เนื้อเพลง Bring it On คำอ่านไทย Snoop Dogg feat KoKane, Suga Free

[Kokane]
([ Kokane ])
In this times
(อิน ดิส ไทม์)
Of hate and pain
(อ็อฝ เฮท แอนด์ เพน)
We need a remedy
(วี นี๊ด อะ เรมอิดิ)
To help us through the rain
(ทู เฮ้ลพ อัซ ทรู เดอะ เรน)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
I’m straight up G.
(แอม สเทร๊ท อั๊พ จี)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Old Chief
(โอลด์ ชี๊ฟ)

[Kokane]
([ Kokane ])
F*ck you n*ggas
(เอฟ *ck ยู เอ็น *ggas)
Think you can’t f*ck with me
(ทริ๊งค ยู แค็นท เอฟ *ck วิธ มี)

[Suga Free][Snoop Dogg]
([ โซก้า ฟรี ] [ ซนูพ ด๊อก ])
Oh c’mon
(โอ ซีมอน)
Now that pimp is gonna jump back
(นาว แดท พิมพ อีส กอนนะ จั๊มพ แบ็ค)
B*tch, and f*ck that
(บี *tch , แอนด์ เอฟ *ck แดท)
Sh*t, I’m qualify to knock a hoe no matter where ever I’ve go
(ฌะ *ที , แอม คว๊อลิฟาย ทู น๊อค กา โฮ โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ เอ๊เฝ่อร์ แอฝ โก)
Excuse me partner, this is pimpin’ little pimpin let you know
(เอ็กซคิ้วส มี พาร์ทเน่อร์ , ดิส ซิส พิมปิน ลิ๊ทเทิ่ล พิมปิน เล็ท ยู โนว์)
Break the b*tch you say ” I will ”
(เบร๊ค เดอะ บี *tch ยู เซย์ ” ไอ วิล “)
Separate the b*tch but you saying ” I will ”
(เซ๊พาเหรท เดอะ บี *tch บั๊ท ยู เซอิง ” ไอ วิล “)
Damn n*gga, sh*t
(แดมนํ เอ็น *gga , ฌะ *ที)
Since you but it like that
(ซิ๊นซ ยู บั๊ท ดิธ ไล๊ค แดท)
I’mma lay some right now n*gga
(แอมมา เลย์ ซัม ไร๊ท นาว เอ็น *gga)
And take them straight to the track [track]
(แอนด์ เท้ค เด็ม สเทร๊ท ทู เดอะ แทร็ค [ แทร็ค ])
I’ve never let a b*tch pimp me
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดา บี *tch พิมพ มี)
Trying to tell me what to do but I’mma stay O.G.
(ทไรอิง ทู เทลล มี ว๊อท ทู ดู บั๊ท แอมมา สเทย์ โอ จี)
Fresh out the pen only 30 today [30 today]
(เฟรช เอ๊าท เดอะ เพ็น โอ๊นลี่ 30 ทูเดย์ [ 30 ทูเดย์ ])
And every b*tch ? in a multiply ways
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ บี *tch อิน อะ มั๊ลทิพลาย เวย์)
Now since world
(นาว ซิ๊นซ เวิลด)
Why did the little girl walk around with a gold fish in her pocket
(วาย ดิด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ อะ โกลด์ ฟิช อิน เฮอ พ๊อคเค่ท)
So she could smell like the big girl
(โซ ชี เคิด สเมลล์ ไล๊ค เดอะ บิ๊ก เกิร์ล)
And check the one with the fast mouth
(แอนด์ เช็ค ดิ วัน วิธ เดอะ ฟาสท เม๊าธ)
Just get your money if you have to knock her motherf*cking ass.
(จั๊สท เก็ท ยุร มั๊นนี่ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ ทู น๊อค เฮอ motherf*คิง อาซ)

