เนื้อเพลง Devil in My Car คำอ่านไทย B-52s

Help! The devil’s in my car.
(เฮ้ลพ ! เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ)
Help! The devil’s in my car.
(เฮ้ลพ ! เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ)
Help! The devil’s in my car.
(เฮ้ลพ ! เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ)
Ho, devil’s in my car, whoa please.
(โฮ , เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ , โว้ว พลีซ)
Please! Leave me alone!
(พลีซ ! ลี๊ฝ มี อะโลน !)

We’re really tearin’ tar.
(เวีย ริแอ็ลลิ เทียริน ทา)
We’re goin’ 90 miles an hour.
(เวีย โกอิน 90 ไมล แอน เอาเอ้อร์)
Ho! He’s drivin’ me crazy.
(โฮ ! อีส ดรายวิน มี คเรสิ)
He’s drivin’ me to Hell now.
(อีส ดรายวิน มี ทู เฮ็ลล นาว)
He’s pointing his pitchfork at me.
(อีส พอยนทิง ฮิส พีชฟอค แกท มี)
He’s in the front seat of my car!
(อีส ซิน เดอะ ฟร๊อนท ซีท อ็อฝ มาย คารํ !)
He’s taking over!
(อีส เทคอิง โอ๊เฝ่อร !)
oo, he ripped my upholstery.
(โอโอ , ฮี ริพ มาย อัพโฮลซเทอะริ)
He’s at the weel.
(อีส แอ็ท เดอะ วีล)
Help! The devil’s in my car.
(เฮ้ลพ ! เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ)
Help! He’s drivin’ too far.
(เฮ้ลพ ! อีส ดรายวิน ทู ฟาร์)
[scream!] Ooooooh!
([ สครีม ! ] อู้ !)

Whoooa! I can’t lock the door, I can’t put on my safety belt.
(ฮู ! ไอ แค็นท ล๊อค เดอะ ดอร์ , ไอ แค็นท พุท ออน มาย เซพทิ เบ๊ลท์)
There’s nothing for me to do but yell HELP! Devil’s in my car.
(แดร์ นัธอิง ฟอร์ มี ทู ดู บั๊ท เยลล เฮ้ลพ ! เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ)
I’m goin’ to hell in my old Cheverolet, I don’t know which way.
(แอม โกอิน ทู เฮ็ลล อิน มาย โอลด์ Cheverolet , ไอ ด้อนท์ โนว์ วิช เวย์)
Oh Help! Devil’s in my car. Yeah Yeah. He’s gone too far.
(โอ เฮ้ลพ ! เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ เย่ เย่ อีส กอน ทู ฟาร์)
I won’t see ya tomorrow. I won’t see ya anymore.
(ไอ ว็อนท ซี ยา ทูม๊อโร่ว ไอ ว็อนท ซี ยา แอนนี่มอ)
He’s got his cloven hoof on the clutch.
(อีส ก็อท ฮิส คโลเฝ็น ฮูฟ ออน เดอะ คลัทซ์)
Oh! Oh! I’m sitting on his tail.
(โอ ! โอ ! แอม ซีททิง ออน ฮิส เทล)

Oh-Ohh, I don’t wanna go to Hell. [I don’t wanna go to the devil.]
(โอ โอ้ , ไอ ด้อนท์ วอนนา โก ทู เฮ็ลล [ ไอ ด้อนท์ วอนนา โก ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล ])
He’s in my car, he’s in my car, in my car, Ohhhhwaaaaahhh!
(อีส ซิน มาย คารํ , อีส ซิน มาย คารํ , อิน มาย คารํ , Ohhhhwaaaaahhh !)

The radio gives me static, there’s nothing on my CB.
(เดอะ เร๊ดิโอ กี๊ฝ มี ซแททอิค , แดร์ นัธอิง ออน มาย CB)
Oh, help! The devil’s in my car. Oh, he’s in my car.
(โอ , เฮ้ลพ ! เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ โอ , อีส ซิน มาย คารํ)
He’s in my car. The devil’s in my car.
(อีส ซิน มาย คารํ เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน มาย คารํ)
We’re turning off the road. Oh! Where ya taking me devil?
(เวีย เทินนิง ออฟฟ เดอะ โร้ด โอ ! แวร์ ยา เทคอิง มี เด๊ฝิ้ล)
Oh! He’s grinning door to door. He’s got his cloven hoof on the clutch.
(โอ ! อีส กรีนนิ่ง ดอร์ ทู ดอร์ อีส ก็อท ฮิส คโลเฝ็น ฮูฟ ออน เดอะ คลัทซ์)

Help me!
(เฮ้ลพ มี !)

Oh, I don’t wanna go to hell. [I don’t wanna go to the devil.]
(โอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา โก ทู เฮ็ลล [ ไอ ด้อนท์ วอนนา โก ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล ])
He’s in my car. Freeway to hell.
(อีส ซิน มาย คารํ ฟรีเวย์ ทู เฮ็ลล)
We’re burnin’ up the road. Freeway to Hell. [Right through the tollboth.]
(เวีย เบินนิน อั๊พ เดอะ โร้ด ฟรีเวย์ ทู เฮ็ลล [ ไร๊ท ทรู เดอะ tollboth ])
We’re burnin’ up the road. Freeway to Hell. [Right through the guardrail.]
(เวีย เบินนิน อั๊พ เดอะ โร้ด ฟรีเวย์ ทู เฮ็ลล [ ไร๊ท ทรู เดอะ guardrail ])
We’re burnin’ up the road. Freeway to Hell. [Across the median.]
(เวีย เบินนิน อั๊พ เดอะ โร้ด ฟรีเวย์ ทู เฮ็ลล [ อะคร๊อส เดอะ มีเดียน ])
We’re burnin’ up the road. Freeway to Hell.
(เวีย เบินนิน อั๊พ เดอะ โร้ด ฟรีเวย์ ทู เฮ็ลล)
We’re burnin’ up the road. Would you slow down?
(เวีย เบินนิน อั๊พ เดอะ โร้ด เวิด ยู สโลว์ เดาน)
I’ve got the devil juice in my CARburater!
(แอฝ ก็อท เดอะ เด๊ฝิ้ล จู้ยซ อิน มาย CARburater !)
I’ve got the devil in my cigarette lighter.
(แอฝ ก็อท เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน มาย ซิกะเรท ไลทเออะ)
I don’t need no battery. [I got the devil in my car.]
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน แบทเทอะริ [ ไอ ก็อท เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน มาย คารํ ])
In my car. In my car-oh! In my car. In my car.
(อิน มาย คารํ อิน มาย คารํ โอ ! อิน มาย คารํ อิน มาย คารํ)
In my car. In my car. In my car.
(อิน มาย คารํ อิน มาย คารํ อิน มาย คารํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Devil in My Car คำอ่านไทย B-52s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น