เนื้อเพลง Can’t Explain It คำอ่านไทย LL Cool J

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Yeah, uh-huh
(เย่ , อา ฮู)
Uh-huh, I can’t explain it
(อา ฮู , ไอ แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)

You know it’s that moment
(ยู โนว์ อิทซ แดท โม๊เม้นท)
It’s just that moment
(อิทซ จั๊สท แดท โม๊เม้นท)
Y’knahmsayin? I can’t explain it
(Yknahmsayin นาย แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)

[Chorus: singers w/ ad libs]
([ ค๊อรัส : ซีงเออะ ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ])
Can’t explain it
(แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)
My love when we’re together
(มาย ลัฝ เว็น เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)
You’re the greatest, nobody does it better
(ยัวร์ เดอะ เกสเดด , โนบอดี้ โด ซิท เบ๊ทเท่อร์)
When you hold me
(เว็น ยู โฮลด์ มี)
I wish that I could be your, one and only
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด บี ยุร , วัน แอนด์ โอ๊นลี่)
Nobody does it better
(โนบอดี้ โด ซิท เบ๊ทเท่อร์)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
I understand you want canaries on your hand
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ยู ว้อนท canaries ออน ยุร แฮนด์)
Masterpiece Roley, gold tri-color band
(Masterpiece Roley , โกลด์ ทไร คัลเออะ แบนด์)
Cute wedding pictures sittin on the nightstand
(คยูท เว๊ดดิ้ง พิ๊คเจ้อร์ ซิทดิน ออน เดอะ nightstand)
You don’t wanna make it happen unless it’s the right man
(ยู ด้อนท์ วอนนา เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น อันเล๊ซ อิทซ เดอะ ไร๊ท แมน)
I know you won’t touch me unless you trust me
(ไอ โนว์ ยู ว็อนท ทั๊ช มี อันเล๊ซ ยู ทรัสท มี)
You kiss me and hug me but still won’t crush me
(ยู คิซ มี แอนด์ ฮัก มี บั๊ท สทิลล ว็อนท ครัช มี)
I’m kissin on your neck real tender
(แอม คิซซิน ออน ยุร เน็ค เรียล เท๊นเด้อร์)
Gentle as can be, but you still won’t surrender
(เจ๊นเทิ่ล แอส แคน บี , บั๊ท ยู สทิลล ว็อนท เซอร์เร๊นเด้อร์)
Let me kiss your eyes
(เล็ท มี คิซ ยุร อาย)
Let the smell of the incense enhance the vibe
(เล็ท เดอะ สเมลล์ อ็อฝ ดิ อีนเซ็นซ เอ็นแฮ๊นซ เดอะ วายพฺ)
I pull back to stare at your eyes
(ไอ พูลล แบ็ค ทู สแทร์ แอ็ท ยุร อาย)
Sittin there quiet like I’m hypnotized
(ซิทดิน แดร์ ไคว๊เอ้ท ไล๊ค แอม ฮีพโนะไทส)
We kiss a little more, laugh and smile
(วี คิซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล โม , ล๊าฟ แอนด์ สไมล์)
Might even share a lollipop, you know my style
(ไมท อี๊เฝ่น แชร์ อะ โลลี่ป๊อบ , ยู โนว์ มาย สไทล์)
Kick your Charles Davids off, relax for a while
(คิ๊ค ยุร ชาเรวซฺ เดหวิด ออฟฟ , รีแหล๊ก ฟอร์ รา ไวล์)
Let’s pretend that we’re walkin down the aisle
(เล็ท พรีเท็นด์ แดท เวีย วอคกิน เดาน ดิ ไอล)
I can’t explain it
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Straight up, you beautiful B
(สเทร๊ท อั๊พ , ยู บยูทิฟุล บี)
I don’t think you understand what you doin to me
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ยู โดย ทู มี)
On the couch witcha legs crossed, watchin TV
(ออน เดอะ เคาช วิทชา เล้ก ครอสสํ , วันชิน ทีวี)
