เนื้อเพลง I Still Believe คำอ่านไทย Mariah Carey

You look in my eyes
(ยู ลุค อิน ไม ไอ)
And I get emotional inside
(แอ็นด ดาย เก็ท อิโมฌะแน็ล อีนไซด)
I know it’s crazy
(ไอ โน อิทซ คเรสิ)
But you still can touch my heart
(บัท ยู ซทิล แค็น ทั๊ช ไม ฮาท)
And after all this time
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล ที ไทม)
You’d think that I
(ยู ธิงค แดท ไอ)
Wouldn’t feel the same
(วูดดึ่น ฟีล เดอะ เซม)
But time melts into nothing
(บัท ไทม เม็ลท อีนทุ นัธอิง)
And nothing’s changed
(แอ็นด นัธอิง เชนจ)

I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
Someday you and me
(ซัมเดย์ ยู แอ็นด มี)
Will find ourselves in love again
(วิล ไฟนด เอารเซลฝส ซิน ลัฝ อะเกน)
I had a dream
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
Someday you and me
(ซัมเดย์ ยู แอ็นด มี)
Will find ourselves in love again
(วิล ไฟนด เอารเซลฝส ซิน ลัฝ อะเกน)

Each day of my life
(อีช เด อ็อฝ ไม ไลฟ)
I’m filled with all the joy I could find
(แอม ฟิล วิฑ ออล เดอะ จอย ไอ คูด ไฟนด)
You know that I
(ยู โน แดท ไอ)
I’m not the desperate type
(แอม น็อท เดอะ เดซเพอะริท ไทพ)
If there’s one spark of hope
(อิฟ แฑ วัน ซพาค อ็อฝ โฮพ)
Left in my grasp
(เล็ฟท อิน ไม กราซพ)
[adsense]
I’ll hold it with both hands
(อิล โฮลด ดิท วิฑ โบธ แฮ็นด)
It’s worth the risk of burning
(อิทซ เวิธ เดอะ ริซค อ็อฝ เบรินนิง)
To have a second chance
(ทู แฮ็ฝ อะ เซคอันด ชานซ)

No, no, no, no, no, no I need you baby
(โน , โน , โน , โน , โน , โน ไอ เน ยู เบบิ)
I still believe that we can be together, no no
(ไอ ซทิล บิลีฝ แดท วี แค็น บี ทุเกฑเออะ , โน โน)
If we believe that true love never has to end
(อิฟ วี บิลีฝ แดท ทรู ลัฝ เนฝเออะ แฮ็ส ทู เอ็นด)
Then we must know that we will love again.
(เฑ็น วี มัซท โน แดท วี วิล ลัฝ อะเกน)

I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
Someday you and me
(ซัมเดย์ ยู แอ็นด มี)
Will find ourselves in love again
(วิล ไฟนด เอารเซลฝส ซิน ลัฝ อะเกน)
I had a dream
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
You and me
(ยู แอ็นด มี)
Will find ourselves in love again
(วิล ไฟนด เอารเซลฝส ซิน ลัฝ อะเกน)

I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
Someday you and me
(ซัมเดย์ ยู แอ็นด มี)
Will find ourselves in love again
(วิล ไฟนด เอารเซลฝส ซิน ลัฝ อะเกน)
I had a dream
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
Someday you and me
(ซัมเดย์ ยู แอ็นด มี)
Will find ourselves in love again
(วิล ไฟนด เอารเซลฝส ซิน ลัฝ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Still Believe คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น