resignation or in your words, betrayal
(โซ ไอ เซ็นด มาย เรสิกเนฌัน ออ อิน ยุร เวิร์ด , บิทเรแอ็ล)
Before it gets much worse and you self-sabotage
(บีฟอร์ อิท เก็ท มัช เวิ๊ร์ส แอนด์ ยู เซลฟ์ แซโบะทาฉ)

Something I’m not
(ซัมติง แอม น็อท)
Something that you are
(ซัมติง แดท ยู อาร์)
Something I’m not… yet
(ซัมติง แอม น็อท เย๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something That I’m Not คำอ่านไทย Megadeth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น