เนื้อเพลง Border Song คำอ่านไทย Elton John

Holy Moses I have been removed
(โฮ๊ลี่ โมเซซ ซาย แฮ็ฝ บีน รีมู๊ฝ)
I have seen the spectre he has been here too
(ไอ แฮ็ฝ ซีน เดอะ ซเพคเทอะ ฮี แฮ็ส บีน เฮียร ทู)
Distant cousin from down the line
(ดีซแท็นท เค๊าซิน ฟรอม เดาน เดอะ ไลน์)
Brand of people who ain’t my kind
(แบรนดฺ อ็อฝ พี๊เพิ่ล ฮู เอน มาย ไคนด์)
Holy Moses I have been removed
(โฮ๊ลี่ โมเซซ ซาย แฮ็ฝ บีน รีมู๊ฝ)

Holy Moses I have been deceived
(โฮ๊ลี่ โมเซซ ซาย แฮ็ฝ บีน ดิซีฝ)
Now the wind has changed direction and I’ll have to leave
(นาว เดอะ วินด แฮ็ส เช้งจํ ดิเรคฌัน แอนด์ แอล แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ)
Won’t you please excuse my frankness but it’s not my cup of tea
(ว็อนท ยู พลีซ เอ็กซคิ้วส มาย ฟแรงคเน็ซ บั๊ท อิทซ น็อท มาย คัพ อ็อฝ ที)
Holy Moses I have been deceived
(โฮ๊ลี่ โมเซซ ซาย แฮ็ฝ บีน ดิซีฝ)

I’m going back to the border
(แอม โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)
Where my affairs, my affairs ain’t abused
(แวร์ มาย แอฟแฟร์ , มาย แอฟแฟร์ เอน อะบิ๊วส)
I can’t take any more bad water
(ไอ แค็นท เท้ค เอ๊นี่ โม แบ้ด ว๊อเท่อร)
I’ve been poisoned from my head down to my shoes
(แอฝ บีน พ๊อยซั่น ฟรอม มาย เฮด เดาน ทู มาย ชู)

Holy Moses I have been deceived
(โฮ๊ลี่ โมเซซ ซาย แฮ็ฝ บีน ดิซีฝ)
Holy Moses let us live in peace
(โฮ๊ลี่ โมเซซ เล็ท อัซ ไล้ฝ อิน พี๊ซ)
Let us strive to find a way to make all hatred cease
(เล็ท อัซ ซทไรฝ ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เม้ค ออล เฮทเร็ด ซี๊ส)
There’s a man over there what’s his colour I don’t care
(แดร์ ซา แมน โอ๊เฝ่อร แดร์ ว๊อท ฮิส คัลเออะ ไอ ด้อนท์ แคร์)
He’s my brother let us live in peace
(อีส มาย บร๊าเท่อรํ เล็ท อัซ ไล้ฝ อิน พี๊ซ)
He’s my brother let us live in peace
(อีส มาย บร๊าเท่อรํ เล็ท อัซ ไล้ฝ อิน พี๊ซ)
He’s my brother let us live in peace
(อีส มาย บร๊าเท่อรํ เล็ท อัซ ไล้ฝ อิน พี๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Border Song คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น