เนื้อเพลง Ladanday คำอ่านไทย O.A.R. (Of A Revolution)

now peter sat on the mountain top
(นาว พีเทอะ แซ็ท ออน เดอะ เม๊าเท่น ท๊อพ)
northern wind blowing through his hair
(นอเฑิน วินด โบลวิง ทรู ฮิส แฮร์)
now peter never took the time to stop
(นาว พีเทอะ เน๊เฝ่อร์ ทุค เดอะ ไทม์ ทู สท๊อพ)
he just stood out there and stared
(ฮี จั๊สท ซทูด เอ๊าท แดร์ แอนด์ สทาร์)
i said but peter didn’t care about the air down there
(ไอ เซ็ด บั๊ท พีเทอะ ดิ๊นอิน แคร์ อะเบ๊าท ดิ แอร์ เดาน แดร์)
he was looking right at the sun
(ฮี วอส ลุคอิง ไร๊ท แอ็ท เดอะ ซัน)
well the sun said son don’t you come around here
(เวลล เดอะ ซัน เซ็ด ซัน ด้อนท์ ยู คัม อะราวนฺดฺ เฮียร)
and peter then began to run
(แอนด์ พีเทอะ เด็น บิแกน ทู รัน)
hey
(เฮ)

now peter he never cried too much
(นาว พีเทอะ ฮี เน๊เฝ่อร์ คราย ทู มัช)
he just looked out toward the west
(ฮี จั๊สท ลุ๊ค เอ๊าท ทูวอด เดอะ เว๊สท)
he was dreaming of a land that was way over there
(ฮี วอส ดรีมมิง อ็อฝ อะ แลนด์ แดท วอส เวย์ โอ๊เฝ่อร แดร์)
and dreaming of what comes next
(แอนด์ ดรีมมิง อ็อฝ ว๊อท คัม เน๊กซท)

but peter didn’t care about the air down there
(บั๊ท พีเทอะ ดิ๊นอิน แคร์ อะเบ๊าท ดิ แอร์ เดาน แดร์)
he was looking right out at the sun
(ฮี วอส ลุคอิง ไร๊ท เอ๊าท แอ็ท เดอะ ซัน)
and the sun said son come around here
(แอนด์ เดอะ ซัน เซ็ด ซัน คัม อะราวนฺดฺ เฮียร)
and peter started to run
(แอนด์ พีเทอะ สท๊าร์ท ทู รัน)

he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
well, hey-oh
(เวลล , เฮ โอ)

now peter started walking down the mountain
(นาว พีเทอะ สท๊าร์ท วอคกิง เดาน เดอะ เม๊าเท่น)
just runnin out toward the west
(จั๊สท รูนนิน เอ๊าท ทูวอด เดอะ เว๊สท)
it was slippery like the water from a fountain
(อิท วอส ซลีพเพอะริ ไล๊ค เดอะ ว๊อเท่อร ฟรอม มา เฟานทิน)
and peter thought that was best
(แอนด์ พีเทอะ ธอท แดท วอส เบ๊สท์)

cause he slid down there to the town over there
(ค๊อส ฮี ซลิด เดาน แดร์ ทู เดอะ ทาวน์ โอ๊เฝ่อร แดร์)
And the people just started to cry
(แอนด์ เดอะ พี๊เพิ่ล จั๊สท สท๊าร์ท ทู คราย)
And peter didn’t care about the air
(แอนด์ พีเทอะ ดิ๊นอิน แคร์ อะเบ๊าท ดิ แอร์)
And peter was never shy
(แอนด์ พีเทอะ วอส เน๊เฝ่อร์ ชาย)

he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)

he sang out loud to a unified crowd
(ฮี แซ็ง เอ๊าท เลาด ทู อะ ยูนิไฟ คราวดํ)
singing something about he thought he was
(ซิงกิง ซัมติง อะเบ๊าท ฮี ธอท ฮี วอส)
but the crowd didn’t care about the air up there
(บั๊ท เดอะ คราวดํ ดิ๊นอิน แคร์ อะเบ๊าท ดิ แอร์ อั๊พ แดร์)
and peter wasn’t nothing but nothing
(แอนด์ พีเทอะ วอสซึ้น นัธอิง บั๊ท นัธอิง)

peter didn’t care, he just looked over there
(พีเทอะ ดิ๊นอิน แคร์ , ฮี จั๊สท ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร แดร์)
and the crowd was smiling back
(แอนด์ เดอะ คราวดํ วอส ซไมลอิง แบ็ค)
he was singing at his heart and praying to his soul
(ฮี วอส ซิงกิง แอ็ท ฮิส ฮาร์ท แอนด์ เพลยอิง ทู ฮิส โซล)
that they would ask him back
(แดท เด เวิด อาสคฺ ฮิม แบ็ค)

he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
well, hey-oh
(เวลล , เฮ โอ)

now peter
(นาว พีเทอะ)
was looking around to the back
(วอส ลุคอิง อะราวนฺดฺ ทู เดอะ แบ็ค)
mountain slipped from under his feet
(เม๊าเท่น สลิป ฟรอม อั๊นเด้อร ฮิส ฟีท)

he didn’t really care about the air down there
(ฮี ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ดิ แอร์ เดาน แดร์)
he looked right at the sun
(ฮี ลุ๊ค ไร๊ท แอ็ท เดอะ ซัน)
the sun said son don’t you come around here
(เดอะ ซัน เซ็ด ซัน ด้อนท์ ยู คัม อะราวนฺดฺ เฮียร)
so peter then began to run
(โซ พีเทอะ เด็น บิแกน ทู รัน)

he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
he said la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ฮี เซ็ด ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)
la-dan-dan-dan-dan-dan-dan-day
(ลา แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น แด็น เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ladanday คำอ่านไทย O.A.R. (Of A Revolution)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น