เนื้อเพลง Exsanguination คำอ่านไทย AFI

Welcome the whole new pain and take comfort in what you’ve become.
(เว้ลคั่ม เดอะ โฮล นิว เพน แอนด์ เท้ค ค๊อมฟอร์ท อิน ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
I waved as I passed myself along the way.
(ไอ เว๊ฝ แอส ซาย พาสส ไมเซลฟ อะลอง เดอะ เวย์)
I have arrived so unashamed but my reflection no longer seems the same.
(ไอ แฮ็ฝ อะไร๊ฝ โซ อะนะเฌมด บั๊ท มาย ริฟเคลฌัน โน ลองเงอ ซีม เดอะ เซม)
It seems much dimmer now… it seems so dim. Just stumble and fall into a world that’s over crowded.
(อิท ซีม มัช ดีมเมอะ นาว อิท ซีม โซ ดิม จั๊สท แสตมเบิล แอนด์ ฟอลล์ อิ๊นทู อะ เวิลด แด้ท โอ๊เฝ่อร คราวดํ)
And you will find me. Won’t recognize me; and I won’t recognize myself.
(แอนด์ ยู วิล ไฟนด์ มี ว็อนท เร๊คคอกไน๊ซ์ มี ; แอนด์ ดาย ว็อนท เร๊คคอกไน๊ซ์ ไมเซลฟ)
I’ve arrived so unashamed, but all my senses no longer seem the same.
(แอฝ อะไร๊ฝ โซ อะนะเฌมด , บั๊ท ดอร์ มาย เซ้นส โน ลองเงอ ซีม เดอะ เซม)
I can sense everything. My sight’s so clear.
(ไอ แคน เซ้นส เอ๊วี่ติง มาย ไซ๊ท โซ เคลียร์)
In an instant, my life just slipped away, I fought for life, the whole time you were holding me down.
(อิน แอน อีนซแท็นท , มาย ไล๊ฟ จั๊สท สลิป อะเวย์ , ไอ ฟอท ฟอร์ ไล๊ฟ , เดอะ โฮล ไทม์ ยู เวอ โฮลดิง มี เดาน)
You watched me dying. Holding me down, you brought my rebirth.
(ยู ว๊อทช มี ไดอิง โฮลดิง มี เดาน , ยู บรอท มาย รีเบิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Exsanguination คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น