เนื้อเพลง Freedom Fighters คำอ่านไทย P.O.D.

Today I heard what them people say
(ทูเดย์ ไอ เฮิด ว๊อท เด็ม พี๊เพิ่ล เซย์)
Dem want to live free greedily, with everyone to pay.
(เดม ว้อนท ทู ไล้ฝ ฟรี กรีดอิลิ , วิธ เอ๊วี่วัน ทู เพย์)
You play under the sun while others fight and dies away
(ยู เพลย์ อั๊นเด้อร เดอะ ซัน ไวล์ อ๊อเธ่อร์ ไฟ้ท แอนด์ ดาย อะเวย์)
but I say if you don’t like it this way, then why stay? Go away
(บั๊ท ไอ เซย์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค อิท ดิส เวย์ , เด็น วาย สเทย์ โก อะเวย์)

Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Ignite Jah
(อิ๊กไน๊ท ย่า)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Shine Jah
(ไชน์ ย่า)

Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Ignite Jah
(อิ๊กไน๊ท ย่า)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Shine Jah
(ไชน์ ย่า)

Today I heard what them people say
(ทูเดย์ ไอ เฮิด ว๊อท เด็ม พี๊เพิ่ล เซย์)
Them say ” The Man came in and he took our choice away ”
(เด็ม เซย์ ” เดอะ แมน เคม อิน แอนด์ ฮี ทุค เอ๊า ช๊อยซํ อะเวย์ “)
You portray selfishness and hate
(ยู โพทเร เซลฟิฌเน็ซ แซน เฮท)
While some prepare to die today
(ไวล์ ซัม พรีแพร์ ทู ดาย ทูเดย์)
I say you fade away, appreciate life and liberate
(ไอ เซย์ ยู เฟด อะเวย์ , แอพพรี๊ชิเอท ไล๊ฟ แอนด์ ลีบเออะเรท)

Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Ignite Jah
(อิ๊กไน๊ท ย่า)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Shine Jah
(ไชน์ ย่า)

Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Ignite Jah
(อิ๊กไน๊ท ย่า)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Shine Jah
(ไชน์ ย่า)

We have the right – to live in peace
(วี แฮ็ฝ เดอะ ไร๊ท ทู ไล้ฝ อิน พี๊ซ)
and you must fight – for what you keep
(แอนด์ ยู มัสท์ ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท ยู คี๊พ)
If what you keep – holds truth inside
(อิ๊ฟ ว๊อท ยู คี๊พ โฮลด์ ทรู๊ธ อิ๊นไซด์)
Stand up, defend – lay down and die
(สแทนด์ อั๊พ , ดีเฟ็นด์ เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)

We have the right to live in peace
(วี แฮ็ฝ เดอะ ไร๊ท ทู ไล้ฝ อิน พี๊ซ)
You must fight for what you keep
(ยู มัสท์ ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท ยู คี๊พ)
If what you keep holds truth inside
(อิ๊ฟ ว๊อท ยู คี๊พ โฮลด์ ทรู๊ธ อิ๊นไซด์)
Stand up, defend, or lay down and die
(สแทนด์ อั๊พ , ดีเฟ็นด์ , ออ เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)

Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Ignite Jah
(อิ๊กไน๊ท ย่า)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Shine Jah
(ไชน์ ย่า)

Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Ignite Jah
(อิ๊กไน๊ท ย่า)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Freedom Fighters
(ฟรีดัม ไฟทเออะ)
Live free, Be free, Die free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี , ดาย ฟรี)
Shine Jah
(ไชน์ ย่า)

Live free, Be free
(ไล้ฝ ฟรี , บี ฟรี)
Jah say live free
(ย่า เซย์ ไล้ฝ ฟรี)
Jah say die free
(ย่า เซย์ ดาย ฟรี)
Live free, Jah say die free
(ไล้ฝ ฟรี , ย่า เซย์ ดาย ฟรี)
Live free, Jah say be free
(ไล้ฝ ฟรี , ย่า เซย์ บี ฟรี)
I and I, Live free
(ไอ แอนด์ ดาย , ไล้ฝ ฟรี)
I and I, Die free
(ไอ แอนด์ ดาย , ดาย ฟรี)

Stand up, defend or lay down and die
(สแทนด์ อั๊พ , ดีเฟ็นด์ ออ เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)
Stand up, defend or lay down and die
(สแทนด์ อั๊พ , ดีเฟ็นด์ ออ เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)
Stand up, defend or lay down and die
(สแทนด์ อั๊พ , ดีเฟ็นด์ ออ เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)
Stand up, defend or lay down and die
(สแทนด์ อั๊พ , ดีเฟ็นด์ ออ เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freedom Fighters คำอ่านไทย P.O.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น