เนื้อเพลง Potnas คำอ่านไทย Will Smith

Typed by: [email protected]
(ไท๊พ บาย : [email protected] com)

This here’s a record I wrote about friendship
(ดิส เฮียร ซา เร๊คขอร์ด ดาย โรท อะเบ๊าท ฟเร็นฌิพ)
The kind that X and Ja ‘Lil was talking bout
(เดอะ ไคนด์ แดท เอ๊กซฺ แอนด์ จา ลิล วอส ทอคอิง เบาท)
When they wrote
(เว็น เด โรท)
Friends, how many of us have them?
(เฟรน , ฮาว เมนอิ อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ เด็ม)
I’m talkin ’bout, friends
(แอม ทอคกิ่น เบาท , เฟรน)
Ones we can depend on
(วัน วี แคน ดีเพ็นดํ ออน)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
I’m talking ’bout a friends til the end if I lose or I win
(แอม ทอคอิง เบาท ดา เฟรน ทิล ดิ เอ็นด อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส ออ ไอ วิน)
If my ???? [wus up] you still my friend [hell yeah]
(อิ๊ฟ มาย [ wus อั๊พ ] ยู สทิลล มาย เฟรน [ เฮ็ลล เย่ ])
Down for whatever [uh huh] tougher than leather [uh huh]
(เดาน ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ [ อา ฮู ] ทักเฟอ แฑ็น เล๊เธ่อร์ [ อา ฮู ])
Like Run and D, you and me, ” Together Forever ” [that’s right]
(ไล๊ค รัน แอนด์ ดี , ยู แอนด์ มี , ” ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอเร๊เฝ่อร ” [ แด้ท ไร๊ท ])
Let’s say we balling [uh huh] somebody calling [uh huh]
(เล็ท เซย์ วี บอลลิง [ อา ฮู ] ซัมบอดี้ คอลลิง [ อา ฮู ])
Me and my man [wus up] we gon’ be brawlin [hell yeah]
(มี แอนด์ มาย แมน [ wus อั๊พ ] วี ก็อน บี บอวลิน [ เฮ็ลล เย่ ])
Let’s say we out [uh huh] something go down [uh huh]
(เล็ท เซย์ วี เอ๊าท [ อา ฮู ] ซัมติง โก เดาน [ อา ฮู ])
5-0 around [uh oh] you still around [true dat]
(5 0 อะราวนฺดฺ [ อา โอ ] ยู สทิลล อะราวนฺดฺ [ ทรู แดซ ])
Ever since I was younger [uh huh]
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ วอส ยังเกอะ [ อา ฮู ])
Kinda always had a hunger [uh huh]
(กินดา ออลเว แฮ็ด อะ ฮังเกอะ [ อา ฮู ])
For a fairy tale friend [uh huh]
(ฟอร์ รา แฟริ เทล เฟรน [ อา ฮู ])
Kinda like your brother [uh huh]
(กินดา ไล๊ค ยุร บร๊าเท่อรํ [ อา ฮู ])
Everytime I go out [uh huh] everytime I turn around[uh huh]
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ โก เอ๊าท [ อา ฮู ] เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ [ อา ฮู ])
Ain’t gotta one around [uh huh] what the brotha doin now [uh huh]
(เอน กอททะ วัน อะราวนฺดฺ [ อา ฮู ] ว๊อท เดอะ บอตดา โดย นาว [ อา ฮู ])
You’ve been my friend, from the beginnin to end
(ยู๊ฟ บีน มาย เฟรน , ฟรอม เดอะ beginnin ทู เอ็นด)
We flowing, nowhere we going
(วี ฟโลอิง , โนแวร์ วี โกอิ้ง)
Cause lord we know we been through the storm
(ค๊อส หลอร์ด วี โนว์ วี บีน ทรู เดอะ สทอร์ม)
Before the calm, life could drop a bomb
(บีฟอร์ เดอะ คาลํม , ไล๊ฟ เคิด ดรอพ อะ บอมบฺ)
Cause Jazzy we gotta bond, like we was in vietnam, trust is
(ค๊อส แจสสิ วี กอททะ บอนดฺ , ไล๊ค วี วอส ซิน เวียดนาม , ทรัสท อีส)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Everybody need a partner
(เอวี่บอดี้ นี๊ด อะ พาร์ทเน่อร์)
To stand right by they’s side
(ทู สแทนด์ ไร๊ท บาย เด ไซด์)
Not only down through the good times
(น็อท โอ๊นลี่ เดาน ทรู เดอะ กู๊ด ไทม์)
But also down through the bad times
(บั๊ท อ๊อลโซ เดาน ทรู เดอะ แบ้ด ไทม์)
Everybody need a partner
(เอวี่บอดี้ นี๊ด อะ พาร์ทเน่อร์)
To stand right by they’s side
(ทู สแทนด์ ไร๊ท บาย เด ไซด์)
Not only down through the good times
(น็อท โอ๊นลี่ เดาน ทรู เดอะ กู๊ด ไทม์)
But also down through the bad times
(บั๊ท อ๊อลโซ เดาน ทรู เดอะ แบ้ด ไทม์)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Now you my lady [uh huh] now you my baby [uh huh]
(นาว ยู มาย เล๊ดี้ [ อา ฮู ] นาว ยู มาย เบ๊บี้ [ อา ฮู ])
No if’s or maybe’s [uh uh] til’ push you ?? [that’s right]
(โน ifs ออ เมบี [ อา อา ] ทิล พุช ยู [ แด้ท ไร๊ท ])
You on my arm [uh huh] keep you from harm [uh huh]
(ยู ออน มาย อาร์ม [ อา ฮู ] คี๊พ ยู ฟรอม ฮาร์ม [ อา ฮู ])
Won’t break that bond [uh uh] word to my mom[no doubt]
(ว็อนท เบร๊ค แดท บอนดฺ [ อา อา ] เวิร์ด ทู มาย มัม [ โน เดาท ])
Tell me you love me [I love you] tell me you swear [I swear]
(เทลล มี ยู ลัฝ มี [ ไอ ลัฝ ยู ] เทลล มี ยู สแวร์ [ ไอ สแวร์ ])
And if I need you [just call] you gon’ be there [right here]
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด ยู [ จั๊สท คอลลํ ] ยู ก็อน บี แดร์ [ ไร๊ท เฮียร ])
Til death do us part [uh huh] through thick and thin [uh huh]
(ทิล เด้ท ดู อัซ พาร์ท [ อา ฮู ] ทรู ทริ๊ค แอนด์ ทริน [ อา ฮู ])
You got my heart [back at you]
(ยู ก็อท มาย ฮาร์ท [ แบ็ค แกท ยู ])
Girl, when the night’s cold and I’m warm
(เกิร์ล , เว็น เดอะ ไน๊ท โคลด์ แอนด์ แอม วอร์ม)
Holding the fact, that I got you holding my back
(โฮลดิง เดอะ แฟคท , แดท ไอ ก็อท ยู โฮลดิง มาย แบ็ค)
When my feelings stealing the blue of the sky
(เว็น มาย ฟีลอิง สติลลิง เดอะ บลู อ็อฝ เดอะ สกาย)

