เนื้อเพลง How Can You Mend a Broken Heart คำอ่านไทย Ruben Studdard

I can think of younger days when living for my life
(ไอ แคน ทริ๊งค อ็อฝ ยังเกอะ เดย์ เว็น ลีฝอิง ฟอร์ มาย ไล๊ฟ)
Was everything a man could want to do
(วอส เอ๊วี่ติง อะ แมน เคิด ว้อนท ทู ดู)
I could never see tomorrow, I was never told about the sorrow
(ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ ซี ทูม๊อโร่ว , ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ โทลด อะเบ๊าท เดอะ ซ๊อโร่ว)

And how can you mend a broken heart?
(แอนด์ ฮาว แคน ยู เม็นด์ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
How can you stop the rain from falling down?
(ฮาว แคน ยู สท๊อพ เดอะ เรน ฟรอม ฟ๊อลิง เดาน)
Tell me how can you stop the sun from shining
(เทลล มี ฮาว แคน ยู สท๊อพ เดอะ ซัน ฟรอม ชายนิง)
What makes the world go round?
(ว๊อท เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
Oh how can you mend this broken man?
(โอ ฮาว แคน ยู เม็นด์ ดิส บโรเค็น แมน)
How can a loser ever win?
(ฮาว แคน อะ ลูสเออะ เอ๊เฝ่อร์ วิน)
Please help me mend my broken heart and let me live again [la la la la]
(พลีซ เฮ้ลพ มี เม็นด์ มาย บโรเค็น ฮาร์ท แอนด์ เล็ท มี ไล้ฝ อะเกน [ ลา ลา ลา ลา ])

I can still feel the breeze that rustles through the trees
(ไอ แคน สทิลล ฟีล เดอะ บร๊ซ แดท rustles ทรู เดอะ ทรี)
And misty memories of days gone by
(แอนด์ มีซทิ เมรโมรี อ็อฝ เดย์ กอน บาย)
We could never see tomorrow, no one said a word about the sorrow
(วี เคิด เน๊เฝ่อร์ ซี ทูม๊อโร่ว , โน วัน เซ็ด อะ เวิร์ด อะเบ๊าท เดอะ ซ๊อโร่ว)

How can you mend a broken heart?
(ฮาว แคน ยู เม็นด์ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
How can you stop the rain from falling down?
(ฮาว แคน ยู สท๊อพ เดอะ เรน ฟรอม ฟ๊อลิง เดาน)
Please tell me how can you stop the sun from shining?
(พลีซ เทลล มี ฮาว แคน ยู สท๊อพ เดอะ ซัน ฟรอม ชายนิง)
What makes the world go round?
(ว๊อท เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
Oh la la la la, la la la la
(โอ ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)
Oh, how can a loser ever win?
(โอ , ฮาว แคน อะ ลูสเออะ เอ๊เฝ่อร์ วิน)
Please help me mend, mend my broken heart and let me live again
(พลีซ เฮ้ลพ มี เม็นด์ , เม็นด์ มาย บโรเค็น ฮาร์ท แอนด์ เล็ท มี ไล้ฝ อะเกน)

Listen baby
(ลิ๊สซึ่น เบ๊บี้)
How can you mend a broken heart?
(ฮาว แคน ยู เม็นด์ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
How can you stop the rain from falling down?
(ฮาว แคน ยู สท๊อพ เดอะ เรน ฟรอม ฟ๊อลิง เดาน)
Won’t you please help me mend my broken heart and let me live again
(ว็อนท ยู พลีซ เฮ้ลพ มี เม็นด์ มาย บโรเค็น ฮาร์ท แอนด์ เล็ท มี ไล้ฝ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Can You Mend a Broken Heart คำอ่านไทย Ruben Studdard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น