[Kokane]
([ Kokane ])
I don’t care whatcha do
(ไอ ด้อนท์ แคร์ วอทชา ดู)
Long you don’t f*ck with mine [C’mon sing ya’ll]
(ลอง ยู ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ไมน์ [ ซีมอน ซิง ยอล ])
You think you can’t be touch
(ยู ทริ๊งค ยู แค็นท บี ทั๊ช)
N*ggas disappear all the time.
(เอ็น *ggas ดิสแอ๊พเพียร์ ออล เดอะ ไทม์)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Oh blue eyes
(โอ บลู อาย)
Dogg Sinatra
(ด๊อก ซินาทา)
Make a n*gga disappear like Jimmy ? [Where is he]
(เม้ค เก เอ็น *gga ดิสแอ๊พเพียร์ ไล๊ค จิมมี่ [ แวร์ อีส ฮี ])
The glock cocker
(เดอะ คล็อก cocker)
Hold hopper
(โฮลด์ ฮอพเพอะ)
Show stopper
(โชว์ ซทอพเพอะ)
Watch your mouth, Watch your mouth
(ว๊อทช ยุร เม๊าธ , ว๊อทช ยุร เม๊าธ)
I put you in a freak in a billiard
(ไอ พุท ยู อิน อะ ฟรี๊ค อิน อะ billiard)
And separate you from your children [Daddy]
(แอนด์ เซ๊พาเหรท ยู ฟรอม ยุร ชีลดเร็น [ แดดดิ ])
I stay G’d up
(ไอ สเทย์ Gd อั๊พ)
All the G’s from my set ain’t never P-C-up[hahaha]
(ออล เดอะ จีส ฟรอม มาย เซ็ท เอน เน๊เฝ่อร์ พี ซี อั๊พ [ ฮาฮาฮา ])
If you hit the main line
(อิ๊ฟ ยู ฮิท เดอะ เมน ไลน์)
You gonna get stop
(ยู กอนนะ เก็ท สท๊อพ)
Paying motherf*ckers off cause s*cka duck
(เพย์อิง motherf*ckers ออฟฟ ค๊อส เอส *cka ดั๊ค)
Me and my n*ggas go heart and pain
(มี แอนด์ มาย เอ็น *ggas โก ฮาร์ท แอนด์ เพน)
Putting pain where ain’t making b*tch n*ggas pay
(พูทดิง เพน แวร์ เอน เมคอิง บี *tch เอ็น *ggas เพย์)
It’s a clear blue sky there on the Eastside [Eastside]
(อิทซ ซา เคลียร์ บลู สกาย แดร์ ออน ดิ อีสซาย [ อีสซาย ])
Throw your set up and wave it from [Rolling] side to c-side
(โธรว์ ยุร เซ็ท อั๊พ แอนด์ เว๊ฝ อิท ฟรอม [ โรลลิง ] ไซด์ ทู ซี ไซด์)
I’m talking big sh*t
(แอม ทอคอิง บิ๊ก ฌะ *ที)
Hold my d*ck
(โฮลด์ มาย d*ck)
Banging on u cuz
(แบงกิง ออน ยู คัซ)
N*gga this crip.
(เอ็น *gga ดิส คริป)

[Kokane[Suga Free]]
([ Kokane [ โซก้า ฟรี ] ])
I got so many tricks up my sleeve [Ah you ain’t knowin’]
(ไอ ก็อท โซ เมนอิ ทริ๊ค อั๊พ มาย ซลีฝ [ อา ยู เอน โนว์อิน ])
For you hoes to gets with me [Oh to the basement]
(ฟอร์ ยู โฮ ทู เก็ท วิธ มี [ โอ ทู เดอะ เบซเม็นท ])
You wanna bang let’s bang it on [Oh Oh]
(ยู วอนนา แบง เล็ท แบง อิท ออน [ โอ โอ ])
We about thousand n*ggas strong
(วี อะเบ๊าท เธ๊าซั่นด เอ็น *ggas สทรอง)
I don’t care whatcha you do [I don’t care what the f*ck whatcha do]
(ไอ ด้อนท์ แคร์ วอทชา ยู ดู [ ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck วอทชา ดู ])
Long you don’t f*ck with me [As long you don’t f*ck with mine]
(ลอง ยู ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ มี [ แอส ลอง ยู ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ไมน์ ])
You think you can’t be touch [Uhhhhh]
(ยู ทริ๊งค ยู แค็นท บี ทั๊ช [ Uhhhhh ])
N*ggas disappear all the time.
(เอ็น *ggas ดิสแอ๊พเพียร์ ออล เดอะ ไทม์)

