เนื้อเพลง I’ll Never Break Your Heart คำอ่านไทย Backstreet Boys

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
Baby, I know you’re hurting
(เบบิ , ไอ โน ยัวร์ เฮอดิง)
Right now you feel like you could never
(ไรท เนา ยู ฟีล ไลค ยู คูด เนฝเออะ)
Love again
(ลัฝ อะเกน)
Now all I ask is for a chance
(เนา ออล ไอ อาซค อีส ฟอ รา ชานซ)
To prove that I love you
(ทู พรูฝ แดท ไอ ลัฝ ยู)

From the first day
(ฟร็อม เดอะ เฟิซท เด)
That I saw your smiling face
(แดท ไอ ซอ ยุร ซไมลอิง เฟซ)
Honey, I knew that we would
(ฮันอิ , ไอ นยู แดท วี วูด)
Be together forever
(บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
Ooh when I asked you out
(อู้ ฮเว็น นาย อาซค ยู เอาท)
You said no but I found out
(ยู เซ็ด โน บัท ไอ เฟานด เอาท)
Darling that you’d been hurt
(ดาลิง แดท ยู บีน เฮิท)
You felt like you’d never love again
(ยู เฟ็ลท ไลค ยู เนฝเออะ ลัฝ อะเกน)
I deserve a try honey just once
(ไอ ดิเสิฝ อะ ทไร ฮันอิ จัซท วันซ)
Give me a chance and I’ll prove this all wrong
(กิฝ มี อะ ชานซ แอ็นด อิล พรูฝ ที ซอร์ ร็อง)
You walked in, you were so quick to judge
(ยู วอค อิน , ยู เวอ โซ ควิค ทู จัจ)
But honey he’ s nothing like me
(บัท ฮันอิ ฮี เอส นัธอิง ไลค มี)

[adsense]

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’ll never break your heart
(อิล เนฝเออะ บเรค ยุร ฮาท)
I’ll never make you cry
(อิล เนฝเออะ เมค ยู คไร)
I’d rather die than live without you
(อาย ราฑเออะ ได แฑ็น ไลฝ วิเฑาท ยู)
I’ll give you all of me
(อิล กิฝ ยู ออล อ็อฝ มี)
Honey, that’s no lie
(ฮันอิ , แฑ็ท โน ไล)
[2x]
([ 2x ])

As time goes by
(แอ็ส ไทม โกซ ไบ)
You will get to know me
(ยู วิล เก็ท ทู โน มี)
A little more better
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม เบทเทอะ)
Girl that’s the way love goes baby, baby
(เกิล แฑ็ท เดอะ เว ลัฝ โกซ เบบิ , เบบิ)
And I [I] know you’re afraid [know you’re afraid]
(แอ็นด ดาย [ ไอ ] โน ยัวร์ อัฟเรด [ โน ยัวร์ อัฟเรด ])
To let your feelings show [feelings show]
(ทู เล็ท ยุร ฟีลอิง โฌ [ ฟีลอิง โฌ ])
And I understand
(แอ็นด ดาย อันเดิซแทนด)
Girl, it’s time to let go [girl, it’s time to let go because]
(เกิล , อิทซ ไทม ทู เล็ท โก [ เกิล , อิทซ ไทม ทู เล็ท โก บิคอส ])
I deserve a try [try] honey
(ไอ ดิเสิฝ อะ ทไร [ ทไร ] ฮันอิ)
Just once [once]
(จัซท วันซ [ วันซ ])
Give me a chance [chance] and I’ll prove this all wrong [wrong you walked]
(กิฝ มี อะ ชานซ [ ชานซ ] แอ็นด อิล พรูฝ ที ซอร์ ร็อง [ ร็อง ยู วอค ])
You walked in, you were so quick to judge [quick to judge]
(ยู วอค อิน , ยู เวอ โซ ควิค ทู จัจ [ ควิค ทู จัจ ])
But honey he’s nothing like me
(บัท ฮันอิ อีส นัธอิง ไลค มี)
Darling why can’t you see
(ดาลิง ฮไว แค็นท ยู ซี)

[Chorus [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

[Bridge:]
([ บริจ : ])
No way, no how [I’ll never break your heart girl, I’ll never make you cry]
(โน เว , โน เฮา [ อิล เนฝเออะ บเรค ยุร ฮาท เกิล , อิล เนฝเออะ เมค ยู คไร ])
I swear [Oh I, oh I, I swear]
(ไอ ซแว [ โอ ไอ , โอ ไอ , ไอ ซแว ])
No way, no how [I’ll never break your heart girl, I’ll never make you cry]
(โน เว , โน เฮา [ อิล เนฝเออะ บเรค ยุร ฮาท เกิล , อิล เนฝเออะ เมค ยู คไร ])

[Chorus [3x]]
([ โครัซ [ 3x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Never Break Your Heart คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น