เนื้อเพลง Get It Right the First Time คำอ่านไทย Billy Joel

I don’t believe in first impressions
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน เฟิร์สท อิมพเรฌอัน)
For just this once I hope that looks don’t deceive
(ฟอร์ จั๊สท ดิส วั๊นซ ไอ โฮพ แดท ลุ๊ค ด้อนท์ ดิซีฝ)
I ain’t got time for true confessions
(ไอ เอน ก็อท ไทม์ ฟอร์ ทรู ค็อนเฟฌอัน)
I’ve got to make the move right now
(แอฝ ก็อท ทู เม้ค เดอะ มู๊ฝ ไร๊ท นาว)
Got to meet that girl somehow
(ก็อท ทู มี๊ท แดท เกิร์ล ซัมฮาว)

CHORUS
(ค๊อรัส)
I’ve gotta get it right the first time
(แอฝ กอททะ เก็ท ดิธ ไร๊ท เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
That’s the main thing
(แด้ท เดอะ เมน ทริง)
I can’t afford to let it pass
(ไอ แค็นท แอฟฟอร์ด ทู เล็ท ดิธ เพซ)
You get it right the next time that’s not the same thing
(ยู เก็ท ดิธ ไร๊ท เดอะ เน๊กซท ไทม์ แด้ท น็อท เดอะ เซม ทริง)
Gonna have to make the first time last.
(กอนนะ แฮ็ฝ ทู เม้ค เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ล๊าสท)

I’m not much good at conversation
(แอม น็อท มัช กู๊ด แอ็ท คอนเฝอะเซฌัน)
I never was too smooth at comin’ on real strong
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วอส ทู สมู๊ธ แอ็ท คัมอิน ออน เรียล สทรอง)
If all it takes is inspiration
(อิ๊ฟ ออล อิท เท้ค ซิส อินซพิเรฌัน)
Then I might have just what it takes
(เด็น นาย ไมท แฮ็ฝ จั๊สท ว๊อท ดิธ เท้ค)
If I don’t make no bad mistakes and I
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เม้ค โน แบ้ด มิสเท้ค แซน ดาย)

CHORUS
(ค๊อรัส)

I might find the courage yeah I might get up the nerve
(ไอ ไมท ไฟนด์ เดอะ เค๊อเหรจ เย่ ไอ ไมท เก็ท อั๊พ เดอะ เนิ๊ร์ฝ)
But if my timing ain’t just right what purpose would it serve?
(บั๊ท อิ๊ฟ มาย ไทมอิง เอน จั๊สท ไร๊ท ว๊อท เพ๊อร์โพส เวิด ดิท เซิร์ฝ)
I don’t know, I don’t know, I don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , ไอ ด้อนท์ โนว์ , ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
To say those first few words
(ทู เซย์ โฑส เฟิร์สท ฟิว เวิร์ด)

If I want to put myself in touch
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู พุท ไมเซลฟ อิน ทั๊ช)
The first few moments mean so much
(เดอะ เฟิร์สท ฟิว โม๊เม้นท มีน โซ มัช)
So I suppose it’s now or never
(โซ ไอ ซั๊พโพ้ส อิทซ นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
Before that woman walks right out of my life
(บีฟอร์ แดท วู๊แม่น ว๊อล์ค ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Just let me pull myself together
(จั๊สท เล็ท มี พูลล ไมเซลฟ ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’ve got to give it one good try
(แอฝ ก็อท ทู กี๊ฝ อิท วัน กู๊ด ธราย)
Gotta take my chance tonight
(กอททะ เท้ค มาย แช้นซํ ทูไน๊ท)

CHORUS
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get It Right the First Time คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น