เนื้อเพลง Costume Makes The Clown คำอ่านไทย Shakira

Told you I felt lucky with my humble breasts
(โทลด ยู ไอ เฟ็ลท ลัคคิ วิธ มาย ฮั๊มเบิ้ล บรี๊สทฺ)
Well I don’t
(เวลล ไอ ด้อนท์)
Said that I was sure the world was gonna change
(เซ็ด แดท ไอ วอส ชัวร์ เดอะ เวิลด วอส กอนนะ เช้งจํ)
Well I’m not
(เวลล แอม น็อท)
Before I didn’t give a damn ’bout what they say
(บีฟอร์ ไอ ดิ๊นอิน กี๊ฝ อะ แดมนํ เบาท ว๊อท เด เซย์)
But I do
(บั๊ท ไอ ดู)
Promised that I’ll never ever lie to you
(พรอมอิซ แดท แอล เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ไล ทู ยู)

So you can help
(โซ ยู แคน เฮ้ลพ)
Taking the make-up off my face
(เทคอิง เดอะ เม้ค อั๊พ ออฟฟ มาย เฟซ)
Before I forget my own features
(บีฟอร์ ไอ ฟอร์เก๊ท มาย โอว์น ฟี๊เจ้อร์)

I’m not here to let you down
(แอม น็อท เฮียร ทู เล็ท ยู เดาน)
But the costume makes the clown
(บั๊ท เดอะ คอซทยูม เม้ค เดอะ คลาวนํ)
It’s just lashing out on me
(อิทซ จั๊สท แลฌอิง เอ๊าท ออน มี)
Don’t be so hard
(ด้อนท์ บี โซ ฮาร์ด)
Don’t be so hard on this
(ด้อนท์ บี โซ ฮาร์ด ออน ดิส)
It’s your turn now
(อิทซ ยุร เทิร์น นาว)
To cheat on me
(ทู ชี๊ท ออน มี)

Promises I made to you went down the sink
(พรอมอิซ ซาย เมด ทู ยู เว็นท เดาน เดอะ ซิ๊งค)
Really hope I haven’t harmed your self esteem
(ริแอ็ลลิ โฮพ ไอ แฮฟเวน ฮาร์ม ยุร เซลฟ์ เอสทีม)
I’m not a virgin but I’m not the whore you think
(แอม น็อท ดา เฝ๊อร์จิ้น บั๊ท แอม น็อท เดอะ โฮ ยู ทริ๊งค)
And I don’t always smell like strawberries and cream
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ออลเว สเมลล์ ไล๊ค สตอร์แบรีสฺ แซน ครีม)

So you can help
(โซ ยู แคน เฮ้ลพ)
Taking the make-up off my face
(เทคอิง เดอะ เม้ค อั๊พ ออฟฟ มาย เฟซ)
Before I forget who I am now
(บีฟอร์ ไอ ฟอร์เก๊ท ฮู ไอ แอ็ม นาว)

‘Cause I’m not here to let you down
(ค๊อส แอม น็อท เฮียร ทู เล็ท ยู เดาน)
But the costume makes the clown
(บั๊ท เดอะ คอซทยูม เม้ค เดอะ คลาวนํ)
It’s just life’s ??? on me
(อิทซ จั๊สท ไล๊ฟ ออน มี)
Don’t be so hard
(ด้อนท์ บี โซ ฮาร์ด)
Don’t be so hard on this
(ด้อนท์ บี โซ ฮาร์ด ออน ดิส)
It’s your turn now
(อิทซ ยุร เทิร์น นาว)
Your turn now…
(ยุร เทิร์น นาว)

I’m not here to let you down
(แอม น็อท เฮียร ทู เล็ท ยู เดาน)
But the costume makes the clown
(บั๊ท เดอะ คอซทยูม เม้ค เดอะ คลาวนํ)
It’s just life’s ??? on me
(อิทซ จั๊สท ไล๊ฟ ออน มี)
Don’t be so hard
(ด้อนท์ บี โซ ฮาร์ด)
Don’t be so hard on this
(ด้อนท์ บี โซ ฮาร์ด ออน ดิส)
It’s your turn now
(อิทซ ยุร เทิร์น นาว)
Your turn now…
(ยุร เทิร์น นาว)
To cheat on me
(ทู ชี๊ท ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Costume Makes The Clown คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น