เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Johnny Cash

There are places I’ll remember
(แดร์ อาร์ เพลส แอล รีเม๊มเบ่อร์)
All my life
(ออล มาย ไล๊ฟ)
Though some have changed
(โธ ซัม แฮ็ฝ เช้งจํ)
Some forever
(ซัม ฟอเร๊เฝ่อร)
Not for better
(น็อท ฟอร์ เบ๊ทเท่อร์)
Some have gone and some remain
(ซัม แฮ็ฝ กอน แอนด์ ซัม รีเมน)
All these places have their moments
(ออล ฑิส เพลส แฮ็ฝ แดร์ โม๊เม้นท)
With lovers and friends
(วิธ ลัฝเออะ แซน เฟรน)
I still can recall
(ไอ สทิลล แคน รีคอลล)
Some are dead and some are living
(ซัม อาร์ เด้ด แอนด์ ซัม อาร์ ลีฝอิง)
In my life
(อิน มาย ไล๊ฟ)
I’ve loved them all
(แอฝ ลัฝ เด็ม ออล)

But if all these friends and lovers
(บั๊ท อิ๊ฟ ออล ฑิส เฟรน แซน ลัฝเออะ)
There is no one
(แดร์ อีส โน วัน)
Compares with you
(คอมแพร์ วิธ ยู)
And these memories
(แอนด์ ฑิส เมรโมรี)
Lose their meaning
(ลู้ส แดร์ มีนนิง)
When I think of love
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ลัฝ)
As something new
(แอส ซัมติง นิว)

Though I know I’ll never lose affection
(โธ ไอ โนว์ แอล เน๊เฝ่อร์ ลู้ส แอ็ฟเฟคฌัน)
For people and things that went before
(ฟอร์ พี๊เพิ่ล แอนด์ ทริง แดท เว็นท บีฟอร์)
I know I’ll often stop and think about them
(ไอ โนว์ แอล อ๊อฟเฟ่น สท๊อพ แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท เด็ม)
In my life
(อิน มาย ไล๊ฟ)
I love you more
(ไอ ลัฝ ยู โม)

Though I know I’ll never lose affection
(โธ ไอ โนว์ แอล เน๊เฝ่อร์ ลู้ส แอ็ฟเฟคฌัน)
For people and things that went before
(ฟอร์ พี๊เพิ่ล แอนด์ ทริง แดท เว็นท บีฟอร์)
I know I’ll often stop and think about them
(ไอ โนว์ แอล อ๊อฟเฟ่น สท๊อพ แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท เด็ม)
In my life
(อิน มาย ไล๊ฟ)
I love you more
(ไอ ลัฝ ยู โม)
In my life
(อิน มาย ไล๊ฟ)
I love you more
(ไอ ลัฝ ยู โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น