เนื้อเพลง My Life, My World คำอ่านไทย Xzibit

Ok, alright, alright. You got me up? Is the Mic On?
(โอเค , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท ยู ก็อท มี อั๊พ อีส เดอะ ไมคะ ออน)
Yeah. I pledge allegiance to the un-united streets of Los Angeles
(เย่ ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู ดิ ยูเอ็น ยูนิท สทรีท อ็อฝ โรซ Angeles)
Check this sh*t out, yeah yeah…Come on, Ha!
(เช็ค ดิส ฌะ *ที เอ๊าท , เย่ เย่ คัมมอน , ฮา !)
You thought I was about to start right there right?
(ยู ธอท ไอ วอส อะเบ๊าท ทู สท๊าร์ท ไร๊ท แดร์ ไร๊ท)
Y’all motherf*ckers turn this sh*t up, it’s X to the motherf*cking Z
(ยอล motherf*ckers เทิร์น ดิส ฌะ *ที อั๊พ , อิทซ เอ๊กซฺ ทู เดอะ motherf*คิง ซี)
Yeah…Ha, welcome to my planet..
(เย่ ฮา , เว้ลคั่ม ทู มาย แพล๊เหน็ท)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Some things money just can’t buy
(ซัม ทริง มั๊นนี่ จั๊สท แค็นท บาย)
From what I seen now that’s a God damn lie
(ฟรอม ว๊อท ไอ ซีน นาว แด้ท ซา ก๊อด แดมนํ ไล)
Been involved in some other sh*t, ran from the government
(บีน อินโฝ๊ลฝ อิน ซัม อ๊อเธ่อร์ ฌะ *ที , แร็น ฟรอม เดอะ กัฝเอินเม็นท)
Landed the mother ship, thanks for the ride
(แลนด์ เดอะ ม๊าเธ่อร์ ชิพ , แธ๊งค์ ฟอร์ เดอะ ไรด์)
My n*ggaz still bang like the wrath of Cain
(มาย เอ็น *ggaz สทิลล แบง ไล๊ค เดอะ แร็ธ อ็อฝ Cain)
Fast lane, smack ya bodyguard and take ya chain
(ฟาสท เลน , ซแม็ค ยา บอดี้การ์ด แอนด์ เท้ค ยา เชน)
And it’s all in another day’s work for me
(แอนด์ อิทซ ซอร์ อิน อะน๊าเทร่อร์ เดย์ เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี)
I spit the truth, the truth gone set y’all free SO-
(ไอ ซพิท เดอะ ทรู๊ธ , เดอะ ทรู๊ธ กอน เซ็ท ยอล ฟรี โซ)
What’s my anti-drug? Drugs!
(ว๊อท มาย แอนทิ ดรัก ดรัก !)
Anti-drugs is when I can’t get none, for fun
(แอนทิ ดรัก ซิส เว็น นาย แค็นท เก็ท นัน , ฟอร์ ฟัน)
I drop flows, punk the punk rappers
(ไอ ดรอพ โฟลว์ , พรัค เดอะ พรัค แรพเพอ)
Load clips for nines and clap with gun clappers
(โหลด คลิพ ฟอร์ ไนน แซน คแล็พ วิธ กัน คแลพเพอะ)
Listen, too many motherf*cking cooks in ya kitchen
(ลิ๊สซึ่น , ทู เมนอิ motherf*คิง คุ๊ค ซิน ยา คิ๊ทเช่น)
Missin’ the most important part of life ’cause you b*tchin’
(มิซซิน เดอะ โมซท อิมพอแท็นท พาร์ท อ็อฝ ไล๊ฟ ค๊อส ยู บี *tchin)
B*tchin’ so much you should tuck ya nuts
(บี *tchin โซ มัช ยู เชิด ทัค ยา นัท)
And d*ck between ya thighs and color your eyes
(แอนด์ d*ck บีทะวีน ยา ไธ แซน คัลเออะ ยุร อาย)
And wax your legs and buy some bras and thongs
(แอนด์ แว๊กซ ยุร เล้ก แซน บาย ซัม บรา แซน ธอง)
And go crazy in the nightclub for sisqo’s songs
(แอนด์ โก คเรสิ อิน เดอะ nightclub ฟอร์ sisqos ซ็อง)
You a hook motherf*cker with the Jordache look
(ยู อะ ฮุ๊ค motherf*cker วิธ เดอะ Jordache ลุ๊ค)
Bring lead with ya heat so the beef can cook
(บริง ลี๊ด วิธ ยา ฮีท โซ เดอะ บี๊ฟ แคน คุ๊ค)

[Chorus: Xzibit]
([ ค๊อรัส : Xzibit ])
Who’s sticking to the script like pistol grip?
