เนื้อเพลง Our Lawyer Made Us Change The Name of This Song So We Wouldn’t Get Sued คำอ่านไทย Fall Out Boy

Brothers and sisters put this record down
(บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์ พุท ดิส เร๊คขอร์ด เดาน)
Take my advice [’cause we are bad news]
(เท้ค มาย แอดไฝ๊ซ์ [ ค๊อส วี อาร์ แบ้ด นิว ])
We will leave you high and dry
(วี วิล ลี๊ฝ ยู ไฮฮ แอนด์ ดราย)
It’s not worth the hearing you’ll lose
(อิทซ น็อท เวิร์ธ เดอะ เฮียริง โยว ลู้ส)

It’s just past 8 and I’m feeling young and reckless
(อิทซ จั๊สท พาสท์ 8 แอนด์ แอม ฟีลอิง ยัง แอนด์ เรคเล็ซ)
The ribbon on my wrist says, ” Do not open before Christmas. ”
(เดอะ รีบบัน ออน มาย ริ๊ซท เซย์ , ” ดู น็อท โอ๊เพ่น บีฟอร์ ครีซมัซ “)

We’re only liars, but we’re the best [we’re the best]
(เวีย โอ๊นลี่ ไลอ้าร , บั๊ท เวีย เดอะ เบ๊สท์ [ เวอ เดอะ เบ๊สท์ ])
We’re only good for the latest trends
(เวีย โอ๊นลี่ กู๊ด ฟอร์ เดอะ เลทเอ็ซท เทร็นด)
We’re only good cause you can have almost famous friends
(เวีย โอ๊นลี่ กู๊ด ค๊อส ยู แคน แฮ็ฝ อ๊อลโมสท เฟ๊มัส เฟรน)
Besides, we’ve got such good fashion sense
(บีไซด์ , หวีบ ก็อท ซัช กู๊ด แฟ๊ชั่น เซ้นส)

Brothers and sisters, yeah, put these words down
(บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์ , เย่ , พุท ฑิส เวิร์ด เดาน)
Into your notebook [spit lines like these]
(อิ๊นทู ยุร notebook [ ซพิท ไลน์ ไล๊ค ฑิส ])
We’re friends when you’re on your knees
(เวีย เฟรน เว็น ยัวร์ ออน ยุร นี)
Make them dance like we were shooting their feet
(เม้ค เด็ม แด๊นซ์ ไล๊ค วี เวอ ชูดดิง แดร์ ฟีท)

It’s just past 8 and I’m feeling young and reckless
(อิทซ จั๊สท พาสท์ 8 แอนด์ แอม ฟีลอิง ยัง แอนด์ เรคเล็ซ)
The ribbon on my wrist says, ” Do not open before Christmas. ”
(เดอะ รีบบัน ออน มาย ริ๊ซท เซย์ , ” ดู น็อท โอ๊เพ่น บีฟอร์ ครีซมัซ “)

We’re only liars, but we’re the best [we’re the best]
(เวีย โอ๊นลี่ ไลอ้าร , บั๊ท เวีย เดอะ เบ๊สท์ [ เวอ เดอะ เบ๊สท์ ])
We’re only good for the latest trends
(เวีย โอ๊นลี่ กู๊ด ฟอร์ เดอะ เลทเอ็ซท เทร็นด)
We’re only good cause you can have almost famous friends
(เวีย โอ๊นลี่ กู๊ด ค๊อส ยู แคน แฮ็ฝ อ๊อลโมสท เฟ๊มัส เฟรน)
Besides, we’ve got such good fashion sense
(บีไซด์ , หวีบ ก็อท ซัช กู๊ด แฟ๊ชั่น เซ้นส)

We’re only liars, but we’re the best
(เวีย โอ๊นลี่ ไลอ้าร , บั๊ท เวีย เดอะ เบ๊สท์)
We’re only good for the latest trends
(เวีย โอ๊นลี่ กู๊ด ฟอร์ เดอะ เลทเอ็ซท เทร็นด)

We’re only liars, but we’re the best
(เวีย โอ๊นลี่ ไลอ้าร , บั๊ท เวีย เดอะ เบ๊สท์)
We’re only good for the latest trends
(เวีย โอ๊นลี่ กู๊ด ฟอร์ เดอะ เลทเอ็ซท เทร็นด)
We’re only good cause you can have almost famous friends
(เวีย โอ๊นลี่ กู๊ด ค๊อส ยู แคน แฮ็ฝ อ๊อลโมสท เฟ๊มัส เฟรน)
Besides, we’ve got such good fashion sense
(บีไซด์ , หวีบ ก็อท ซัช กู๊ด แฟ๊ชั่น เซ้นส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Our Lawyer Made Us Change The Name of This Song So We Wouldn’t Get Sued คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น