เนื้อเพลง These Filthy Hands คำอ่านไทย Mushroomhead

Haphazardly, Tumbling Hard
(Haphazardly , ทัมบริง ฮาร์ด)
Fall Right Down,
(ฟอลล์ ไร๊ท เดาน ,)
Laugh Out Loud
(ล๊าฟ เอ๊าท เลาด)
All In The Scheme Of Things,
(ออล อิน เดอะ สคีม อ็อฝ ทริง ,)
We’re All Looking Up Growing Tall
(เวีย ออล ลุคอิง อั๊พ กโรอิง ทอลล์)
It’s Like Pulling One Hair
(อิทซ ไล๊ค พลูลิง วัน แฮร์)
You Are What You Are To Me
(ยู อาร์ ว๊อท ยู อาร์ ทู มี)
With Wet Fingers
(วิธ เว๊ท ฟิ๊งเก้อร)
In My Eyes You’re A Star
(อิน มาย อาย ยัวร์ อะ สทาร์)
Petroleum Jelly
(พิโทร๊เลี่ยม เจ๊ลลี่)
You’re Something I’ll Never Be
(ยัวร์ ซัมติง แอล เน๊เฝ่อร์ บี)
And Watch The Rain Dance
(แอนด์ ว๊อทช เดอะ เรน แด๊นซ์)
You’re Something, I’m Frightened Of
(ยัวร์ ซัมติง , แอม ไฟท์อึน อ็อฝ)
I’ve Got To Get Clean
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท คลีน)
The Rain Will Cleanse Me
(เดอะ เรน วิล คเล็นส มี)
And I’ve Got To Wash These Filthy Hands
(แอนด์ แอฝ ก็อท ทู ว๊อช ฑิส ฟีลธิ แฮนด์)
Because It’s All Just A Futile Plan
(บิคอส อิทซ ซอร์ จั๊สท ดา ฟยูทิล แพลน)
That’d Mean I’d Have To
(แดท มีน อาย แฮ็ฝ ทู)
Believe Again
(บีลี๊ฝ อะเกน)
It’s Like A Career To Breathe
(อิทซ ไล๊ค เก แคร์เรีย ทู บรีฑ)
An Existence I Can’t Conceive
(แอน เอ็กสีซเท็นซ ไอ แค็นท ค็อนซีฝ)
Emotionless As In Slug
(อิโมฌันเล็ซ แอส ซิน ซลัก)
In My Imagined Oblivion
(อิน มาย อิมแม๊จิ้น อ็อบลีฝเอียน)
It’s As Much Fun
(อิทซ แอส มัช ฟัน)
As Poking At A Nerve
(แอส พุคกิง แอ็ท ดา เนิ๊ร์ฝ)
You Would Swear,
(ยู เวิด สแวร์ ,)
That I Could,
(แดท ไอ เคิด ,)
Walk And Talk
(ว๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค)
No One Wants To Fail
(โน วัน ว้อนท ทู เฟล)
But No One Wants To Work
(บั๊ท โน วัน ว้อนท ทู เวิ๊ร์ค)
But I Doubt You Will Ever
(บั๊ท ไอ เดาท ยู วิล เอ๊เฝ่อร์)
Vocabulary Test Is Graded On A Curve
(โฝะแคบอิวเลริ เทสท์ อีส เกรด ออน อะ เคอร์ฟ)
Ever Prove Enough
(เอ๊เฝ่อร์ พรู๊ฝ อีน๊าฟ)
Smartest Kid Is Stupid
(สมาร์เดด คิด อีส สทิ๊วผิด)
Word Is Never Heard
(เวิร์ด อีส เน๊เฝ่อร์ เฮิด)
I Doubt You’ll Ever Prove It!
(ไอ เดาท โยว เอ๊เฝ่อร์ พรู๊ฝ อิท !)
I’ve Got To Get Clean
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท คลีน)
The Rain Will Cleanse Me
(เดอะ เรน วิล คเล็นส มี)
And I’ve Got to Wash These Filthy Hands
(แอนด์ แอฝ ก็อท ทู ว๊อช ฑิส ฟีลธิ แฮนด์)
All These Thoughts And Feelings
(ออล ฑิส ธอท แซน ฟีลอิง)
Are For Naught Unappealing
(อาร์ ฟอร์ นอท อันเนพพลิง)
So You Expect Them
(โซ ยู เอ็กซเพ็คท เด็ม)
To Dull And Fade
(ทู ดัล แอนด์ เฟด)
Still They Remain
(สทิลล เด รีเมน)
Caught Waiting For The Rain
(คอท เวททิง ฟอร์ เดอะ เรน)
Time Devours Life
(ไทม์ ดิเฝาร ไล๊ฟ)
With My Soul As The Defendant
(วิธ มาย โซล แอส เดอะ ดิเฟนแด็นท)
Don’t Catch Me If I Fall
(ด้อนท์ แค็ทช มี อิ๊ฟ ฟาย ฟอลล์)
I May Have Jumped
(ไอ เมย์ แฮ็ฝ จั๊มพ)
You Never Know
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You Don’t Know Me At All
(ยู ด้อนท์ โนว์ มี แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง These Filthy Hands คำอ่านไทย Mushroomhead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น