เนื้อเพลง Grab Thy Hand คำอ่านไทย Chevelle

Grab thy hand and walk
(แกร๊บ ไฑ แฮนด์ แอนด์ ว๊อล์ค)
Through
(ทรู)
Bring me your time
(บริง มี ยุร ไทม์)
How I long for release
(ฮาว ไอ ลอง ฟอร์ รีลี๊ส)
Shown presently
(โฌน พเรสเอ็นทลิ)
Reveals a man
(รีฝีล ซา แมน)
To repeat
(ทู รีพี๊ท)
God
(ก๊อด)
How I long
(ฮาว ไอ ลอง)
How I long
(ฮาว ไอ ลอง)
To grab thy hand and walk
(ทู แกร๊บ ไฑ แฮนด์ แอนด์ ว๊อล์ค)
May I
(เมย์ ไอ)
Come in
(คัม อิน)
Grab hold
(แกร๊บ โฮลด์)
Just this once
(จั๊สท ดิส วั๊นซ)
May I, come in
(เมย์ ไอ , คัม อิน)
Just this once
(จั๊สท ดิส วั๊นซ)
Grab thy hand and walk
(แกร๊บ ไฑ แฮนด์ แอนด์ ว๊อล์ค)
Through
(ทรู)
Walk
(ว๊อล์ค)
May I come in, how long just once
(เมย์ ไอ คัม อิน , ฮาว ลอง จั๊สท วั๊นซ)
Can’t I come in grab thy hand and
(แค็นท ไอ คัม อิน แกร๊บ ไฑ แฮนด์ แอนด์)
May I come in how long just once
(เมย์ ไอ คัม อิน ฮาว ลอง จั๊สท วั๊นซ)
Can’t I come in grab thy hand and
(แค็นท ไอ คัม อิน แกร๊บ ไฑ แฮนด์ แอนด์)
Walk through
(ว๊อล์ค ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grab Thy Hand คำอ่านไทย Chevelle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น