เนื้อเพลง In The Rain คำอ่านไทย Keith Sweat

Mmm…mmm…mmm…
(อึม อึม อึม)

I don’t wanna cry, I don’t wanna cry
(ไอ ด้อนท์ วอนนา คราย , ไอ ด้อนท์ วอนนา คราย)
I’m goin’ out in the rain, yes
(แอม โกอิน เอ๊าท อิน เดอะ เรน , เย็ซ)

I wanna go outside in the rain
(ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ เรน)
It may sound crazy
(อิท เมย์ ซาวน์ด คเรสิ)
But I wanna go outside [Go outside] in the rain
(บั๊ท ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด [ โก เอ๊าทไซ้ด ] อิน เดอะ เรน)

Now I, I think I’m gonna cry [Cry-y-y]
(นาว ไอ , ไอ ทริ๊งค แอม กอนนะ คราย [ คราย วาย วาย ])
Now I, I don’t want you to see me cry
(นาว ไอ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู ซี มี คราย)

[I wanna go] Oh…oh…oh…oh…oh…oh… [Outside in the rain] the rain
([ ไอ วอนนา โก ] โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ เรน ] เดอะ เรน)
It may sound crazy, I said it may sound crazy
(อิท เมย์ ซาวน์ด คเรสิ , ไอ เซ็ด ดิท เมย์ ซาวน์ด คเรสิ)
But I, I wanna go outside in the rain
(บั๊ท ไอ , ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ เรน)
Hoo…hoo…
(ฮู ฮู)

Once the rain stops fallin’ [Stops fallin’]
(วั๊นซ เดอะ เรน สท๊อพ แฟลลิน [ สท๊อพ แฟลลิน ])
On my face [On my face]
(ออน มาย เฟซ [ ออน มาย เฟซ ])
Then I won’t see [Then I won’t see, ah]
(เด็น นาย ว็อนท ซี [ เด็น นาย ว็อนท ซี , อา ])
A single trace [Single trace]
(อะ ซิ๊งเกิ้ล เทร๊ซ [ ซิ๊งเกิ้ล เทร๊ซ ])

Right now I think I’m cryin’ [I’m cryin’]
(ไร๊ท นาว ไอ ทริ๊งค แอม คายอิน [ แอม คายอิน ])
Because of you I’m cryin’ [Because of you]
(บิคอส อ็อฝ ยู แอม คายอิน [ บิคอส อ็อฝ ยู ])
Don’t want you to see me cry
(ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู ซี มี คราย)
Let me go, let me go, let me go
(เล็ท มี โก , เล็ท มี โก , เล็ท มี โก)

[I wanna go outside] I wanna go outside in the rain [In the rain]
([ ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด ] ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ เรน [ อิน เดอะ เรน ])
It may sound crazy
(อิท เมย์ ซาวน์ด คเรสิ)
But I, I wanna go outside in the rain
(บั๊ท ไอ , ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ เรน)
Mmm…
(อึม)

Once the sun come up
(วั๊นซ เดอะ ซัน คัม อั๊พ)
And the rain is gone away
(แอนด์ เดอะ เรน อีส กอน อะเวย์)
Then I’m gonna see
(เด็น แอม กอนนะ ซี)
A better day [Ooh, ooh, ooh]
(อะ เบ๊ทเท่อร์ เดย์ [ อู้ , อู้ , อู้ ])

But right now I think I’m cryin’ [I’m cryin’]
(บั๊ท ไร๊ท นาว ไอ ทริ๊งค แอม คายอิน [ แอม คายอิน ])
Because of you I’m cryin’ [Because of you]
(บิคอส อ็อฝ ยู แอม คายอิน [ บิคอส อ็อฝ ยู ])
Don’t want you to see me cry
(ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู ซี มี คราย)
Let me go, let me go, let me go
(เล็ท มี โก , เล็ท มี โก , เล็ท มี โก)

[I wanna go outside] I wanna go outside in the rain [In the rain]
([ ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด ] ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ เรน [ อิน เดอะ เรน ])
I gotta walk out the door, I can’t stand it no more, baby
(ไอ กอททะ ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ , ไอ แค็นท สแทนด์ ดิท โน โม , เบ๊บี้)
[I wanna go outside] Whoa, in the rain [In the rain], yeah, yeah
([ ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด ] โว้ว , อิน เดอะ เรน [ อิน เดอะ เรน ] , เย่ , เย่)

I wanna go outside [Go outside]
(ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด [ โก เอ๊าทไซ้ด ])
Baby, baby [In the rain], the rain will wipe my tears
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ [ อิน เดอะ เรน ] , เดอะ เรน วิล ไว๊พ มาย เทียร์)
Whoa, whoa, I wanna go outside [I wanna go outside]
(โว้ว , โว้ว , ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด [ ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด ])
I’ve got to go, nowhere to go [In the rain] in the rain, yeah
(แอฝ ก็อท ทู โก , โนแวร์ ทู โก [ อิน เดอะ เรน ] อิน เดอะ เรน , เย่)

What else, what else can I do [I wanna go outside]
(ว๊อท เอ๊ลส , ว๊อท เอ๊ลส แคน นาย ดู [ ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด ])
Ooh…in the rain [In the rain], yeah, yeah
(อู้ อิน เดอะ เรน [ อิน เดอะ เรน ] , เย่ , เย่)
I’m just a man with a broken heart
(แอม จั๊สท ดา แมน วิธ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
[I wanna go outside] Let me go, let me go, whoa…ho…ho…ho… [In the rain]
([ ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด ] เล็ท มี โก , เล็ท มี โก , โว้ว โฮ โฮ โฮ [ อิน เดอะ เรน ])
I wanna go out in the rain
(ไอ วอนนา โก เอ๊าท อิน เดอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Rain คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น