(ฮู สติ๊กคิง ทู เดอะ สคริพท์ ไล๊ค พิ๊สท่อล กริพ)
Xzibit, tradition of X-cellence
(Xzibit , เทร๊ดิชั่น อ็อฝ เอ๊กซฺ cellence)
Hit ’em up, this westside G.S.B
(ฮิท เอ็ม อั๊พ , ดิส เวตซาด จี เอส บี)
Openbar all night drinks for free
(Openbar ออล ไน๊ท ดริ๊งค ฟอร์ ฟรี)
Victory ’cause we make history
(ฝีคทรี่ ค๊อส วี เม้ค ฮิสทรี่)
n*ggaz actually have the audacity
(เอ็น *ggaz แอคชัวลิ แฮ็ฝ ดิ ออแดซอิทิ)
We the sh*t from the get and we set to win
(วี เดอะ ฌะ *ที ฟรอม เดอะ เก็ท แอนด์ วี เซ็ท ทู วิน)
Straight hard on a b*tch y’all sensitive
(สเทร๊ท ฮาร์ด ออน อะ บี *tch ยอล เซนซิทิฝ)
[singing]
([ ซิงกิง ])
My life, my world, X to the Z
(มาย ไล๊ฟ , มาย เวิลด , เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี)
The streets done took so much from me
(เดอะ สทรีท ดัน ทุค โซ มัช ฟรอม มี)
F*ck what you heard this is realityyyyy
(เอฟ *ck ว๊อท ยู เฮิด ดิส ซิส realityyyyy)
I close my eyes and pray just to see
(ไอ โคลส มาย อาย แซน เพรย์ จั๊สท ทู ซี)
Another day I live to breathe
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ไอ ไล้ฝ ทู บรีฑ)
My life, my world, this is realityyyyy
(มาย ไล๊ฟ , มาย เวิลด , ดิส ซิส realityyyyy)
[Yeah, Welcome to my planet]
([ เย่ , เว้ลคั่ม ทู มาย แพล๊เหน็ท ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I done had sleep for dinner, natural born sinner
(ไอ ดัน แฮ็ด สลี๊พ ฟอร์ ดินเน่อร์ , แนชแร็ล บอน ซีนเนอะ)
Watched fiends s*ck crack through car antennas
(ว๊อทช ฟีนด เอส *ck แคร๊ค ทรู คารํ แอ็นเทนนะ)
Now that we winning motherf*ckers aim to get us
(นาว แดท วี วีนนิง motherf*ckers เอม ทู เก็ท อัซ)
The game is vicious constant hostile conditions
(เดอะ เกม อีส ฝิ๊เคี๊ยส ค๊อนสแตนทํ ฮ๊อสไทล์ คอนดิ๊ชั่น)
For the times I dropped Jewels and nobody would listen [nope]
(ฟอร์ เดอะ ไทม์ ซาย ดร็อพ จิ๊วเอ็ล แซน โนบอดี้ เวิด ลิ๊สซึ่น [ โนพ ])
A new position, got a couple of pots to piss in
(อะ นิว โพซิ๊ชั่น , ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ พ๊อท ทู พิซ ซิน)
Got the aim of Oswald n*gga I ain’t missin’
(ก็อท ดิ เอม อ็อฝ Oswald เอ็น *gga ไอ เอน มิซซิน)
If everybody eating’ who the f*ck gone clean the kitchen
(อิ๊ฟ เอวี่บอดี้ อีสดิง ฮู เดอะ เอฟ *ck กอน คลีน เดอะ คิ๊ทเช่น)
I got vision, and a real deep suspicion
(ไอ ก็อท ฝิ๊ชั่น , แอนด์ อะ เรียล ดี๊พ ซัซพีฌอัน)
About a lot of rappers reps and they street conditions
(อะเบ๊าท ดา ล็อท อ็อฝ แรพเพอ เร็พ แซน เด สทรีท คอนดิ๊ชั่น)
Everybody got bricks of yay, claim they do crimes that pay
(เอวี่บอดี้ ก็อท บริ๊ค อ็อฝ เย่ , เคลม เด ดู ไคร์ม แดท เพย์)
And tell you that it paved the way [BULLSH*T!]