Leaving them gray, girl you the sun the brighten up my day
(ลีฝอิงส เด็ม กเร , เกิร์ล ยู เดอะ ซัน เดอะ ไบท์อึน อั๊พ มาย เดย์)
When it seem like the hill to steep and my vision getting blurry
(เว็น หนิด ซีม ไล๊ค เดอะ ฮิลล์ ทู ซทีพ แอนด์ มาย ฝิ๊ชั่น เกดดดิ้ง บลูรี)
Call on you my dub, be there in a hurry
(คอลลํ ออน ยู มาย ดับ , บี แดร์ อิน อะ เฮ๊อร์รี่)
When all is going wrong and I can’t go on
(เว็น ออล อีส โกอิ้ง รอง แอนด์ ดาย แค็นท โก ออน)
You my angel and more than lives, than song
(ยู มาย แอ๊งเจล แอนด์ โม แฑ็น ไล้ฝ , แฑ็น ซ็อง)
Baby forever
(เบ๊บี้ ฟอเร๊เฝ่อร)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Aight what we ’bout to do right now
(ไอชฺ ว๊อท วี เบาท ทู ดู ไร๊ท นาว)
We bout to take the partners oath
(วี เบาท ทู เท้ค เดอะ พาร์ทเน่อร์ โอธ)
So wherever you at
(โซ ฮแวเรฝเออะ ยู แอ็ท)
Put your right hand in the air
(พุท ยุร ไร๊ท แฮนด์ อิน ดิ แอร์)
We gonna pledge alligiance to our partners right now
(วี กอนนะ พเล็จ alligiance ทู เอ๊า พาร์ทเน่อร์ ไร๊ท นาว)

