เนื้อเพลง Long Shot คำอ่านไทย Katy Perry

I felt it
(ไอ เฟ็ลท ดิธ)
The wire touched my neck and
(เดอะ ไวร์ ทั๊ช มาย เน็ค แอนด์)
Then someone pulled it tighter
(เด็น ซัมวัน พูลล ดิท ไทท์เดอ)
I never saw it coming
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซอว์ อิท คัมอิง)
I started to black out and
(ไอ สท๊าร์ท ทู แบล๊ค เอ๊าท แอนด์)
Then someone said good morning
(เด็น ซัมวัน เซ็ด กู๊ด ม๊อร์นิ่ง)
I took it as a warning
(ไอ ทุค อิท แอส ซา วอนิง)
I should have seen it coming
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด คัมอิง)
So now I’ll take a chance on
(โซ นาว แอล เท้ค เก แช้นซํ ออน)
This thing we may have started
(ดิส ทริง วี เมย์ แฮ็ฝ สท๊าร์ท)
Intentional or not I
(อินเทนฌะแน็ล ออ น็อท ไอ)
Don’t think we saw it coming
(ด้อนท์ ทริ๊งค วี ซอว์ อิท คัมอิง)
It’s all adding up to something
(อิทซ ซอร์ แอดดิง อั๊พ ทู ซัมติง)
That asks for some involvement
(แดท อาสคฺ ฟอร์ ซัม involvement)
That *asks for a commitment
(แดท *อาสคฺ ฟอร์ รา ค็อมมีทเม็นท)
I think I see it coming
(ไอ ทริ๊งค ไอ ซี อิท คัมอิง)
If we step out on that limb
(อิ๊ฟ วี สเท็พ เอ๊าท ออน แดท ลิ๊มบ์)

My heartbeat* beats me senselessly
(มาย ฮาร์ทบีท * บีท มี เซนซเล็ซลิ)
Why’s everything got to be so intense with me
(วาย เอ๊วี่ติง ก็อท ทู บี โซ อินเทนซ วิธ มี)
I’m trying to handle all this unpredictability
(แอม ทไรอิง ทู แฮ๊นเดิ้ล ออล ดิส unpredictability)
In all probability
(อิน ออล พรอบะบีลอิทิ)

It’s a long shot and I say why not
(อิทซ ซา ลอง ฌ็อท แอนด์ ดาย เซย์ วาย น็อท)
If I say forget it I know that I’ll regret it
(อิ๊ฟ ฟาย เซย์ ฟอร์เก๊ท ดิธ ไอ โนว์ แดท แอล รีเกร๊ท ดิธ)
It’s a long shot just to beat the odds
(อิทซ ซา ลอง ฌ็อท จั๊สท ทู บีท ดิ อ๊อดด)
The chance is we won’t make it
(เดอะ แช้นซํ อีส วี ว็อนท เม้ค อิท)
But I know if I don’t take there’s no chance
(บั๊ท ไอ โนว์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เท้ค แดร์ โน แช้นซํ)
But you’re the best I’ve got
(บั๊ท ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ แอฝ ก็อท)
So take the long shot
(โซ เท้ค เดอะ ลอง ฌ็อท)

I realize that there is all this starting
(ไอ รีแอะไลส แดท แดร์ อีส ซอร์ ดิส ซทาททิง)
That we’re both scared about but
(แดท เวีย โบทรฺ ซคา อะเบ๊าท บั๊ท)
We’ll never see them coming
(เวลล เน๊เฝ่อร์ ซี เด็ม คัมอิง)
Throw caution to the wind and
(โธรว์ ค๊อชั่น ทู เดอะ วินด แอนด์)
We’ll see which way it’s blowing
(เวลล ซี วิช เวย์ อิทซ โบลวิง)
And to this pulling on
(แอนด์ ทู ดิส พลูลิง ออน)
We’ll never see it coming
(เวลล เน๊เฝ่อร์ ซี อิท คัมอิง)
Until it’s much too close to stop
(อันทิล อิทซ มัช ทู โคลส ทู สท๊อพ)

