เนื้อเพลง Untitled (Mechanical Animals) คำอ่านไทย Marilyn Manson

In The End I Became Them And I Led Them
(อิน ดิ เอ็นด ดาย บิเคม เด็ม แอนด์ ดาย เล็ด เด็ม)
After All None Of Us Really Qualified as Humans
(แอ๊ฟเท่อร ออล นัน อ็อฝ อัซ ริแอ็ลลิ ควอลอิไฟด แอส ฮิ๊วแมน)
We Were Hardworn Automatic And As Hollow As The ” O ” In God
(วี เวอ Hardworn ออโทะแมทอิค แอนด์ แอส ฮ๊อลโล่ว แอส เดอะ ” โอ ” อิน ก๊อด)
I Reattached My Emotions Cellular And Narcotic
(ไอ Reattached มาย อีโม๊ชั่น เซลลิวเลอะ แอนด์ นาคอทอิค)
From The Top Of Hollywood It Looked Like Space
(ฟรอม เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ฮอลิวูด ดิท ลุ๊ค ไล๊ค สเพ๊ซ)
Millions Of Capsules And Mechanical Animals
(มิ๊ลเลี่ยน อ็อฝ แค๊พซูล แซน มิแคนอิแค็ล แอ๊นิมอล)
A City Full Of Dead Stars And A Girl I Called Coma White
(อะ ซิ๊ที่ ฟูล อ็อฝ เด้ด สทาร์ แซน อะ เกิร์ล ไอ คอลลํ โค๊ม่า ไว๊ท)
This Is My Omega
(ดิส ซิส มาย โอะมีกะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Untitled (Mechanical Animals) คำอ่านไทย Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น