เนื้อเพลง Up Jump Tha Boogie คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Kurupt, Charlie Wilson, Teena Marie

[Intro/Chorus:]
([ อินโทร /ค๊อรัส : ])

Up jump tha boogie to the bang bang boogie
(อั๊พ จั๊มพ ท่า บูกี ทู เดอะ แบง แบง บูกี)
while you’re bangin on ya baby OG’s
(ไวล์ ยัวร์ แบงงิน ออน ยา เบ๊บี้ OGs)
That’s why I flip the script to the boogie bang homey
(แด้ท วาย ไอ ฟลิพ เดอะ สคริพท์ ทู เดอะ บูกี แบง โฮมี)
If I’m hangin it’s with DPG
(อิ๊ฟ แอม แฮนจิ้น อิทซ วิธ DPG)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

[Verse 1: Snoop Doggy Dogg]
([ เฝิซ 1 : ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ])

Some do the things that they do cos they dumb
(ซัม ดู เดอะ ทริง แดท เด ดู คอซ เด ดัมบ)
and some do the things that they do for crumbs
(แอนด์ ซัม ดู เดอะ ทริง แดท เด ดู ฟอร์ ครัม)
I do mine for me ya see?
(ไอ ดู ไมน์ ฟอร์ มี ยา ซี)
Not the big homey double O-G
(น็อท เดอะ บิ๊ก โฮมี ดั๊บเบิ้ล โอ จี)
Scared to do your own work, man that’s fast
(ซคา ทู ดู ยุร โอว์น เวิ๊ร์ค , แมน แด้ท ฟาสท)
and that’s the reason why I had to shoot you down
(แอนด์ แด้ท เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ แฮ็ด ทู ชู๊ท ยู เดาน)
because you never should’ve tried to work my Dogg
(บิคอส ยู เน๊เฝ่อร์ ชูดดิฝ ทไร ทู เวิ๊ร์ค มาย ด๊อก)
and the lil homey wouldn’t had no reason to bump
(แอนด์ เดอะ ลิล โฮมี วูดดึ่น แฮ็ด โน รี๊ซั่น ทู บั๊มพํ)
Y’all know the game ain’t the same no mo’
(ยอล โนว์ เดอะ เกม เอน เดอะ เซม โน โม)
Lil G’s keep heat so big G’s freeze, geez!
(ลิล จีส คี๊พ ฮีท โซ บิ๊ก จีส ฟรีส , จีซ !)
Johnny Rockafella went to jail-er
(จอนนิ Rockafella เว็นท ทู เจล er)
few many times too many and became a teller
(ฟิว เมนอิ ไทม์ ทู เมนอิ แอนด์ บิเคม อะ เทลเลอะ)
They sell a n*gga dreams if he want em
(เด เซลล์ อะ เอ็น *gga ดรีม อิ๊ฟ ฮี ว้อนท เอ็ม)
but they won’t sell you the game to get up on em
(บั๊ท เด ว็อนท เซลล์ ยู เดอะ เกม ทู เก็ท อั๊พ ออน เอ็ม)
Ya tryin ta find em cos you want em, they shook out
(ยา ทายอิน ทา ไฟนด์ เอ็ม คอซ ยู ว้อนท เอ็ม , เด ฌุค เอ๊าท)
Get the book out and when the pitch come, n*gga look out
(เก็ท เดอะ บุ๊ค เอ๊าท แอนด์ เว็น เดอะ พิช คัม , เอ็น *gga ลุ๊ค เอ๊าท)
it ain’t hard to pump up the lil homies n*gga
(อิท เอน ฮาร์ด ทู พั๊มพ อั๊พ เดอะ ลิล โฮมี เอ็น *gga)
but it’s hard for your b*tch ass to get wit us
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ ยุร บี *tch อาซ ทู เก็ท วิท อัซ)
But it’s steel, you put it in their head
(บั๊ท อิทซ สทีล , ยู พุท ดิธ อิน แดร์ เฮด)
that at 13 they better off dead [now they gone]
(แดท แอ็ท 13 เด เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เด้ด [ นาว เด กอน ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2: Kurupt]
([ เฝิซ 2 : เคอรัพชฺ ])

