เนื้อเพลง Southern Fried Intro คำอ่านไทย Ludacris

[Intro]
([ อินโทร ])
Hey, yeah! I want all you proud sistas to stand up
(เฮ , เย่ ! ไอ ว้อนท ดอร์ ยู พเราด sistas ทู สแทนด์ อั๊พ)
I want everybody to stand up and be counted tonight
(ไอ ว้อนท เอวี่บอดี้ ทู สแทนด์ อั๊พ แอนด์ บี เค้าทํ ทูไน๊ท)
Brothers and Sisters if you know you got your thing together
(บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์ อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู ก็อท ยุร ทริง ทูเก๊ทเธ่อร์)
I want you to stand on up, now I got somethin’ to tell ya’
(ไอ ว้อนท ยู ทู สแทนด์ ออน อั๊พ , นาว ไอ ก็อท ซัมติน ทู เทลล ยา)
I told ya’ how to think about it, now I want to tell how to get the thing together
(ไอ โทลด ยา ฮาว ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ , นาว ไอ ว้อนท ทู เทลล ฮาว ทู เก็ท เดอะ ทริง ทูเก๊ทเธ่อร์)
So come on now and get up to it yall
(โซ คัมมอน นาว แอนด์ เก็ท อั๊พ ทู อิท ยอล)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
The incredible, untouchable n*gga spittin’ venom out his body wit’ the dopest flows
(ดิ อินเคร๊ดิเบิ้ล , อันทัซเชเบิล เอ็น *gga สปิทดิน เฝนอัม เอ๊าท ฮิส บ๊อดี้ วิท เดอะ โดเปรส โฟลว์)
And wonder why the line’s around the corner
(แอนด์ วั๊นเด้อร วาย เดอะ ไลน์ อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
Cuz the little motherf*cker has the dopest shows
(คัซ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล motherf*cker แฮ็ส เดอะ โดเปรส โชว์)
So one time for my independant women and all the single mothers who be gettin’ that cake
(โซ วัน ไทม์ ฟอร์ มาย อินเดอร์แพนเดิน วีมเอิน แอนด์ ออล เดอะ ซิ๊งเกิ้ล ม๊าเธ่อร์ ฮู บี เกดดิน แดท เค้ก)
Two times for my dawgs pullin’ triggers
(ทู ไทม์ ฟอร์ มาย ดาว พลูลิน ทริ๊กเก้อร์)
And my n*ggaz in the kitchen that be flippin’ that weight
(แอนด์ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ คิ๊ทเช่น แดท บี ฟริพพิน แดท เว๊ท)
East coast, west coast, midwest, dirty south
(อี๊สท โค้สท , เว๊สท โค้สท , มิดเวส , เดอทิ เซ๊าธ)
Then we took it all around the world
(เด็น วี ทุค อิท ดอร์ อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
I got fans in retirement homes, to teenagers, to little bitty boys ans girls
(ไอ ก็อท แฟน ซิน ริไทรเม็นท โฮม , ทู ทีนเอเจอะ , ทู ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี บอย ans เกิร์ล)
Droppin’ lyrical bombs up in ya’ hood,
(ดรอพปิน ลีริแค็ล บอมบฺ อั๊พ อิน ยา ฮุด ,)
Non-stoppin’, I’ma hit ’em till the block explode
(นอน สตอปพิน , แอมอา ฮิท เอ็ม ทิลล์ เดอะ บล๊อค เอ็กซโพลด)
Hip hop, R&B, Pop-tart, what you want?
(ฮิพ ฮ็อพ , อาร์ &บี , พ็อพ ทาท , ว๊อท ยู ว้อนท)
I even got a little rock ‘n’ roll
(ไอ อี๊เฝ่น ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ร๊อค เอ็น โรลล)
The most creative, original, got ’em takin’ subliminal
(เดอะ โมซท คริเอทิฝ , ออริจินัล , ก็อท เอ็ม ทอคกิ่น ซับลีมินโนว)
[Boom boom] cuz they cant get what I gots
([ บูม บูม ] คัซ เด แค็นท เก็ท ว๊อท ไอ ก็อท)
They want it so bad, four million dollar pad
(เด ว้อนท ดิธ โซ แบ้ด , โฟ มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ แพ็ด)
And enough to retire off two albums, gone, wave ya’ white flags, I’m hot!