[Suga Free]
([ โซก้า ฟรี ])
No, I don’t love you, b*tch
(โน , ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู , บี *tch)
You a hoe, I never will [Never will]
(ยู อะ โฮ , ไอ เน๊เฝ่อร์ วิล [ เน๊เฝ่อร์ วิล ])
Can’t tell you my feelings
(แค็นท เทลล ยู มาย ฟีลอิง)
Scratch the fence and don’t fell
(สแครทช เดอะ เฟ้นซ แอนด์ ด้อนท์ เฟ็ล)
B*tch, matter fact be gone
(บี *tch , แม๊ทเท่อร์ แฟคท บี กอน)
F*ck around and how you Mama saying ” Baby, he won’t ”
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ ฮาว ยู มามะ เซอิง ” เบ๊บี้ , ฮี ว็อนท “)
Talking about he a real pimp
(ทอคอิง อะเบ๊าท ฮี อะ เรียล พิมพ)
B*tch, It’s jumbo lance with proper proper jumbo shrimp
(บี *tch , อิทซ จั๊มโบ้ ลานซ วิธ พร๊อพเพ่อร์ พร๊อพเพ่อร์ จั๊มโบ้ ชิ๊มพ์)
Since I’m prepare with my hoe
(ซิ๊นซ แอม พรีแพร์ วิธ มาย โฮ)
Got it cracking with my hoe
(ก็อท ดิธ แคร๊คกิน วิธ มาย โฮ)
Study macking with my hoe
(สทีดดี้ แมคคิง วิธ มาย โฮ)
Now I’m stacking with my hoe.
(นาว แอม stackings วิธ มาย โฮ)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
I pop a bottle of Mo
(ไอ พ็อพ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ โม)
About to model a hoe
(อะเบ๊าท ทู โม๊เด็ล อะ โฮ)
I’m working them, serving ’em and breaking a ? [You know]
(แอม เวิคกิง เด็ม , เซิฝวิง เอ็ม แอนด์ บเรคคิง อะ [ ยู โนว์ ])
Did the weed, man get in
(ดิด เดอะ วี , แมน เก็ท อิน)
Take it too long
(เท้ค อิท ทู ลอง)
But when he get it dogg
(บั๊ท เว็น ฮี เก็ท ดิธ ด๊อก)
I’m taking us off [Give it up n*gga]
(แอม เทคอิง อัซ ออฟฟ [ กี๊ฝ อิท อั๊พ เอ็น *gga ])
N*ggas know how D-O-double G ” does it ”
(เอ็น *ggas โนว์ ฮาว ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี ” โด ซิท “)
Known for making that crip hop music
(โนน ฟอร์ เมคอิง แดท คริป ฮ็อพ มิ๊วสิค)
Don’t abuse
(ด้อนท์ อะบิ๊วส)
Just ride to the rhythm of a pimp ass, upper class, cold motherf*cker.
(จั๊สท ไรด์ ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ อะ พิมพ อาซ , อัพเพอะ คลาสสํ , โคลด์ motherf*cker)

[Kokane]
([ Kokane ])
[Humming ]
([ ฮัมมิง ])

[Kokane]
([ Kokane ])
Long you don’t f*ck with mine
(ลอง ยู ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ไมน์)
You think you can’t be touch
(ยู ทริ๊งค ยู แค็นท บี ทั๊ช)
N*ggas disappear all the time.
(เอ็น *ggas ดิสแอ๊พเพียร์ ออล เดอะ ไทม์)

[Kokane]
([ Kokane ])
[Humming]
([ ฮัมมิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bring it On คำอ่านไทย Snoop Dogg feat KoKane, Suga Free

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น