เนื้อเพลง A Little Bit of Shhh คำอ่านไทย Lady Sovereign

Little shhh for the MC please [thank-you]
(ลิ๊ทเทิ่ล shhh ฟอร์ เดอะ เอมซี พลีซ [ แธ๊งค์ ยู ])

Yo I ain’t featherweight nor bantom weight,
(โย ไอ เอน featherweight นอ bantom เว๊ท ,)
Cause the only thing I be is heavyweight,
(ค๊อส ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ บี อีส เฮฝวีเวท ,)
Let me demonstrate lyrically decorate,
(เล็ท มี ดีมอนสเทรท ลีลิคครี เด๊คโคเหรท ,)
Check out the vibe that I create,
(เช็ค เอ๊าท เดอะ วายพฺ แดท ไอ คริเอท ,)
You want me to stop well it’s too late,
(ยู ว้อนท มี ทู สท๊อพ เวลล อิทซ ทู เหลท ,)
Want me to flow? Haha never mate,
(ว้อนท มี ทู โฟลว์ ฮาฮา เน๊เฝ่อร์ เหมท ,)
Never hesitate to drop the mic,
(เน๊เฝ่อร์ เฮ๊สิเทท ทู ดรอพ เดอะ ไมคะ ,)
I never hesitate to do what I like,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เฮ๊สิเทท ทู ดู ว๊อท ไอ ไล๊ค ,)
Never hesitate to pick up a fight,
(เน๊เฝ่อร์ เฮ๊สิเทท ทู พิค อั๊พ อะ ไฟ้ท ,)
At the things right challenging my vibe,
(แอ็ท เดอะ ทริง ไร๊ท ชาวเลนจิ้ง มาย วายพฺ ,)
Continue? Yes I’m sure,
(คอนทิ๊นิว เย็ซ แอม ชัวร์ ,)
Get off my lyric and get a big roar,
(เก็ท ออฟฟ มาย ลีริค แอนด์ เก็ท ดา บิ๊ก โร ,)
Will leave you sore like a beat up whore,
(วิล ลี๊ฝ ยู โซ ไล๊ค เก บีท อั๊พ โฮ ,)
All eyes them after a ten pound draw,
(ออล อาย เด็ม แอ๊ฟเท่อร รา เท็น เพานด ดรอว์ ,)
Fighting lyrics was against the law,
(ไฟท์ดิง ลีริค วอส อะเก๊นสท เดอะ ลอว์ ,)
Be lame right now when the girl’s so flawed,
(บี เลม ไร๊ท นาว เว็น เดอะ เกิร์ล โซ ฟลอ ,)
Eating bread and water,
(อีสดิง เบร้ด แอนด์ ว๊อเท่อร ,)
My living went out to slaughter,
(มาย ลีฝอิง เว็นท เอ๊าท ทู ซลอเทอะ ,)
With an order,
(วิธ แอน อ๊อร์เด้อร์ ,)
Have you come to a decision?
(แฮ็ฝ ยู คัม ทู อะ ดีซิ๊ชั่น)
Yes she’s going to [oh sh*t]
(เย็ซ ชี โกอิ้ง ทู [ โอ ฌะ *ที ])
Don’t send me there
(ด้อนท์ เซ็นด มี แดร์)
The beef for my living just to get you no what,
(เดอะ บี๊ฟ ฟอร์ มาย ลีฝอิง จั๊สท ทู เก็ท ยู โน ว๊อท ,)
Don’t really care write what I like,
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ ไร๊ท ว๊อท ไอ ไล๊ค ,)
So you better prepare,
(โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ พรีแพร์ ,)
Oh yeah be aware
(โอ เย่ บี อะแวร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Yo a little bit of shh for me,
(โย อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เอสเชช ฟอร์ มี ,)
A little bit of quiet for the MC,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ไคว๊เอ้ท ฟอร์ เดอะ เอมซี ,)
A little bit of shh for me,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เอสเชช ฟอร์ มี ,)
Make way for the S.O.V.,
(เม้ค เวย์ ฟอร์ เดอะ เอส โอ วี ,)
A little bit of shh for me
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เอสเชช ฟอร์ มี)
Now shut your mouth for the MC
(นาว ชั๊ท ยุร เม๊าธ ฟอร์ เดอะ เอมซี)
A little bit hush for me
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ฮัฌ ฟอร์ มี)
Right now it’s the S.O.V.
(ไร๊ท นาว อิทซ เดอะ เอส โอ วี)

Right, haha
(ไร๊ท , ฮาฮา)
Don’t joke with us small folk
(ด้อนท์ โจ้ก วิธ อัซ สมอลล์ โฟล้ค)

