เนื้อเพลง Can You Hear The Music คำอ่านไทย The Rolling Stones

[M. Jagger/K. Richards]
([ เอ็ม แจกเกอ /เค ริชราท ])

Can you hear the music, can you hear the music?
(แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค , แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)
Can you feel the magic hangin’ in the air?
(แคน ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค แฮนจิ้น อิน ดิ แอร์)
Can you feel the magic? Oh, yeah
(แคน ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค โอ , เย่)
Love is a mystery I can’t demystify, oh, no
(ลัฝ อีส ซา มิ๊สเทอรี่ ไอ แค็นท demystify , โอ , โน)
And sometimes I wonder why we’re here
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร วาย เวีย เฮียร)
But I don’t care, I don’t care
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์ , ไอ ด้อนท์ แคร์)
Can you hear the music, can you hear the music?
(แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค , แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)
Can you feel the magic dancin’ in the air?
(แคน ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค แดนซิน อิน ดิ แอร์)
Can you feel the magic? Oh, yeah
(แคน ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค โอ , เย่)
Love is a mystery I can’t demystify, oh, no
(ลัฝ อีส ซา มิ๊สเทอรี่ ไอ แค็นท demystify , โอ , โน)
Sometimes I I’m dancin’ on air
(ซัมไทม์ ซาย แอม แดนซิน ออน แอร์)
But I get scared, I get scared
(บั๊ท ไอ เก็ท ซคา , ไอ เก็ท ซคา)
When I hear the drummer, get me in the groove
(เว็น นาย เฮียร เดอะ ดรัมเมอะ , เก็ท มี อิน เดอะ กรูฝ)
When I hear the guitar, makes me wanna move
(เว็น นาย เฮียร เดอะ กิทา , เม้ค มี วอนนา มู๊ฝ)
Can you feel the magic, floatin’ in the air?
(แคน ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค , โฟลดิน อิน ดิ แอร์)
Can you feel the magic? Oh, yeah
(แคน ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค โอ , เย่)
Sometimes you’re feelin’ you’ve been pushed around
(ซัมไทม์ ยัวร์ ฟีลิน ยู๊ฟ บีน พุช อะราวนฺดฺ)
And your rainbow just ain’t here
(แอนด์ ยุร เรนโบว์ จั๊สท เอน เฮียร)
Don’t you fear, don’t you fear
(ด้อนท์ ยู เฟียร์ , ด้อนท์ ยู เฟียร์)
When you hear the music trouble disappear
(เว็น ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค ทรั๊บเบิ้ล ดิสแอ๊พเพียร์)
When you hear the music ringin’ in your ears
(เว็น ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค ริงงิน อิน ยุร เอียร)
Can you feel the magic floatin’ in the air?
(แคน ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค โฟลดิน อิน ดิ แอร์)
Can you hear the magic? Oh, yeah, yeah
(แคน ยู เฮียร เดอะ แม๊จิค โอ , เย่ , เย่)
When you hear the music ringin’ in my ear
(เว็น ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค ริงงิน อิน มาย เอียร)
Can you hear the music? Oh, yeah
(แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค โอ , เย่)
Can you hear the drummer? Gets you in the groove
(แคน ยู เฮียร เดอะ ดรัมเมอะ เก็ท ยู อิน เดอะ กรูฝ)
Can you hear the guitar? Make you wanna move? Yeah
(แคน ยู เฮียร เดอะ กิทา เม้ค ยู วอนนา มู๊ฝ เย่)
Can you hear the music? Oh, yeah
(แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค โอ , เย่)
Can you hear the music ringin’ in my ear?
(แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค ริงงิน อิน มาย เอียร)
Can you hear the music, can you hear the music?
(แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค , แคน ยู เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can You Hear The Music คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น