เนื้อเพลง Aquemini คำอ่านไทย Outkast

[hook]
([ ฮุ๊ค ])
Even the sun goes down heroes eventually die
(อี๊เฝ่น เดอะ ซัน โกซ เดาน อีโร อีเฝ๊นชวลลี่ ดาย)
Horoscopes often lie and sometimes ” y ”
(ฮอโระซโคพ อ๊อฟเฟ่น ไล แอนด์ ซัมไทม์ ” วาย “)
Nothin’ is for sure nothin’ is for certain nothin’ lasts forever
(นอทติน อีส ฟอร์ ชัวร์ นอทติน อีส ฟอร์ เซ๊อร์เท่น นอทติน ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
But until they close the curtain
(บั๊ท อันทิล เด โคลส เดอะ เค๊อร์เท่น)
It’s him & I aquemini
(อิทซ ฮิม & ไอ aquemini)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Now is the time to get on like spike lee said
(นาว อีส เดอะ ไทม์ ทู เก็ท ออน ไล๊ค ซไพค ลี เซ็ด)
Get on the bus go get your work
(เก็ท ออน เดอะ บัส โก เก็ท ยุร เวิ๊ร์ค)
And keep your beeper chirpin’ is a must
(แอนด์ คี๊พ ยุร บีเพอ chirpin อีส ซา มัสท์)
Is you on that dust or cornstarch
(อีส ยู ออน แดท ดัสท ออ cornstarch)
Familiar with that smack man
(แฟมิ๊ลิอาร์ วิธ แดท ซแม็ค แมน)
The music is like that green stuff
(เดอะ มิ๊วสิค อีส ไล๊ค แดท กรีน สทั๊ฟฟ)
Provided to you by sack man
(โพรไฝด ทู ยู บาย แซ๊ค แมน)
Pac man how in the f*ck do you think we gon’ do that man?
(แพค แมน ฮาว อิน เดอะ เอฟ *ck ดู ยู ทริ๊งค วี ก็อน ดู แดท แมน)
Ridin’ round old national on 18’s without no gat man
(ริดอิน ราวนด โอลด์ แนฌอะแน็ล ออน 18s วิธเอ๊าท โน แกท แมน)
I’m strapped man & ready to bust on any n*gga like that man
(แอม สแตปชฺ แมน & เร๊ดี้ ทู บัซท ออน เอ๊นี่ เอ็น *gga ไล๊ค แดท แมน)
Me & my n*gga we roll together like batman & robin
(มี & มาย เอ็น *gga วี โรลล ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค แบทแมน & รอบอิน)
We prayed together through hard times
(วี เพรย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ทรู ฮาร์ด ไทม์)
And swung hard when it was fitting
(แอนด์ ซวัง ฮาร์ด เว็น หนิด วอส ฟีททิง)
But now we tappin’ the brakes from all them corners
(บั๊ท นาว วี tappin เดอะ เบรค ฟรอม ออล เด็ม ค๊อร์เน่อร์)
That we be bending in volkswagens & bonnevilles
(แดท วี บี แบนดิง อิน volkswagens & bonnevilles)
Chevrolets and coupe de villes
(Chevrolets แซน คูเพ ดี ฝีล)
If you ain’t got no rims n*gga don’t get no wood grain
(อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท โน ริม เอ็น *gga ด้อนท์ เก็ท โน วู๊ด กเรน)
Steering wheel for real you can go on chill out & still build