(แอนด์ เทลล ยู แดท ดิธ เพ้ฝ เดอะ เวย์ [ BULLSH*ที ! ])
Well only a few n*ggaz really came up this way
(เวลล โอ๊นลี่ อะ ฟิว เอ็น *ggaz ริแอ็ลลิ เคม อั๊พ ดิส เวย์)
With gunplay day-to-day quick to blow you away
(วิธ gunplay เดย์ ทู เดย์ ควิค ทู โบลว์ ยู อะเวย์)
Trying to sound like snoop, trying to ball like Dre
(ทไรอิง ทู ซาวน์ด ไล๊ค ซนูพ , ทไรอิง ทู บอล ไล๊ค ดรี)
I just think you mutherf*ckers ain’t got sh*t to say
(ไอ จั๊สท ทริ๊งค ยู mutherf*ckers เอน ก็อท ฌะ *ที ทู เซย์)

[Chorus: Xzibit]
([ ค๊อรัส : Xzibit ])
Who’s sticking to the script like pistol grip?
(ฮู สติ๊กคิง ทู เดอะ สคริพท์ ไล๊ค พิ๊สท่อล กริพ)
Xzibit, tradition of X-cellence
(Xzibit , เทร๊ดิชั่น อ็อฝ เอ๊กซฺ cellence)
Hit ’em up, this westside G.S.B
(ฮิท เอ็ม อั๊พ , ดิส เวตซาด จี เอส บี)
Openbar all night drinks for free
(Openbar ออล ไน๊ท ดริ๊งค ฟอร์ ฟรี)
Victory ’cause we make history
(ฝีคทรี่ ค๊อส วี เม้ค ฮิสทรี่)
n*ggaz actually have the audasity
(เอ็น *ggaz แอคชัวลิ แฮ็ฝ ดิ audasity)
We the sh*t from the get and we set to win
(วี เดอะ ฌะ *ที ฟรอม เดอะ เก็ท แอนด์ วี เซ็ท ทู วิน)
Straight hard on a b*tch y’all sensative
(สเทร๊ท ฮาร์ด ออน อะ บี *tch ยอล sensative)
[singing]
([ ซิงกิง ])
My life, my world, X to the Z
(มาย ไล๊ฟ , มาย เวิลด , เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี)
The streets done took so much from me
(เดอะ สทรีท ดัน ทุค โซ มัช ฟรอม มี)
F*ck what you heard this is realityyyyy
(เอฟ *ck ว๊อท ยู เฮิด ดิส ซิส realityyyyy)
I close my eyes and pray just to see
(ไอ โคลส มาย อาย แซน เพรย์ จั๊สท ทู ซี)
Another day I live to breathe
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ไอ ไล้ฝ ทู บรีฑ)
My life, my world, this is realityyyyy
(มาย ไล๊ฟ , มาย เวิลด , ดิส ซิส realityyyyy)
[Yeah, Welcome to my planet]
([ เย่ , เว้ลคั่ม ทู มาย แพล๊เหน็ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Life, My World คำอ่านไทย Xzibit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น