เนื้อเพลง Stuck คำอ่านไทย Stacie Orrico

I can’t get out of bed today
(ไอ แค็นท เก็ท เอาท อ็อฝ เบ็ด ทุเด)
Or get you off my mind
(ออ เก็ท ยู ออฟฟ ไม ไมนด)
I just can’t seem to find a way
(ไอ จัซท แค็นท ซีม ทู ไฟนด อะ เว)
To leave the love behind
(ทู ลีฝ เดอะ ลัฝ บิไฮนด)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
I ain’t trippin
(ไอ เอน ทริพพิน)
I’m just missing you
(แอม จัซท มีซซิง ยู)
You know what I’m saying
(ยู โน ฮว็อท แอม เซอิง)
You know what I mean
(ยู โน ฮว็อท ไอ มีน)

You kept me hanging from a string
(ยู เค็พท มี แฮงอิง ฟร็อม มา ซทริง)
Why you make me cry?
(ฮไว ยู เมค มี คไร)
I tried to give you everything
(ไอ ทไร ทู กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
But you just gave me lies
(บัท ยู จัซท เกฝ มี ไล)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Bridge 2:]
([ บริจ 2 : ])
Every now and then
(เอฝริ เนา แอ็นด เฑ็น)
When I’m all alone
(ฮเว็น แอม ออล อะโลน)
I be wishing you would call me on the telephone
(ไอ บี วิชชิ้ง ยู วูด คอล มี ออน เดอะ เทลอิโฟน)
Say you want me back
(เซ ยู ว็อนท มี แบ็ค)
But you never do
(บัท ยู เนฝเออะ ดู)
I feel like such a fool
(ไอ ฟีล ไลค ซัช อะ ฟูล)
There’s nothing I can do..
(แฑ นัธอิง ไอ แค็น ดู)
[adsense]
I’m such a fool
(แอม ซัช อะ ฟูล)
For you
(ฟอ ยู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I can’t take it
(ไอ แค็นท เทค อิท)
What am I waiting for?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ เวททิง ฟอ)
My heart’s still breaking
(ไม ฮาท ซทิล บเรคคิง)
I miss you even more
(ไอ มิซ ยู อีเฝ็น โม)
And I can’t fake it
(แอ็นด ดาย แค็นท เฟค อิท)
The way I could before
(เดอะ เว ไอ คูด บิโฟ)
I hate you but I love you
(ไอ เฮท ยู บัท ไอ ลัฝ ยู)
I can’t stop thinking of you [last time x2]
(ไอ แค็นท ซท็อพ ติ้งกิง อ็อฝ ยู [ ลาซท ไทม x2 ])
It’s true
(อิทซ ทรู)
I’m stuck on you
(แอม ซทัค ออน ยู)

Now love’s a broken record that’s
(เนา ลัฝ ซา บโรเค็น เรคออด แฑ็ท)
Been skipping in my head
(บีน สคริปพิง อิน ไม เฮ็ด)
I keep singing yesterday
(ไอ คีพ ซิงกิง เยซเทอะดิ)
Why we got to play these games we play?
(ฮไว วี ก็อท ทู พเล ฑิส เกม วี พเล)

[Bridge]
([ บริจ ])

Every now and then
(เอฝริ เนา แอ็นด เฑ็น)
When I’m all alone
(ฮเว็น แอม ออล อะโลน)
I be wishing you would call me on the telephone
(ไอ บี วิชชิ้ง ยู วูด คอล มี ออน เดอะ เทลอิโฟน)
Say you want me back
(เซ ยู ว็อนท มี แบ็ค)
But you never do
(บัท ยู เนฝเออะ ดู)
I feel like such a fool
(ไอ ฟีล ไลค ซัช อะ ฟูล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge 2]
([ บริจ 2 ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stuck คำอ่านไทย Stacie Orrico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น