เนื้อเพลง Blue Condition คำอ่านไทย Cream

by Ginger Baker
(บาย จิ๊งเจ้อร เบคเออะ)

Don’t take the wrong direction passing through,
(ด้อนท์ เท้ค เดอะ รอง ดิเรคฌัน พาซซิง ทรู ,)
Instead of deep reflection of what’s true,
(อินสเท๊ด อ็อฝ ดี๊พ ริฟเคลฌัน อ็อฝ ว๊อท ทรู ,)
For it’s a combination of judgments made by you
(ฟอร์ อิทซ ซา คอมบิเนฌัน อ็อฝ จัจเม็นท เมด บาย ยู)
That cause a deep dejection all the way through.
(แดท ค๊อส อะ ดี๊พ ดิเจคฌัน ออล เดอะ เวย์ ทรู)
No relaxation, no conversation, no variation
(โน รีแล็คเซฌัน , โน คอนเฝอะเซฌัน , โน แฝริเอฌัน)
In a very dark blue, blue condition.
(อิน อะ เฝ๊รี่ ด๊าร์ค บลู , บลู คอนดิ๊ชั่น)
Early rising every day.
(เอ๊อรํลี่ ไรสอิง เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
You must be enterprising in your way,
(ยู มัสท์ บี เอนเทิพไรสิง อิน ยุร เวย์ ,)
For you will hear no laughter, nor see the sun.
(ฟอร์ ยู วิล เฮียร โน ลาฟเทอะ , นอ ซี เดอะ ซัน)
Life would be one disaster all the way through.
(ไล๊ฟ เวิด บี วัน ดิสแอ๊สเท่อร์ ออล เดอะ เวย์ ทรู)
No relaxation, no conversation, no variation
(โน รีแล็คเซฌัน , โน คอนเฝอะเซฌัน , โน แฝริเอฌัน)
In a very dark blue, blue condition.
(อิน อะ เฝ๊รี่ ด๊าร์ค บลู , บลู คอนดิ๊ชั่น)
Don’t take the wrong direction passing through
(ด้อนท์ เท้ค เดอะ รอง ดิเรคฌัน พาซซิง ทรู)
Instead of deep reflection of what’s true,
(อินสเท๊ด อ็อฝ ดี๊พ ริฟเคลฌัน อ็อฝ ว๊อท ทรู ,)
For it’s a combination of judgments made by you
(ฟอร์ อิทซ ซา คอมบิเนฌัน อ็อฝ จัจเม็นท เมด บาย ยู)
That cause a deep dejection all the way through.
(แดท ค๊อส อะ ดี๊พ ดิเจคฌัน ออล เดอะ เวย์ ทรู)
No relaxation, no conversation, no variation
(โน รีแล็คเซฌัน , โน คอนเฝอะเซฌัน , โน แฝริเอฌัน)
In a very dark blue, blue condition.
(อิน อะ เฝ๊รี่ ด๊าร์ค บลู , บลู คอนดิ๊ชั่น)
No relaxation, no conversation, no variation
(โน รีแล็คเซฌัน , โน คอนเฝอะเซฌัน , โน แฝริเอฌัน)
In a very dark blue, blue condition.
(อิน อะ เฝ๊รี่ ด๊าร์ค บลู , บลู คอนดิ๊ชั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Condition คำอ่านไทย Cream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น