(สเตียริง วีล ฟอร์ เรียล ยู แคน โก ออน ชิล เอ๊าท & สทิลล บิ้ลดํ)
Let your paper stack instead of going into overkill
(เล็ท ยุร เพ๊เพ่อร์ ซแท็ค อินสเท๊ด อ็อฝ โกอิ้ง อิ๊นทู โอฝเวอร์คิล)
Pay ya f*ckin beeper bill b*tch
(เพย์ ยา เอฟ *ckin บีเพอ บิลล์ บี *tch)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])

[dre]
([ ดรี ])
Twice upon a time there was a boy who died twice
(ทไวซ อุพอน อะ ไทม์ แดร์ วอส ซา บอย ฮู ดาย ทไวซ)
And lived happily ever after but that’s another chapter
(แอนด์ ไล้ฝ แฮพพิลิ เอ๊เฝ่อร์ แอ๊ฟเท่อร บั๊ท แด้ท อะน๊าเทร่อร์ แช๊พเท่อร์)
Live from home of the brave with dirty dollars
(ไล้ฝ ฟรอม โฮม อ็อฝ เดอะ เบร๊ฝ วิธ เดอทิ ดอลเลอะ)
& beauty parlors & baby bottles & bowling ball impalas
(& บิ๊วที่ พาเลอะ & เบ๊บี้ บ๊อทเทิ่ล & โบว์ลิง บอล อิมพาร่า)
& street scholars that’s majoring in culinary arts
(& สทรีท สคอล่าร์ แด้ท majorings อิน คยูลิเนริ อาร์ท)
You know how to work bread cheese & dough
(ยู โนว์ ฮาว ทู เวิ๊ร์ค เบร้ด ชี๊ส & โด)
From scratch but see the catch is you can get caught
(ฟรอม สแครทช บั๊ท ซี เดอะ แค็ทช อีส ยู แคน เก็ท คอท)
Know what ya sellin’ what ya bought so cut that big talk
(โนว์ ว๊อท ยา เซลลิน ว๊อท ยา บอท โซ คัท แดท บิ๊ก ท๊อล์ค)
Let’s walk to the bridge now meet me halfway
(เล็ท ว๊อล์ค ทู เดอะ บริดจ นาว มี๊ท มี ฮอฟเวย์)
Now you may see some children dead off in the pathway
(นาว ยู เมย์ ซี ซัม ชีลดเร็น เด้ด ออฟฟ อิน เดอะ แพตเวย์)
It’s them poor babies walkin’ slowly to the candy lady
(อิทซ เด็ม พัวร์ เบบีสฺ วอคกิน ซโลลิ ทู เดอะ แค๊นดี้ เล๊ดี้)
It’s lookin’ bad need some hope
(อิทซ ลุคกิน แบ้ด นี๊ด ซัม โฮพ)
Like the words maybe, if, or probably more than a hobby
(ไล๊ค เดอะ เวิร์ด เมบี , อิ๊ฟ , ออ พรอบอับลิ โม แฑ็น อะ ฮอบบิ)
When my turntables get wobbly they don’t fall
(เว็น มาย เทินเทเบิล เก็ท วอบลิ เด ด้อนท์ ฟอลล์)
I’m sorry y’all I often drift I’m talkin’ gift
(แอม ซ๊อรี่ ยอล ไอ อ๊อฟเฟ่น ดริฟท์ แอม ทอคกิ่น กิฟท)
So when it comes you never look the horse inside it’s grill
(โซ เว็น หนิด คัม ยู เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค เดอะ ฮอร์ส อิ๊นไซด์ อิทซ กริลล์)
Of course you know I feel like the bearer of bad news
(อ็อฝ คอร์ส ยู โนว์ ไอ ฟีล ไล๊ค เดอะ แบเรอะ อ็อฝ แบ้ด นิว)
Don’t want to be it but it’s needed so what have you
(ด้อนท์ ว้อนท ทู บี อิท บั๊ท อิทซ นี๊ด โซ ว๊อท แฮ็ฝ ยู)
Now question is every n*gga with dreads for the cause?