(แอนด์ อีน๊าฟ ทู รีไทร์ ออฟฟ ทู อั๊ลบั้ม , กอน , เว๊ฝ ยา ไว๊ท แฟล๊ก , แอม ฮอท !)
And everytime I rhyme I’m puttin’ rappers in the ground
(แอนด์ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ไรม แอม พันดิน แรพเพอ ซิน เดอะ กราวนด์)
Wit’ lines that got ’em hooked like dope
(วิท ไลน์ แดท ก็อท เอ็ม ฮุ๊ค ไล๊ค โดพ)
They gotta make up they mind, because they runnin’ outta time
(เด กอททะ เม้ค อั๊พ เด ไมนด์ , บิคอส เด รูนนิน เอ๊าตา ไทม์)
And I’m about to make ’em choke
(แอนด์ แอม อะเบ๊าท ทู เม้ค เอ็ม โชค)
Better turn your stereo louder, listen up and let me preach
(เบ๊ทเท่อร์ เทิร์น ยุร ซเทริโอ ลาวเดอ , ลิ๊สซึ่น อั๊พ แอนด์ เล็ท มี พรี๊ช)
Let’s get arrested for Disturbin’ the Peace! [C’mon]
(เล็ท เก็ท อะเร๊สท ฟอร์ ดิ๊สเตอบิน เดอะ พี๊ซ ! [ ซีมอน ])

Man! This Disturbin’ Tha Peace sh*t gettin’ on my nerves
(แมน ! ดิส ดิ๊สเตอบิน ท่า พี๊ซ ฌะ *ที เกดดิน ออน มาย เนิ๊ร์ฝ)
Boy I tell you the truth, know what I’m sayin’?
(บอย ไอ เทลล ยู เดอะ ทรู๊ธ , โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
While he doin’ shows, I’m in these skreets, know what I’m sayin’?
(ไวล์ ฮี โดย โชว์ , แอม อิน ฑิส skreets , โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
While he on tv, I’m in these skreets
(ไวล์ ฮี ออน ทีวี , แอม อิน ฑิส skreets)
And then my broad, my kid walkin’ around singin’ it
(แอนด์ เด็น มาย บรอด , มาย คิด วอคกิน อะราวนฺดฺ ซิงอิน หนิด)
Boy, if they sing another verse, boy I swear
(บอย , อิ๊ฟ เด ซิง อะน๊าเทร่อร์ เฝิซ , บอย ไอ สแวร์)
Know what I’m sayin’? I’m on another level though
(โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน แอม ออน อะน๊าเทร่อร์ เล๊เฝ่ล โธ)
I gotta car wash, I gotta shop on O’ National
(ไอ กอททะ คารํ ว๊อช , ไอ กอททะ ช๊อพ ออน โอ แนฌอะแน็ล)
I got my own record label, you heard of us
(ไอ ก็อท มาย โอว์น เร๊คขอร์ด เล๊เบ้ล , ยู เฮิด อ็อฝ อัซ)
The Posse Family Cartel, you know what I’m sayin’, we real
(เดอะ พอซซิ แฟ๊มิลี่ คาเท็ล , ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน , วี เรียล)
Who this n*gga thing he is?
