เนื้อเพลง Stop Drinking คำอ่านไทย Van Morrison

Written by Lightnin’ Hopkins.
(วึ้น บาย ไลท์นิน ฮอพคิน)
Additional lyrics by Van Morrison.
(แอ็ดดีฌอะแน็ล ลีริค บาย แฝน มอร์ริซัน)
Prestige Music [BMI]/ Exile Publishing Ltd /Universal Music Publishing Ltd
(เพรสถี๊จ มิ๊วสิค [ BMI ] / เอ๊กไซล์ พับบิชชิง ลีมอิทิด /ยูนิเฝอแซ็ล มิ๊วสิค พับบิชชิง ลีมอิทิด)

You gotta stop drinking that wine sonny boy
(ยู กอททะ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์ ซันนิ บอย)
You gotta stop drinking that wine sonny boy
(ยู กอททะ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์ ซันนิ บอย)
If you don’t stop drinking that wine
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์)
It’s gonna poison your mind
(อิทซ กอนนะ พ๊อยซั่น ยุร ไมนด์)
You gotta stop drinking that old wine sonny boy
(ยู กอททะ สท๊อพ ดริงคิง แดท โอลด์ ไวน์ ซันนิ บอย)

You drink Champagne it’s gonna be better for you
(ยู ดริ๊งค แฌ็มเพน อิทซ กอนนะ บี เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ ยู)
You drink Champagne it’s gonna be better for you
(ยู ดริ๊งค แฌ็มเพน อิทซ กอนนะ บี เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ ยู)
Everybody’s going out
(เอวี่บอดี้ โกอิ้ง เอ๊าท)
Going out to enjoy
(โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ็นจอย)
You gotta stop drinking that wine sonny boy
(ยู กอททะ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์ ซันนิ บอย)

You drink whiskey just have a tiny wee drop
(ยู ดริ๊งค ฮวีซคิ จั๊สท แฮ็ฝ อะ ไท๊นี่ วี ดรอพ)
You drink whiskey just have a tiny wee drop
(ยู ดริ๊งค ฮวีซคิ จั๊สท แฮ็ฝ อะ ไท๊นี่ วี ดรอพ)
You drink whiskey have a tiny wee drop
(ยู ดริ๊งค ฮวีซคิ แฮ็ฝ อะ ไท๊นี่ วี ดรอพ)
‘Cos you just don’t know when to stop
(คอซ ยู จั๊สท ด้อนท์ โนว์ เว็น ทู สท๊อพ)
You gotta stop drinking that wine sonny boy
(ยู กอททะ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์ ซันนิ บอย)

You gotta stop, bop, bop, bop
(ยู กอททะ สท๊อพ , บอป , บอป , บอป)
Gotta stop, bop, bop, bop
(กอททะ สท๊อพ , บอป , บอป , บอป)
You gotta stop drinking that wine sonny boy
(ยู กอททะ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์ ซันนิ บอย)
Everybody else going out
(เอวี่บอดี้ เอ๊ลส โกอิ้ง เอ๊าท)
Going out to enjoy
(โกอิ้ง เอ๊าท ทู เอ็นจอย)
You gotta stop drinking that wine sonny boy
(ยู กอททะ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์ ซันนิ บอย)

Gotta stop, bop, bop, bop, bop
(กอททะ สท๊อพ , บอป , บอป , บอป , บอป)
You gotta stop
(ยู กอททะ สท๊อพ)
Stop drinking that old wine sonny boy
(สท๊อพ ดริงคิง แดท โอลด์ ไวน์ ซันนิ บอย)
If you don’t stop drinking that wine
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์)
It’s gonna poison your mind
(อิทซ กอนนะ พ๊อยซั่น ยุร ไมนด์)
You gotta stop drinking that wine sonny boy
(ยู กอททะ สท๊อพ ดริงคิง แดท ไวน์ ซันนิ บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop Drinking คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น