เนื้อเพลง I’ll Call Before I Come คำอ่านไทย Outkast

[andre 3000]
([ อันเดร 3000 ])
N*gga quit being so got damn selfish
(เอ็น *gga ควิท บีอิง โซ ก็อท แดมนํ เซลฟิส)
Put it in ya pelvis
(พุท ดิธ อิน ยา เพลฝิซ)
Let it work, gyrate, motivate
(เล็ท ดิธ เวิ๊ร์ค , ไจเรท , โมทิเฝท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I’ll call before I come
(แอล คอลลํ บีฟอร์ ไอ คัม)
I won’t just pop over, out the blue
(ไอ ว็อนท จั๊สท พ็อพ โอ๊เฝ่อร , เอ๊าท เดอะ บลู)
I hope that you do too
(ไอ โฮพ แดท ยู ดู ทู)
I’ll call before I come
(แอล คอลลํ บีฟอร์ ไอ คัม)
I won’t just won’t pop up over, out the blue
(ไอ ว็อนท จั๊สท ว็อนท พ็อพ อั๊พ โอ๊เฝ่อร , เอ๊าท เดอะ บลู)
No after you
(โน แอ๊ฟเท่อร ยู)

[andre 3000]
([ อันเดร 3000 ])
Oh, thank you lord for throwing some shy
(โอ , แธ๊งค์ ยู หลอร์ด ฟอร์ โตววิง ซัม ชาย)
Bones in my body let me tell you why
(โบน ซิน มาย บ๊อดี้ เล็ท มี เทลล ยู วาย)
If not so, I’d be too, too bad
(อิ๊ฟ น็อท โซ , อาย บี ทู , ทู แบ้ด)
When it comes to pink polka dots and plaids
(เว็น หนิด คัม ทู พิ๊งค โพลคะ ดอท แซน พเลด)
Glad to meet you, my name is dre
(แกล๊ด ทู มี๊ท ยู , มาย เนม อีส ดรี)
But you can call me possum allawishes jenkins
(บั๊ท ยู แคน คอลลํ มี possum allawishes เจงคินสฺ)
Andre 3000 for short
(อันเดร 3000 ฟอร์ ช๊อร์ท)
And naaw I don’t want to see your thongs
(แอนด์ naaw ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ซี ยุร ธอง)
I kinda dig them old school cute regular draws
(ไอ กินดา ดีกกํ เด็ม โอลด์ สคูล คยูท เร๊กกูล่าร์ ดรอว์)
And I will pause for your cause
(แอนด์ ดาย วิล พ๊อส ฟอร์ ยุร ค๊อส)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
I’m a gentleman, I’m a satisfy your soul
(แอม มา เจนเทิลแมน , แอม มา แซ๊ททิซไฟ ยุร โซล)
And then I’m a get mine
(แอนด์ เด็น แอม มา เก็ท ไมน์)
Like wimbledon we back and forth across the court
(ไล๊ค วิวเบิลดัน วี แบ็ค แอนด์ โฟธ อะคร๊อส เดอะ คอร์ท)
Until we give out, do you take it all or spit it
(อันทิล วี กี๊ฝ เอ๊าท , ดู ยู เท้ค อิท ดอร์ ออ ซพิท ดิธ)
Are you faking the funk and living a lie
(อาร์ ยู เฟคกิ้ง เดอะ ฟังค แอนด์ ลีฝอิง อะ ไล)
Do you really know what it feels like
(ดู ยู ริแอ็ลลิ โนว์ ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
To have no control over the g spot?
(ทู แฮ็ฝ โน คอนโทรล โอ๊เฝ่อร เดอะ จี สพอท)
It’s like a brand new pair of reeboks or a junkie freshly detoxed
(อิทซ ไล๊ค เก แบรนดฺ นิว แพ อ็อฝ ลีบอค ออ รา จังคี ฟเรฌลิ ดีทอกซ)
You feel the tingling all over like convulsions or the rooster pox
(ยู ฟีล เดอะ ทิงงิง ออล โอ๊เฝ่อร ไล๊ค ค็อนฝัลฌัน ออ เดอะ รูซเทอะ pox)
I used to not give a damn
(ไอ ยู๊ส ทู น็อท กี๊ฝ อะ แดมนํ)
But now I make it a point just to please you
(บั๊ท นาว ไอ เม้ค อิท ดา พ๊อยท์ จั๊สท ทู พลีซ ยู)
So you can go back and tell all your buddies, I pretty d’d you
(โซ ยู แคน โก แบ็ค แอนด์ เทลล ออล ยุร บั๊ดดีสฺ , ไอ พริ๊ทที่ dd ยู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

