เนื้อเพลง Amy In The White Coat คำอ่านไทย Bright Eyes

You take your clothes off right after school
(ยู เท้ค ยุร คโลฑ ออฟฟ ไร๊ท แอ๊ฟเท่อร สคูล)
The tea is on, the flame is blue
(เดอะ ที อีส ออน , เดอะ เฟลม อีส บลู)
You hope this won’t take all afternoon
(ยู โฮพ ดิส ว็อนท เท้ค ออล แอฟเตอร์นูน)
The tv’s waiting to talk to you
(เดอะ tvs เวททิง ทู ท๊อล์ค ทู ยู)
It’s your naked body on white velour
(อิทซ ยุร เน๊คเค่ด บ๊อดี้ ออน ไว๊ท velour)
But there’s no feeling, just weight on you
(บั๊ท แดร์ โน ฟีลอิง , จั๊สท เว๊ท ออน ยู)
You get nauseous now as he speaks to you
(ยู เก็ท นอฌัซ นาว แอส ฮี สพี๊ค ทู ยู)
Such proper language for acts so cruel
(ซัช พร๊อพเพ่อร์ แล๊งเควจ ฟอร์ แอ๊คท โซ ครู๊เอ้ล)
He says ‘We all follow the rules
(ฮี เซย์ วี ออล ฟ๊อลโล่ว เดอะ รูล)
We can’t very well go and break them now, can we
(วี แค็นท เฝ๊รี่ เวลล โก แอนด์ เบร๊ค เด็ม นาว , แคน วี)
For you
(ฟอร์ ยู)
Your older sisters, I’ve had them too
(ยุร โอลเดอะ ซิ๊สเท่อร์ , แอฝ แฮ็ด เด็ม ทู)
But you’re my favorite, you know it’s true
(บั๊ท ยัวร์ มาย เฟเฝอะริท , ยู โนว์ อิทซ ทรู)
You look like your mother, in that thin disguise
(ยู ลุ๊ค ไล๊ค ยุร ม๊าเธ่อร์ , อิน แดท ทริน ดิสไก๊ส)
Your parting mouth, your shutting eyes
(ยุร พาทิง เม๊าธ , ยุร ชัทดิง อาย)
And the way that you hate me, and the length of your hair
(แอนด์ เดอะ เวย์ แดท ยู เฮท มี , แอนด์ เดอะ เล้นธ อ็อฝ ยุร แฮร์)
It’s the reason I made you, it’s the bond that we share
(อิทซ เดอะ รี๊ซั่น นาย เมด ยู , อิทซ เดอะ บอนดฺ แดท วี แชร์)
You see we’re all trying to endure
(ยู ซี เวีย ออล ทไรอิง ทู เอ็นเดียวรํ)
You could easily go and make your own life somewhere
(ยู เคิด อีสอิลิ โก แอนด์ เม้ค ยุร โอว์น ไล๊ฟ ซัมแวร์)
Couldn’t you?’
(คูดซึ่น ยู)
And you keep your eyes shut, get to school on time
(แอนด์ ยู คี๊พ ยุร อาย ชั๊ท , เก็ท ทู สคูล ออน ไทม์)
Where you’re a bag of warm fluid
(แวร์ ยัวร์ อะ แบ๊ก อ็อฝ วอร์ม ฟลู๊อิด)
Where you’re the corpse in the class
(แวร์ ยัวร์ เดอะ คอพซ อิน เดอะ คลาสสํ)
You walk so near to the lockers
(ยู ว๊อล์ค โซ เนียร์ ทู เดอะ ลอคเคอะ)
You lay so low in the grass
(ยู เลย์ โซ โลว อิน เดอะ กราซ)
Did you get that cut from the principal
(ดิด ยู เก็ท แดท คัท ฟรอม เดอะ พริ๊นซิพ่อล)
Did you get that bruise on the bus
(ดิด ยู เก็ท แดท บรูส ออน เดอะ บัส)
You should wash your hair more
(ยู เชิด ว๊อช ยุร แฮร์ โม)
You should look more like us
(ยู เชิด ลุ๊ค โม ไล๊ค อัซ)
I saw you walking once under powder blue skies
(ไอ ซอว์ ยู วอคกิง วั๊นซ อั๊นเด้อร พ๊าวเด้อร์ บลู สกาย)
You looked cold still, your color was high
(ยู ลุ๊ค โคลด์ สทิลล , ยุร คัลเออะ วอส ไฮฮ)
And I tried to talk to you, but you walked right by
(แอนด์ ดาย ทไร ทู ท๊อล์ค ทู ยู , บั๊ท ยู ว๊อล์ค ไร๊ท บาย)
I don’t know which I said then, hello or goodbye
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วิช ไอ เซ็ด เด็น , เฮ็ลโล ออ กู๊ดบาย)
? all want to be pure
(ออล ว้อนท ทู บี เพียวร์)
But it isn’t a very easy thing now, is it
(บั๊ท ดิธ อีสซึ่น ดา เฝ๊รี่ อีสอิ ทริง นาว , อีส ซิท)
To do?
(ทู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amy In The White Coat คำอ่านไทย Bright Eyes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น