เนื้อเพลง Don’t Have Me คำอ่านไทย Keith Sweat

[Keith]
([ คีต ])
Yeah
(เย่)
Y’all don’t hear me, no no
(ยอล ด้อนท์ เฮียร มี , โน โน)
Yeah yeah, yeah
(เย่ เย่ , เย่)

[Dave [Keith]]
([ เดฝ [ คีต ] ])
Listen [yeah]
(ลิ๊สซึ่น [ เย่ ])
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

[Dave]
([ เดฝ ])
Got a house on the hill
(ก็อท ดา เฮ้าส ออน เดอะ ฮิลล์)
Ten cars in your driveway
(เท็น คารํ ซิน ยุร ดายเวย์)
And you never seem to look my way
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู ลุ๊ค มาย เวย์)
Cuz I could feel your pain
(คัซ ไอ เคิด ฟีล ยุร เพน)

[So you got a college degree]
([ โซ ยู ก็อท ดา ค๊อลลิจ ดีกรี ])
You might have a PHD
(ยู ไมท แฮ็ฝ อะ PHD)
[So you drive a GS3]
([ โซ ยู ไดร๊ฝ อะ GS3 ])
But it don’t matter to me
(บั๊ท ดิธ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
[Everynight you cry yourself to sleep]
([ เอฟรี่ไนท์ ยู คราย ยุรเซลฟ ทู สลี๊พ ])
Mmm, cuz you’re so lonely
(อึม , คัซ ยัวร์ โซ โลนลิ)

[Keith and Dave]
([ คีต แอนด์ เดฝ ])
You may have money
(ยู เมย์ แฮ็ฝ มั๊นนี่)
You may have cars

(ยู เมย์ แฮ็ฝ คารํ)
But you ain’t had sh*t
(บั๊ท ยู เอน แฮ็ด ฌะ *ที)
‘Til you’ve been in my arms
(ทิล ยู๊ฟ บีน อิน มาย อาร์ม)
[You don’t have a thing]
([ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ทริง ])
Still you don’t have me
(สทิลล ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ มี)
Baby
(เบ๊บี้)

[Dave]
([ เดฝ ])
Keith, where you at?
(คีต , แวร์ ยู แอ็ท)
Help me sing
(เฮ้ลพ มี ซิง)

[Keith]
([ คีต ])
So you got a private jet
(โซ ยู ก็อท ดา ไพร๊เฝท เจ๊ต)
A Bentley Coupe you ain’t even drove yet
(อะ เบนลี่ คูเพ ยู เอน อี๊เฝ่น ดโรฝ เย๊ท)
Everyday you go home alone, yes you do
(เอวี่เดย์ ยู โก โฮม อะโลน , เย็ซ ยู ดู)
I know it’s wrong, yeah
(ไอ โนว์ อิทซ รอง , เย่)

[So you got a college degree]
([ โซ ยู ก็อท ดา ค๊อลลิจ ดีกรี ])
So you got a PHD
(โซ ยู ก็อท ดา PHD)
[So you drive a GS3]
([ โซ ยู ไดร๊ฝ อะ GS3 ])
[Everynight you cry yourself to sleep]
([ เอฟรี่ไนท์ ยู คราย ยุรเซลฟ ทู สลี๊พ ])
Cry yourself, alright, cuz you’re so lonely
(คราย ยุรเซลฟ , ออลไร๊ท , คัซ ยัวร์ โซ โลนลิ)

[Keith and Dave]
([ คีต แอนด์ เดฝ ])
You may have money
(ยู เมย์ แฮ็ฝ มั๊นนี่)
You may have cars
(ยู เมย์ แฮ็ฝ คารํ)
But you ain’t had sh*t
(บั๊ท ยู เอน แฮ็ด ฌะ *ที)
‘Til you’ve been in my arms
(ทิล ยู๊ฟ บีน อิน มาย อาร์ม)
[You don’t have a thing]
([ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ทริง ])
Still you don’t have me
(สทิลล ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ มี)
Baby
(เบ๊บี้)

[Keith [Dave]]
([ คีต [ เดฝ ] ])
I’m gon’ make you say ooh [make you say, make you say]
(แอม ก็อน เม้ค ยู เซย์ อู้ [ เม้ค ยู เซย์ , เม้ค ยู เซย์ ])
I’m gon’ make you say ahh [make you say, make you say]
(แอม ก็อน เม้ค ยู เซย์ อา [ เม้ค ยู เซย์ , เม้ค ยู เซย์ ])
I’m gon’ make you say yeah [yes, yes, yes, yes, ahh]
(แอม ก็อน เม้ค ยู เซย์ เย่ [ เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , อา ])

You may have [you may have]
(ยู เมย์ แฮ็ฝ [ ยู เมย์ แฮ็ฝ ])
Ten cars in your driveway
(เท็น คารํ ซิน ยุร ดายเวย์)
Don’t mean a thing girl [ain’t gon’ mean a thing]
(ด้อนท์ มีน อะ ทริง เกิร์ล [ เอน ก็อน มีน อะ ทริง ])
‘Til you been in my arms
(ทิล ยู บีน อิน มาย อาร์ม)
But still you don’t have me, baby
(บั๊ท สทิลล ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ มี , เบ๊บี้)
See you got the pretty Benz
(ซี ยู ก็อท เดอะ พริ๊ทที่ เบนซฺ)

[Keith and Dave]
([ คีต แอนด์ เดฝ ])
You may have money
(ยู เมย์ แฮ็ฝ มั๊นนี่)
You may have cars
(ยู เมย์ แฮ็ฝ คารํ)
But you ain’t had sh*t
(บั๊ท ยู เอน แฮ็ด ฌะ *ที)
‘Til you’ve been in my arms
(ทิล ยู๊ฟ บีน อิน มาย อาร์ม)
[You don’t have a thing]
([ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ทริง ])
Still you don’t have me
(สทิลล ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ มี)
Baby
(เบ๊บี้)

[Keith [Dave]]
([ คีต [ เดฝ ] ])
I’m gon’ make you say ooh [make you say, make you say]
(แอม ก็อน เม้ค ยู เซย์ อู้ [ เม้ค ยู เซย์ , เม้ค ยู เซย์ ])
I’m gon’ make you say ahh [make you say, make you say]
(แอม ก็อน เม้ค ยู เซย์ อา [ เม้ค ยู เซย์ , เม้ค ยู เซย์ ])
I’m gon’ make you say yeah [yes, yes, yes, yes, ahh]
(แอม ก็อน เม้ค ยู เซย์ เย่ [ เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , อา ])

Do you hear me girl?
(ดู ยู เฮียร มี เกิร์ล)

[Keith and Dave]
([ คีต แอนด์ เดฝ ])
You may have money
(ยู เมย์ แฮ็ฝ มั๊นนี่)
You may have cars
(ยู เมย์ แฮ็ฝ คารํ)
But you ain’t had sh*t
(บั๊ท ยู เอน แฮ็ด ฌะ *ที)
‘Til you’ve been in my arms
(ทิล ยู๊ฟ บีน อิน มาย อาร์ม)
[You don’t have a thing]
([ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ทริง ])
Still you don’t have me
(สทิลล ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ มี)
Baby
(เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Have Me คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น