Y’all my peoples [uh huh] y’all my dogs [uh huh]
(ยอล มาย พี๊เพิ่ล [ อา ฮู ] ยอล มาย ด้อกก [ อา ฮู ])
In the sun [uh huh] through the fog [uh huh]
(อิน เดอะ ซัน [ อา ฮู ] ทรู เดอะ ฟ๊อก [ อา ฮู ])
If I’m wrong [uh huh] tell me the truth [uh huh]
(อิ๊ฟ แอม รอง [ อา ฮู ] เทลล มี เดอะ ทรู๊ธ [ อา ฮู ])
But if they wrong, we blow the roof [boo yaa]
(บั๊ท อิ๊ฟ เด รอง , วี โบลว์ เดอะ รู๊ฟ [ บู yaa ])
Share smiles [uh huh] share tears [uh huh]
(แชร์ สไมล์ [ อา ฮู ] แชร์ เทียร์ [ อา ฮู ])
Lean on you [uh huh] ease my fears [uh huh]
(ลีน ออน ยู [ อา ฮู ] อี๊ส มาย เฟียร์ [ อา ฮู ])
Till the end [uh huh] from the start [uh huh]
(ทิลล์ ดิ เอ็นด [ อา ฮู ] ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท [ อา ฮู ])
Minus the greed [oh yeah] cross your heart [oh yeah]
(ไม๊นัส เดอะ กรี๊ด [ โอ เย่ ] ครอสสํ ยุร ฮาร์ท [ โอ เย่ ])
Me for you [no doubt] you for me [no doubt]
(มี ฟอร์ ยู [ โน เดาท ] ยู ฟอร์ มี [ โน เดาท ])
That’s the way [no doubt] it’s gonna be [no doubt]
(แด้ท เดอะ เวย์ [ โน เดาท ] อิทซ กอนนะ บี [ โน เดาท ])
Inseperable [no doubt] never sever [no doubt]
(Inseperable [ โน เดาท ] เน๊เฝ่อร์ เซฝเออะ [ โน เดาท ])
Us forever [no doubt] we’s together [whoo]
(อัซ ฟอเร๊เฝ่อร [ โน เดาท ] wes ทูเก๊ทเธ่อร์ [ ฮู ])
How ever far [uh huh] we be apart [uh huh]
(ฮาว เอ๊เฝ่อร์ ฟาร์ [ อา ฮู ] วี บี อะพาร์ท [ อา ฮู ])
One vision [uh huh] one heart [uh huh]
(วัน ฝิ๊ชั่น [ อา ฮู ] วัน ฮาร์ท [ อา ฮู ])
To my friends [uh huh] to my dogs [uh huh]
(ทู มาย เฟรน [ อา ฮู ] ทู มาย ด้อกก [ อา ฮู ])
To my fans [uh huh] one love [whooooo!]
(ทู มาย แฟน [ อา ฮู ] วัน ลัฝ [ whooooo ! ])

Chorus 2X
(ค๊อรัส 2X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Potnas คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น