Yo I’ve had one nightstand,
(โย แอฝ แฮ็ด วัน nightstand ,)
What you think of mic stands,
(ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ ไมคะ สแทนด์ ,)
Right now how it sounds I got a very hard hands [oww]
(ไร๊ท นาว ฮาว อิท ซาวน์ด ซาย ก็อท ดา เฝ๊รี่ ฮาร์ด แฮนด์ [ oww ])
An acoustic band on hand all the time,
(แอน แอะคูซทิค แบนด์ ออน แฮนด์ ออล เดอะ ไทม์ ,)
All my fans I’m in trouble uh-oh
(ออล มาย แฟน แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล อา โอ)
That sound pollution man got down,
(แดท ซาวน์ด พอลลู๊ชั่น แมน ก็อท เดาน ,)
Well I make up noise like pots and pans,
(เวลล ไอ เม้ค อั๊พ น๊อยส ไล๊ค พ๊อท แซน แพน ,)
They should put my voice in an ice cream van,
(เด เชิด พุท มาย ว๊อยซ์ อิน แอน ไอ๊ซ์ ครีม แฝน ,)
That way the streets won’t be bland,
(แดท เวย์ เดอะ สทรีท ว็อนท บี บแล็นด ,)
Big-headed no, confident yes,
(บิ๊ก เฮด โน , คอนฟิเด็นท เย็ซ ,)
I must confess well I’m never gonna rest,
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส เวลล แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เรสท ,)
Well unless I don’t want to mess,
(เวลล อันเล๊ซ ซาย ด้อนท์ ว้อนท ทู เมซ ,)
Here comes the press!!
(เฮียร คัม เดอะ เพรส ! !)
Another damn reporter,
(อะน๊าเทร่อร์ แดมนํ ริโพเทอะ ,)
Obsessed with my disorder,
(อ๊อบเซสส วิธ มาย ดิซอเดอะ ,)
Diagnosis please what’s wrong with that girl?
(ไดแอ็กโนซิซ พลีซ ว๊อท รอง วิธ แดท เกิร์ล)
She’s ill
(ชี แอล)
Nah she’s sick
(นาห์ ชี ซิ๊ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Oh my God!! Pianos!! Ohh!!
(โอ มาย ก๊อด ! ! พิแอนโอ ! ! โอ้ ! !)

[haha] BRRRRRRRR!! It’s cold there’s a new top girl on road,
([ ฮาฮา ] BRRRRRRRR ! ! อิทซ โคลด์ แดร์ ซา นิว ท๊อพ เกิร์ล ออน โร้ด ,)
Running ting running ting running ting, everything oh you been told,
(รันนิง ทิง รันนิง ทิง รันนิง ทิง , เอ๊วี่ติง โอ ยู บีน โทลด ,)
I requested shh and well i got it,
(ไอ รีเควส เอสเชช แอนด์ เวลล ไอ ก็อท ดิธ ,)
So let me carry on this you sit back and vomit,
(โซ เล็ท มี แค๊รรี่ ออน ดิส ยู ซิท แบ็ค แอนด์ โฝ๊หมิท ,)
Some say I’m cheeky like Wallace and Gromit,
(ซัม เซย์ แอม ชีคอิ ไล๊ค Wallace แอนด์ Gromit ,)
You know you can’t stop it,
(ยู โนว์ ยู แค็นท สท๊อพ อิท ,)
Some don’t like me,
(ซัม ด้อนท์ ไล๊ค มี ,)
Like the whole Miss Spears and Madonna story,
(ไล๊ค เดอะ โฮล มิซ ซเพีย แซน มาดอนน่า สท๊อรี่ ,)
I’m horny,
(แอม ฮอนิ ,)
Just keep writing surely you could ignore me,
(จั๊สท คี๊พ ไรทอิง ฌูรลิ ยู เคิด อิกโน มี ,)
But then again if you saw me you’ll adore me [aww!]
(บั๊ท เด็น อะเกน อิ๊ฟ ยู ซอว์ มี โยว อะโด มี [ อาวว ! ])
Cause I’m so cute and scrawny
(ค๊อส แอม โซ คยูท แอนด์ ซครอนิ)
Spit on a track and leave it so horny [hmm]
(ซพิท ออน อะ แทร็ค แอนด์ ลี๊ฝ อิท โซ ฮอนิ [ อึม ])
And who taught me? Nobody
(แอนด์ ฮู ทอท มี โนบอดี้)
I did it all by myself, you can’t stop me!
(ไอ ดิด ดิท ออล บาย ไมเซลฟ , ยู แค็นท สท๊อพ มี !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

It’s ok, it’s alright you, you can start making some noise now if you like, you know what i mean right?
(อิทซ โอเค , อิทซ ออลไร๊ท ยู , ยู แคน สท๊าร์ท เมคอิง ซัม น๊อยส นาว อิ๊ฟ ยู ไล๊ค , ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน ไร๊ท)
I’m not going to go completely off the rail you know what I mean? Ha thankyou
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู โก ค็อมพลีทลี ออฟฟ เดอะ เรล ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน ฮา thankyou)

Hey! [whistle] alright calm down please
(เฮ ! [ วิสเทิ่ล ] ออลไร๊ท คาลํม เดาน พลีซ)
Alright now a little bit of shh.
(ออลไร๊ท นาว อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เอสเชช)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Little Bit of Shhh คำอ่านไทย Lady Sovereign

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น