เนื้อเพลง Baby Blues คำอ่านไทย Richard Marx

yo yo
(โย โย)
Now while he stands tough
(นาว ไวล์ ฮี สแทนด์ ทั๊ฟ)
Notice that this man does not have his hands up
(โน๊ทิซ แดท ดิส แมน โด น็อท แฮ็ฝ ฮิส แฮนด์ อั๊พ)
This free worlds got you pantsed up
(ดิส ฟรี เวิลด ก็อท ยู แพ๊นท อั๊พ)
Now whos afraid of the big bad wolf
(นาว ฮู อะเฟรด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
1,2,3 in to the 4
(1 , 2 , 3 อิน ทู เดอะ 4)
1 pop 2 pop 3 pop 4
(1 พ็อพ 2 พ็อพ 3 พ็อพ 4)
4 pop 3 pop 2 pop 1
(4 พ็อพ 3 พ็อพ 2 พ็อพ 1)
Your pop hes pop no pop none
(ยุร พ็อพ อีส พ็อพ โน พ็อพ นัน)
This guy aint no motha f*ckin M.C.
(ดิส กาย เอน โน ม้อดา เอฟ *ckin เอ็ม ซี)
I know everything hes bout to say against me
(ไอ โนว์ เอ๊วี่ติง อีส เบาท ทู เซย์ อะเก๊นสท มี)
I am white I am a f*ckin bum
(ไอ แอ็ม ไว๊ท ไอ แอ็ม มา เอฟ *ckin บัม)
I do live in a trailer with my mom
(ไอ ดู ไล้ฝ อิน อะ ทเรลเออะ วิธ มาย มัม)
My boy future is an uncle Tom
(มาย บอย ฟิ๊วเช่อร์ อีส แอน อั๊งเคิ่ล ท็อม)
I do got a dumb friend named Cheddar Bob who shoots him self in the leg with
(ไอ ดู ก็อท ดา ดัมบ เฟรน เนม เชเดอร์ บ็อบ ฮู ชู๊ท ฮิม เซลฟ์ อิน เดอะ เล้ก วิธ)
his own gun
(ฮิส โอว์น กัน)
I did get jumped, by all 6 of you chumps
(ไอ ดิด เก็ท จั๊มพ , บาย ออล 6 อ็อฝ ยู ชัมพ)
O Ray did f*ck my girl
(โอ เรย์ ดิด เอฟ *ck มาย เกิร์ล)
Im still standing here screaming F*ck the free world
(แอม สทิลล ซแทนดิง เฮียร ซครีมอิง เอฟ *ck เดอะ ฟรี เวิลด)
Dont ever try to judge me dude
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ ธราย ทู จั๊ดจ มี ดยูด)
You dont know what the f*ck I can do
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ แคน ดู)
But I know something about you
(บั๊ท ไอ โนว์ ซัมติง อะเบ๊าท ยู)
You went to ClairBrook thats a private school
(ยู เว็นท ทู ClairBrook แด้ท ซา ไพร๊เฝท สคูล)
Whats a matter dog you embarrassed
(ว๊อท ซา แม๊ทเท่อร์ ด้อกก ยู เอ็มแบแร็ซ)
This guys a gangster
(ดิส กาย ซา แกะซเทอะ)
His real name in Clairence
(ฮิส เรียล เนม อิน Clairence)
And clairence lives at home with both parents
(แอนด์ clairence ไล้ฝ แอ็ท โฮม วิธ โบทรฺ พ๊าร์เร้นท)
And clairence parents parents have a real good marrage
(แอนด์ clairence พ๊าร์เร้นท พ๊าร์เร้นท แฮ็ฝ อะ เรียล กู๊ด marrage)
Tis guy dont wanna battle he shook
(Tis กาย ด้อนท์ วอนนา แบ๊ทเทิ้ล ฮี ฌุค)
Cause theres no s*ck things a half way crooks
(ค๊อส แดร์ โน เอส *ck ทริง ซา ฮาล์ฟ เวย์ ครุค)
Hes scared to death
(อีส ซคา ทู เด้ท)
Hes scared to look at his f*ckin yearbook
(อีส ซคา ทู ลุ๊ค แกท ฮิส เอฟ *ckin yearbook)
F*ckn Lain Brook
(เอฟ *ckn เลน บรุค)
F*ck a beat I’ll go a capella
(เอฟ *ck กา บีท แอล โก อะ capella)
Fuca a poppa doc
(Fuca อะ พอพพะ ด็อค)
Fuc a clock
(Fuc อะ คล๊อค)
F*ck a trailer f*ck everybody
(เอฟ *ck กา ทเรลเออะ เอฟ *ck เอวี่บอดี้)
F*ck ya’ll if you doubt me
(เอฟ *ck ยอล อิ๊ฟ ยู เดาท มี)
Im a peace of f*ckin white trash and I soy it proudley
(แอม มา พี๊ซ อ็อฝ เอฟ *ckin ไว๊ท ทแร็ฌ แอนด์ ดาย ซอย อิท proudley)
And f*ck this battle I dont wanna win
(แอนด์ เอฟ *ck ดิส แบ๊ทเทิ้ล ไอ ด้อนท์ วอนนา วิน)
Im outi
(แอม outi)
Here tell these people Something
(เฮียร เทลล ฑิส พี๊เพิ่ล ซัมติง)
They dont know about me
(เด ด้อนท์ โนว์ อะเบ๊าท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Blues คำอ่านไทย Richard Marx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น