My heartbeat beats me senselessly
(มาย ฮาร์ทบีท บีท มี เซนซเล็ซลิ)
Why’s everything got to be so intense with me
(วาย เอ๊วี่ติง ก็อท ทู บี โซ อินเทนซ วิธ มี)
I’m trying to handle all this unpredictability
(แอม ทไรอิง ทู แฮ๊นเดิ้ล ออล ดิส unpredictability)
In all probability
(อิน ออล พรอบะบีลอิทิ)

It’s a long shot and I say why not
(อิทซ ซา ลอง ฌ็อท แอนด์ ดาย เซย์ วาย น็อท)
If I say forget it I know that I’ll regret it
(อิ๊ฟ ฟาย เซย์ ฟอร์เก๊ท ดิธ ไอ โนว์ แดท แอล รีเกร๊ท ดิธ)
It’s a long shot just to beat the odds
(อิทซ ซา ลอง ฌ็อท จั๊สท ทู บีท ดิ อ๊อดด)
The chance is we won’t make it but I know if I don’t take it there’s no chance
(เดอะ แช้นซํ อีส วี ว็อนท เม้ค อิท บั๊ท ไอ โนว์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เท้ค อิท แดร์ โน แช้นซํ)
Cause I’m the best you’ve got
(ค๊อส แอม เดอะ เบ๊สท์ ยู๊ฟ ก็อท)
So take the long shot
(โซ เท้ค เดอะ ลอง ฌ็อท)

What a pleasant surprise, what a breath of fresh air
(ว๊อท ดา เพลสแอ็นท เซอร์ไพร๊ส , ว๊อท ดา บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฟรช แอร์)
You knock the wind out of me
(ยู น๊อค เดอะ วินด เอ๊าท อ็อฝ มี)
*Blind-sided and* so unaware
(*ไบลนฺดฺ ซิดทฺ แอนด์ * โซ อะนะแว)

Ahaa, ahaa, ahaa
(Ahaa , ahaa , ahaa)

Oh I waited for fact to come of fiction
(โอ ไอ เว้ท ฟอร์ แฟคท ทู คัม อ็อฝ ฟิ๊คชั่น)
And you fit my description
(แอนด์ ยู ฟิท มาย ดิซครีพฌัน)
I never saw you coming
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซอว์ ยู คัมอิง)
But we’ll make it even though
(บั๊ท เวลล เม้ค อิท อี๊เฝ่น โธ)

It’s a long shot and I say why not
(อิทซ ซา ลอง ฌ็อท แอนด์ ดาย เซย์ วาย น็อท)
If I say forget it
(อิ๊ฟ ฟาย เซย์ ฟอร์เก๊ท ดิธ)
I know that I’ll regret it
(ไอ โนว์ แดท แอล รีเกร๊ท ดิธ)
It’s a long shot just to beat the odds
(อิทซ ซา ลอง ฌ็อท จั๊สท ทู บีท ดิ อ๊อดด)
The chance is we won’t make it
(เดอะ แช้นซํ อีส วี ว็อนท เม้ค อิท)
But I know if I don’t take it there’s no chance
(บั๊ท ไอ โนว์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เท้ค อิท แดร์ โน แช้นซํ)
Cause you’re the best I’ve got
(ค๊อส ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ แอฝ ก็อท)
So take the long shot
(โซ เท้ค เดอะ ลอง ฌ็อท)

You didn’t expect this
(ยู ดิ๊นอิน เอ็กซเพ็คท ดิส)
Oh you never saw me coming
(โอ ยู เน๊เฝ่อร์ ซอว์ มี คัมอิง)
You didn’t expect this
(ยู ดิ๊นอิน เอ็กซเพ็คท ดิส)
Oh you never saw this coming
(โอ ยู เน๊เฝ่อร์ ซอว์ ดิส คัมอิง)

I take the long shot
(ไอ เท้ค เดอะ ลอง ฌ็อท)
I take the long shot, shot, shot, shot, shot, shot
(ไอ เท้ค เดอะ ลอง ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท)
Cuz you’re the best I got
(คัซ ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ไอ ก็อท)

Oh I’m take this chance on you baby
(โอ แอม เท้ค ดิส แช้นซํ ออน ยู เบ๊บี้)
I’m take this chance on you baby
(แอม เท้ค ดิส แช้นซํ ออน ยู เบ๊บี้)
I’m taking this chance
(แอม เทคอิง ดิส แช้นซํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Shot คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น