Shoe hangin off the tip of your foot, you killin me
(ชู แฮนจิ้น ออฟฟ เดอะ ทิพ อ็อฝ ยุร ฟุ้ท , ยู คิลลิน มี)
Uhh.. then we kiss for real
(อา เด็น วี คิซ ฟอร์ เรียล)
I’m fully prepared, I’m already steel
(แอม ฟูลลิ พรีแพร์ , แอม ออลเร๊ดี้ สทีล)
You go to the bathroom for a second
(ยู โก ทู เดอะ บาทรูม ฟอร์ รา เซ๊คคั่น)
I understand baby, I know what you checkin [a-heh-heh]
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด เบ๊บี้ , ไอ โนว์ ว๊อท ยู เชคกิน [ อะ เอฮ เอฮ ])
That’s when you come back and walk to me slow
(แด้ท เว็น ยู คัม แบ็ค แอนด์ ว๊อล์ค ทู มี สโลว์)
That’s when you change up and let it all flow
(แด้ท เว็น ยู เช้งจํ อั๊พ แอนด์ เล็ท ดิธ ดอร์ โฟลว์)
I’m kissin on your belly ring nice and slow
(แอม คิซซิน ออน ยุร เบลลิ ริง ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์)
I love to take my time, love to give you a show
(ไอ ลัฝ ทู เท้ค มาย ไทม์ , ลัฝ ทู กี๊ฝ ยู อะ โชว์)
Get the warm chocolate syrup to travel below
(เก็ท เดอะ วอร์ม ชอคโอะลิท ซีรัพ ทู แทร๊เฝ่ล บีโลว์)
Use my ears like handlebars, take control
(ยู๊ส มาย เอียร ไล๊ค handlebars , เท้ค คอนโทรล)
Ain’t no sense in stayin calm and playin the role
(เอน โน เซ้นส อิน สเตยิน คาลํม แอนด์ เพลย์ยิน เดอะ โรล)
Baby relax, let me touch your soul
(เบ๊บี้ รีแหล๊ก , เล็ท มี ทั๊ช ยุร โซล)
I can’t explain it
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])
My turn to get rocked, lifted out my socks
(มาย เทิร์น ทู เก็ท ร๊อค , ลิฟท เอ๊าท มาย ซ๊อค)
with sound effects and whatnot [mmm]
(วิธ ซาวน์ด เอฟเฟ็ค แซน วอทนอท [ อึม ])
A little perfume above the right spot, just a touch
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพ๊อร์ฟูม อะโบ๊ฝ เดอะ ไร๊ท สพอท , จั๊สท ดา ทั๊ช)
Never too much, I lick it like a Dutch
(เน๊เฝ่อร์ ทู มัช , ไอ ลิค อิท ไล๊ค เก ดัช)
Two of my favorite numbers, you know what I mean
(ทู อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท นั๊มเบ้อร์ , ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
Add ’em up and they equal fifteen
(แอ๊ด เอ็ม อั๊พ แอนด์ เด อี๊ควอล ฟีฟทีน)
You the 6… I needed you like a fix
(ยู เดอะ 6 ไอ นี๊ด ยู ไล๊ค เก ฟิกซ์)
I can see it my mind, I knew we was gon’ click
(ไอ แคน ซี อิท มาย ไมนด์ , ไอ นยู วี วอส ก็อน คลิ๊ก)
I pick up the pace
(ไอ พิค อั๊พ เดอะ เพซ)
You feel the stubble from my beard on your face
(ยู ฟีล เดอะ สตับเบิล ฟรอม มาย เบียร์ด ออน ยุร เฟซ)
I look at your lips and take a taste
(ไอ ลุ๊ค แกท ยุร ลิพ แซน เท้ค เก เท๊ซท)
Switch it up I got my hands on your waist
(สวิทช์ อิท อั๊พ ไอ ก็อท มาย แฮนด์ ออน ยุร เว๊สท)
We whylin out, we all over the place
(วี whylin เอ๊าท , วี ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เพลส)
I’m holdin on with a strong embrace
(แอม โฮดดิน ออน วิธ อะ สทรอง เอ็มเบรซ)
You holdin on and tryin to keep the faith
(ยู โฮดดิน ออน แอนด์ ทายอิน ทู คี๊พ เดอะ เฟท)
Together we blast to outer space, I can’t explain it
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี บลาสทํ ทู เอาทเออะ สเพ๊ซ , ไอ แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Explain It คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น