[gangsta boo]
([ แก๊งซดา บู ])
Let’s see what you wanna do with the gangsta boo
(เล็ท ซี ว๊อท ยู วอนนา ดู วิธ เดอะ แก๊งซดา บู)
Let’s cut, n*gga, n*gga what, I’ll cut you too
(เล็ท คัท , เอ็น *gga , เอ็น *gga ว๊อท , แอล คัท ยู ทู)
Coming through in a escalade limo, tint with shade
(คัมอิง ทรู อิน อะ เอซคอลเลต ลิมโม , ทินท วิธ เฉด)
Purple haze in the ashtray ready to get a blaze
(เพ๊อร์เพิ่ล เฮส อิน ดิ แอซเทรย์ เร๊ดี้ ทู เก็ท ดา เบลซ)
What the biz n*gga jump on in relax wit a lady
(ว๊อท เดอะ บิซ เอ็น *gga จั๊มพ ออน อิน รีแหล๊ก วิท ดา เล๊ดี้)
Wit a reputation known for sexing n*ggas till they crazy
(วิท ดา เรพิวเทฌัน โนน ฟอร์ เซกซิง เอ็น *ggas ทิลล์ เด คเรสิ)
Whatcha mean dog, telling a play like boo to call before I come
(วอทชา มีน ด้อกก , เทลลิง อะ เพลย์ ไล๊ค บู ทู คอลลํ บีฟอร์ ไอ คัม)
You a game I’m f*cking you for fun
(ยู อะ เกม แอม เอฟ *คิง ยู ฟอร์ ฟัน)
Join the bandwagon n*gga it’s a gangsta boo party
(จอย เดอะ แบนแวคเกน เอ็น *gga อิทซ ซา แก๊งซดา บู พ๊าร์ที่)
Everybody wanna join come and freak wit somebody
(เอวี่บอดี้ วอนนา จอย คัม แอนด์ ฟรี๊ค วิท ซัมบอดี้)
Riding jaguars, riding prowlers all sports cars
(ไรดอิง แจกวา , ไรดอิง prowlers ซอร์ สพอร์ท คารํ)
Hitting strip bars wit the top down, f*ck y’all
(ฮิทติง ซทริพ บาร์ วิท เดอะ ท๊อพ เดาน , เอฟ *ck ยอล)
Groupie you need to be glad you even knew me
(กรูพพี ยู นี๊ด ทู บี แกล๊ด ยู อี๊เฝ่น นยู มี)
Do me and tell all my friends my truly blew me
(ดู มี แอนด์ เทลล ออล มาย เฟรน มาย ทรูลิ บลู มี)
B*tch
(บี *tch)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

[eco]
([ eco ])
N*gga you better dial 404-584 well bump all that
(เอ็น *gga ยู เบ๊ทเท่อร์ ได๊อัล 404 584 เวลล บั๊มพํ ออล แดท)
But sh*t you’d better call before you get here and that’s a fact
(บั๊ท ฌะ *ที ยูต เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ บีฟอร์ ยู เก็ท เฮียร แอนด์ แด้ท ซา แฟคท)
Before you get your feelings hurt
(บีฟอร์ ยู เก็ท ยุร ฟีลอิง เฮิร์ท)
Because you caught me playing nurse
(บิคอส ยู คอท มี พเลนิ่ง เนิร์ส)
Wit a stethoscope running around in one of those cut shot white skirts
(วิท ดา ซเทธโอะซโคพ รันนิง อะราวนฺดฺ อิน วัน อ็อฝ โฑส คัท ฌ็อท ไว๊ท สเคิ๊ร์ท)
I tried to tell you, but you wouldn’t respond to idle wishes
(ไอ ทไร ทู เทลล ยู , บั๊ท ยู วูดดึ่น เรสพอนด์ ทู ไอ๊เดิ้ล วิซเชรด)
Peeped in the window saw me cooking shrimp
(พีพ อิน เดอะ วิ๊นโด้ว ซอว์ มี คูคอิง ชิ๊มพ์)
In high heels and washing dishes
(อิน ไฮฮ ฮีล แซน ว็อฌนิ่ง ดิสชิด)
For daddy fat sax and it’s something I couldn’t explain
(ฟอร์ แดดดิ แฟท แซ็คซ แอนด์ อิทซ ซัมติง ไอ คูดซึ่น เอ็กซเพลน)
I know it’s a dirty, dirty game, but you should called before you came
(ไอ โนว์ อิทซ ซา เดอทิ , เดอทิ เกม , บั๊ท ยู เชิด คอลลํ บีฟอร์ ยู เคม)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Call Before I Come คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น