Aiyo Snoop, why would n*ggas get into the bracket
(ไอโย ซนูพ , วาย เวิด เอ็น *ggas เก็ท อิ๊นทู เดอะ บแรคเค็ท)
and make a loot, n*ggas want trip
(แอนด์ เม้ค เก ลูท , เอ็น *ggas ว้อนท ทริ๊พ)
Spittin like ” you spoke beef from the hood
(สปิทดิน ไล๊ค ” ยู ซโพค บี๊ฟ ฟรอม เดอะ ฮุด)
Show me love n*gga or don’t show me sh*t ”
(โชว์ มี ลัฝ เอ็น *gga ออ ด้อนท์ โชว์ มี ฌะ *ที “)
Feel the fever, million dollar male like Cole Severs
(ฟีล เดอะ ฟี๊เฝ่อร , มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ เมล ไล๊ค โคลโอ เซฝเออะ)
Made a non-believin man into a believer
(เมด อะ นอน บีลิฝวิน แมน อิ๊นทู อะ บิลีฝเฝอะ)
Receive a cheque the next day, my homies say
(รีซี๊ฝ อะ เช็ค เดอะ เน๊กซท เดย์ , มาย โฮมี เซย์)
” it’s the way to get paid ” , DP’s and pay
(” อิทซ เดอะ เวย์ ทู เก็ท เพลด ” , DPs แซน เพย์)
I don’t know why you wanna get on my back? [why?]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ยู วอนนา เก็ท ออน มาย แบ็ค [ วาย ])
Trippin cos you know the bomb’s at where I’m at
(ทริพพิน คอซ ยู โนว์ เดอะ บอมบฺ แอ็ท แวร์ แอม แอ็ท)
Well if that’s the case you shoulda roll
(เวลล อิ๊ฟ แด้ท เดอะ เค๊ส ยู โช๊วดา โรลล)
wit the PG instead of losing control [motherf*cker]
(วิท เดอะ PG อินสเท๊ด อ็อฝ โรซิง คอนโทรล [ motherf*cker ])
This is how we do, Dogg Pound Gangstas in blue
(ดิส ซิส ฮาว วี ดู , ด๊อก เพานด แก๊งซดา ซิน บลู)
Me, D-A-Z, N-A-T-E and Snoop
(มี , ดี อะ ซี , เอ็น อะ ที อี แอนด์ ซนูพ)
N*ggas from Seth be tryin to set you cos you settin your ways
(เอ็น *ggas ฟรอม Seth บี ทายอิน ทู เซ็ท ยู คอซ ยู เซทดิน ยุร เวย์)
so ask DJ Pooh what pays
(โซ อาสคฺ ดีเจ พู ว๊อท เพย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3: Snoop Dogg]
([ เฝิซ 3 : ซนูพ ด๊อก ])

Just what we need, bangin on wax another trip
(จั๊สท ว๊อท วี นี๊ด , แบงงิน ออน แว๊กซ อะน๊าเทร่อร์ ทริ๊พ)
What you gon’ do n*gga, jack the mothership?
(ว๊อท ยู ก็อน ดู เอ็น *gga , แจ็ค เดอะ mothership)
You’re like a actor wit another script
(ยัวร์ ไล๊ค เก แอคเทอะ วิท อะน๊าเทร่อร์ สคริพท์)
Predictable as Rambo wit another clip
(พีดิทเทเบิล แอส แรมโบ วิท อะน๊าเทร่อร์ คลิพ)
How many n*ggas you gon’ kill in your verse?
(ฮาว เมนอิ เอ็น *ggas ยู ก็อน คิลล์ อิน ยุร เฝิซ)
You need to sit down and learn to get down first
(ยู นี๊ด ทู ซิท เดาน แอนด์ เลิร์น ทู เก็ท เดาน เฟิร์สท)
cos, uhh, real hoo-bangers are toast-slangers
(คอซ , อา , เรียล ฮู แบงเงอ แซร์ โท๊สท slangers)
not part-time FBI singers
(น็อท พาร์ท ไทม์ FBI ซีงเออะ)
N*ggas havin bad intentions, sendin BG’s on a mission
(เอ็น *ggas เฮฝวิน แบ้ด อินเทนฌัน , เซ็นดิน BGs ออน อะ มิ๊ชชั่น)
One move too many, n*gga you missin
(วัน มู๊ฝ ทู เมนอิ , เอ็น *gga ยู มิซซิน)
Listen you f*ck wit the cyco-lic-no
(ลิ๊สซึ่น ยู เอฟ *ck วิท เดอะ cyco lic โน)
loony ass n*gga from your H-doubleO-D
(ลูนอิ อาซ เอ็น *gga ฟรอม ยุร เฮส doubleO ดี)
N*ggas got too flossy from all the sex they tossin
(เอ็น *ggas ก็อท ทู ฟลอซซิ ฟรอม ออล เดอะ เซ็กซ เด ทอสซิน)
but guess what it cost em, they crossin me
(บั๊ท เกสส ว๊อท ดิธ คอสทํ เอ็ม , เด ครอสซิน มี)
But before I give a n*gga a 9
(บั๊ท บีฟอร์ ไอ กี๊ฝ อะ เอ็น *gga อะ 9)
I’d rather give a n*gga a mic and write him a rhyme
(อาย ร๊าเธ่อร์ กี๊ฝ อะ เอ็น *gga อะ ไมคะ แอนด์ ไร๊ท ฮิม มา ไรม)

[Chorus x1 1/2]
([ ค๊อรัส x1 1/2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up Jump Tha Boogie คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Kurupt, Charlie Wilson, Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น