(นาว เคว๊สชั่น อีส เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga วิธ เดรด ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
Is every n*gga with golds for the fall? naw
(อีส เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga วิธ โกลด์ ฟอร์ เดอะ ฟอลล์ นอว)
So don’t get caught in appearance
(โซ ด้อนท์ เก็ท คอท อิน แอ็พเพียแร็นซ)
It’s outkast aquemini another black experience okay
(อิทซ เอ้าแคส aquemini อะน๊าเทร่อร์ แบล๊ค เอ็กซพี๊เหรียนซํ โอเค)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
The name is big boi daddy fat sax
(เดอะ เนม อีส บิ๊ก บอย แดดดิ แฟท แซ็คซ)
The n*gga that like them cadillacs
(เดอะ เอ็น *gga แดท ไล๊ค เด็ม คาดิลแล)
I stay down with these streets
(ไอ สเทย์ เดาน วิธ ฑิส สทรีท)
’cause these streets is where my folks at
(ค๊อส ฑิส สทรีท ซิส แวร์ มาย โฟล้ค แอ็ท)
Better know that some say we pro-black boy we professional
(เบ๊ทเท่อร์ โนว์ แดท ซัม เซย์ วี พโร แบล๊ค บอย วี โปรเฟ๊สชั่นน่อล)
We missed a lot of church so the music is our confessional
(วี มิส อะ ล็อท อ็อฝ เชิร์ช โซ เดอะ มิ๊วสิค อีส เอ๊า ค็อนเฟฌอะแน็ล)
Get off the testicles & the nut sacks
(เก็ท ออฟฟ เดอะ testicles & เดอะ นัท แซ๊ค)
You bust a rhyme we bust back
(ยู บัซท ดา ไรม วี บัซท แบ็ค)
Get get back for real n*ggas that’s out here tryin’ to spit facts
(เก็ท เก็ท แบ็ค ฟอร์ เรียล เอ็น *ggas แด้ท เอ๊าท เฮียร ทายอิน ทู ซพิท แฟคท)
You hear dat can’t come near dat maybe you need to quit
(ยู เฮียร แดซ แค็นท คัม เนียร์ แดซ เมบี ยู นี๊ด ทู ควิท)
Because aquemini is aquarius & gemini runnin’ sh*t like this
(บิคอส aquemini อีส aquarius & เจมมีนาย รูนนิน ฌะ *ที ไล๊ค ดิส)
Yea yea yea yea
(เย เย เย เย)

[dre]
([ ดรี ])
My mind warps and bends floats the wind count to ten
(มาย ไมนด์ วอพ แซน เบ็นด โฟล้ท เดอะ วินด เค้าทํ ทู เท็น)
Meet the twin andre ben. welcome to the lion’s den
(มี๊ท เดอะ ทวิน อันเดร เบน เว้ลคั่ม ทู เดอะ ไล๊อ้อน เด็น)
Original skin many men comprehend
(ออริจินัล สกิน เมนอิ เม็น คอมพรีเฮ็นดํ)
I extend myself so you go out & tell a friend
(ไอ เอ็กซเท็นด ไมเซลฟ โซ ยู โก เอ๊าท & เทลล อะ เฟรน)
Sin all depends on what you believing in
(ซิน ออล ดีเพ็นดํ ออน ว๊อท ยู บีลีฝวิง อิน)
Faith is what you make it that’s the hardest sh*t since mc ren
(เฟท อีส ว๊อท ยู เม้ค อิท แด้ท เดอะ ฮาร์เดท ฌะ *ที ซิ๊นซ เอมซี ren)
Alien can blend right on in wit’ yo’ kin
(เอ๊เลี่ยน แคน เบลนดฺ ไร๊ท ออน อิน วิท โย คิน)
Look again ’cause I swear I spot one every now & then
(ลุ๊ค อะเกน ค๊อส ไอ สแวร์ ไอ สพอท วัน เอ๊เฝอร์รี่ นาว & เด็น)
It’s happenin’ again wish I could tell you when
(อิทซ แฮพปีนิน อะเกน วิ๊ช ไอ เคิด เทลล ยู เว็น)
Andre this is andre y’all just gon’ have to make amends
(อันเดร ดิส ซิส อันเดร ยอล จั๊สท ก็อน แฮ็ฝ ทู เม้ค อาเม็นด)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Aquemini คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น