เนื้อเพลง Summer Paradise คำอ่านไทย Simple Plan

Oh, Oh
(โอ , โอ)
Take me back, take me back
(เทค มี แบ็ค , เทค มี แบ็ค)
Oh yeah
(โอ เย่)
Back to summer paradise
(แบ็ค ทู ซัมเมอะ แพระไดส)

My heart is sinking
(ไม ฮาท อีส ซีงคิง)
As I’m lifting up
(แอ็ส แอม ลิฝทิง อัพ)
Above the clouds away from you
(อะบัฝ เดอะ คเลาด อะเว ฟร็อม ยู)
And I can’t believe I’m leaving
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ แอม ลีฝอิงส)
Oh I don’t kno-kno-know what I’m gonna do
(โอ ไอ ด้อนท์ โน โน โน ฮว็อท แอม กอนนะ ดู)

But someday
(บัท ซัมเดย์)
I will find my way back
(ไอ วิล ไฟนด ไม เว แบ็ค)
To where your name
(ทู ฮแว ยุร เนม)
Is written in the sand
(อีส วึ้น อิน เดอะ แซ็นด)

Cause I remember every sunset
(คอส ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ ซันเซส)
I remember every word you said
(ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด)
We were never gonna say goodbye
(วี เวอ เนฝเออะ กอนนะ เซ กู๊ดบาย)
Singing la-da-da-da-da
(ซิงกิง ลา ดา ดา ดา ดา)

Tell me how to get back to
(เท็ล มี เฮา ทู เก็ท แบ็ค ทู)
Back to summer paradise with you
(แบ็ค ทู ซัมเมอะ แพระไดส วิฑ ยู)
And I’ll be there in a heartbeat
(แอ็นด อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)
Oh-oh
(โอ โอ)
I’ll be there in a heartbeat
(อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)
Oh-oh
(โอ โอ)

[Tell ’em]
([ เท็ล เอ็ม ])

My soul is broken
(ไม โซล อีส บโรเค็น)
Streets are frozen
(ซทรีท แซร์ โฟ๊เซน)
I can’t stop these feelings melting through
(ไอ แค็นท ซท็อพ ฑิส ฟีลอิง เมลทิง ธรู)

And I’d give away a thousand days, oh
(แอ็นด อาย กิฝ อะเว อะ เธาแส็น เด , โอ)
Just to have another one with you
(จัซท ทู แฮ็ฝ แอะนัธเออะ วัน วิฑ ยู)

What’d you say
(เหวิด ยู เซ)

Well real life can wait
(เว็ล ริแอ็ล ไลฟ แค็น เวท)
[it can wait]
([ อิท แค็น เวท ])
We’re crashing like waves
(เวอ แคร๊ชชิง ไลค เวฝ)
[uh-huh]
([ อา ฮู ])
We’re playing in the sand
(เวอ พเลนิ่ง อิน เดอะ แซ็นด)
[me and you]
([ มี แอ็นด ยู ])
Holding your hand
(โฮลดิง ยุร แฮ็นด)

Cause I remember every sunset
(คอส ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ ซันเซส)
I remember every word you said
(ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด)
We were never gonna say goodbye
(วี เวอ เนฝเออะ กอนนะ เซ กู๊ดบาย)
Singing la-da-da-da-da
(ซิงกิง ลา ดา ดา ดา ดา)

Tell me how to get back to
(เท็ล มี เฮา ทู เก็ท แบ็ค ทู)
[adsense]
Back to summer paradise with you
(แบ็ค ทู ซัมเมอะ แพระไดส วิฑ ยู)
And I’ll be there in a heartbeat
(แอ็นด อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)
Oh-oh
(โอ โอ)
I’ll be there in a heartbeat
(อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)
Oh-oh
(โอ โอ)

Yeah I remember sunny mornings
(เย่ ไอ ริเมมเบอะ ซันนิ มอนิง)
And summer evenings
(แอ็นด ซัมเมอะ อีฝนิง)
Now you’re not next to me
(เนา ยัวร์ น็อท เน็คซท ทู มี)
And I am freezing
(แอ็นด ดาย แอ็ม ฟรีสอิง)
Was it real?
(วอส ซิท ริแอ็ล)
Oh baby, tell me, was I dreaming?
(โอ เบบิ , เท็ล มี , วอส ซาย ดรีมมิง)
How can you show me paradise,
(เฮา แค็น ยู โฌ มี แพระไดส ,)
When I’m leaving?
(ฮเว็น แอม ลีฝอิงส)

Now my heartbeat is sinking
(เนา ไม ฮาร์ทบีท อีส ซีงคิง)
Hope’s shrinking
(โฮพ ชริ๊งคิง)
When I try to speak no words
(ฮเว็น นาย ทไร ทู ซพีค โน เวิด)
Lip-syncing
(ลิพ ซิงคิง)
Hope this is not just wishful thinking
(โฮพ ที ซิส น็อท จัซท วีฌฟุล ติ้งกิง)
Tell me that you care
(เท็ล มี แดท ยู แค)
And I’ll be there in a heartbeat
(แอ็นด อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)

Someday
(ซัมเดย์)
I will find my way back
(ไอ วิล ไฟนด ไม เว แบ็ค)
To where your name
(ทู ฮแว ยุร เนม)
Is written in the sand
(อีส วึ้น อิน เดอะ แซ็นด)

Yeah, yeah, yeah, let’s go
(เย่ , เย่ , เย่ , เล็ท โก)

Cause I remember every sunset
(คอส ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ ซันเซส)
I remember every word you said
(ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด)
We were never gonna say goodbye
(วี เวอ เนฝเออะ กอนนะ เซ กู๊ดบาย)
Singing la-da-da-da-da
(ซิงกิง ลา ดา ดา ดา ดา)

Tell me how to get back to
(เท็ล มี เฮา ทู เก็ท แบ็ค ทู)
Back to summer paradise with you
(แบ็ค ทู ซัมเมอะ แพระไดส วิฑ ยู)
And I’ll be there in a heartbeat
(แอ็นด อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)

I remember when we first kissed
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เฟิซท คิซ)
How I didn’t wanna leave your lips
(เฮา ไอ ดิ๊นอิน วอนนา ลีฝ ยุร ลิพ)
And how I’ve never ever felt so high
(แอ็นด เฮา อิฝ เนฝเออะ เอฝเออะ เฟ็ลท โซ ไฮ)
Singing La-da-da-da-da
(ซิงกิง ลา ดา ดา ดา ดา)

Tell me how to get back to
(เท็ล มี เฮา ทู เก็ท แบ็ค ทู)
Back to summer paradise with you
(แบ็ค ทู ซัมเมอะ แพระไดส วิฑ ยู)
And I’ll be there in a heartbeat
(แอ็นด อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)
Oh-oh
(โอ โอ)
I’ll be there in a heartbeat
(อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)
[summer paradise]
([ ซัมเมอะ แพระไดส ])
Oh-oh
(โอ โอ)
I’ll be there in a heartbeat
(อิล บี แฑ อิน อะ ฮาร์ทบีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summer Paradise คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น