(ฮู ดิส เอ็น *gga ทริง ฮี อีส)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I’ma house hold name, wit’ game spittin’ outta my mouth at all times
(แอมอา เฮ้าส โฮลด์ เนม , วิท เกม สปิทดิน เอ๊าตา มาย เม๊าธ แอ็ท ดอร์ ไทม์)
I spit it out and about, and spit outta the south,until they recognize the danger signs
(ไอ ซพิท ดิธ เอ๊าท แอนด์ อะเบ๊าท , แอนด์ ซพิท เอ๊าตา เดอะ เซ๊าธ , อันทิล เด เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ แด๊งเจ้อร์ ซายน)
So feel a tingle in yo’ s-spine, by the way I talk
(โซ ฟีล อะ ทิงเกิล อิน โย เอส ซไพน , บาย เดอะ เวย์ ไอ ท๊อล์ค)
And it’s pimpin’ in my blood, you can tell by the way I walk
(แอนด์ อิทซ พิมปิน อิน มาย บลัด , ยู แคน เทลล บาย เดอะ เวย์ ไอ ว๊อล์ค)
Ooh lawd, more styles than a barber shop, call the cops
(อู้ ลอด , โม สไทล์ แฑ็น อะ บ๊าเบอร์ ช๊อพ , คอลลํ เดอะ ค็อพ)
People in the way wanna baller block
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เวย์ วอนนา บอลเลอ บล๊อค)
Little do they know that I’m callin’ shots
(ลิ๊ทเทิ่ล ดู เด โนว์ แดท แอม คอลลิน ฌ็อท)
And I’m not to be f*cked with
(แอนด์ แอม น็อท ทู บี เอฟ *cked วิธ)
If you see me comin’ ’round the corner, then duck quick, perpetrators can s*ck d*ck
(อิ๊ฟ ยู ซี มี คัมอิน ราวนด เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , เด็น ดั๊ค ควิค , เพอพิทเรเทอะ แคน เอส *ck d*ck)
I tried to tell ’em, but they dont wanna listen
(ไอ ทไร ทู เทลล เอ็ม , บั๊ท เด ด้อนท์ วอนนา ลิ๊สซึ่น)
I tried to shine ’em, but they dont wanna glisten, while the high hat keeps on tickin’
(ไอ ทไร ทู ไชน์ เอ็ม , บั๊ท เด ด้อนท์ วอนนา กริซเซ็น , ไวล์ เดอะ ไฮฮ แฮ็ท คี๊พ ออน ทิคเคน)
And the kick drum keep on pumpin’, I’m dumpin’ on the closest fools
(แอนด์ เดอะ คิ๊ค ดรัม คี๊พ ออน พัมปิน , แอม dumpin ออน เดอะ โคลสเอส ฟูล)
Cuz rules were made to be broken, but you cant make broken rules
(คัซ รูล เวอ เมด ทู บี บโรเค็น , บั๊ท ยู แค็นท เม้ค บโรเค็น รูล)
Hear what I’m sayin’ or heard what I said
(เฮียร ว๊อท แอม เซย์อิน ออ เฮิด ว๊อท ไอ เซ็ด)
Hear what they playin’, cuz thru this music I’ma still be heard if I’m dead
(เฮียร ว๊อท เด เพลย์ยิน , คัซ ธรู ดิส มิ๊วสิค แอมอา สทิลล บี เฮิด อิ๊ฟ แอม เด้ด)
Call ya’ producers, cuz I’m hurtin’ these beats
(คอลลํ ยา พโระดยูซเออะ , คัซ แอม ฮาร์ดิน ฑิส บีท)
I said it once, I’ll say it twice, biatch, Disturbin’ Tha Peace
(ไอ เซ็ด ดิท วั๊นซ , แอล เซย์ อิท ทไวซ , biatch , ดิ๊สเตอบิน ท่า พี๊ซ)
C’mon
(ซีมอน)

Yeah, folk
(เย่ , โฟล้ค)
The King of the kings has spoken
(เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ คิง แฮ็ส ซโพเค็น)
ATL shawty! Hood to hood, block to block
(ATL ชาวดี้ ! ฮุด ทู ฮุด , บล๊อค ทู บล๊อค)
We bouta let our nuts hang!
(วี bouta เล็ท เอ๊า นัท แฮง !)
Disturbin’ Tha Peace!
(ดิ๊สเตอบิน ท่า พี๊ซ !)
We dont die, we multiply
(วี ด้อนท์ ดาย , วี มั๊ลทิพลาย)
We makin Def Jam history
(วี เมกิน เดฟ แจม ฮิสทรี่)
Thanks for gettin’ the CD shawty!
(แธ๊งค์ ฟอร์ เกดดิน เดอะ ซีดี ชาวดี้ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Southern Fried Intro คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น