เนื้อเพลง On My Mind คำอ่านไทย Color Me Badd

Thinkin back on how we use to be.
(ติ้งกิน แบ็ค ออน ฮาว วี ยู๊ส ทู บี)
Oh oh
(โอ โอ)
Your on my mind constantly,
(ยุร ออน มาย ไมนด์ คอนสแท็นทลิ ,)
Free your love come with me.
(ฟรี ยุร ลัฝ คัม วิธ มี)
I wanna give you everything [oh baby]
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง [ โอ เบ๊บี้ ])
I wanna give you everything [yeah!]
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง [ เย่ ! ])
Your on my mind constantly,
(ยุร ออน มาย ไมนด์ คอนสแท็นทลิ ,)
Free your love come with me. [free you love]
(ฟรี ยุร ลัฝ คัม วิธ มี [ ฟรี ยู ลัฝ ])
I wanna give you everything
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
I wanna give you everything
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)

Thinkin back on how, we use to be
(ติ้งกิน แบ็ค ออน ฮาว , วี ยู๊ส ทู บี)
In the past, Im a wishin
(อิน เดอะ พาสท์ , แอม มา วิซชิน)
Youd always, stay the same
(ยูต ออลเว , สเทย์ เดอะ เซม)
And it would last, baby your on my mind
(แอนด์ ดิท เวิด ล๊าสท , เบ๊บี้ ยุร ออน มาย ไมนด์)

Your on my mind constantly, [constantly]
(ยุร ออน มาย ไมนด์ คอนสแท็นทลิ , [ คอนสแท็นทลิ ])
Free your love come with me.
(ฟรี ยุร ลัฝ คัม วิธ มี)
I wanna give you everything
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
I wanna give you everything
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Your on my mind constantly,
(ยุร ออน มาย ไมนด์ คอนสแท็นทลิ ,)
Free your love come with me. [free your love]
(ฟรี ยุร ลัฝ คัม วิธ มี [ ฟรี ยุร ลัฝ ])
I wanna give you everything
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
I wanna give you everything
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)

What is the problem? I dont understand?
(ว๊อท อีส เดอะ โพร๊เบล่ม ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
You used to tell me everything, coz I was your man.
(ยู ยู๊ส ทู เทลล มี เอ๊วี่ติง , คอซ ไอ วอส ยุร แมน)
I put my trust in you, gave you all my time
(ไอ พุท มาย ทรัสท อิน ยู , เกฝ ยู ออล มาย ไทม์)
Now you turn your back on me, I dont even know why? [no baby]
(นาว ยู เทิร์น ยุร แบ็ค ออน มี , ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ วาย [ โน เบ๊บี้ ])

I gave you all of my time [ooh]
(ไอ เกฝ ยู ออล อ็อฝ มาย ไทม์ [ อู้ ])
I had to make it right [make it right]
(ไอ แฮ็ด ทู เม้ค อิท ไร๊ท [ เม้ค อิท ไร๊ท ])
Everything I do, I wanna share it all with you. [ I wanna share]
(เอ๊วี่ติง ไอ ดู , ไอ วอนนา แชร์ อิท ดอร์ วิธ ยู [ ไอ วอนนา แชร์ ])
When I see your smiling face, your the one who makes my day.
(เว็น นาย ซี ยุร ซไมลอิง เฟซ , ยุร ดิ วัน ฮู เม้ค มาย เดย์)
Let me kiss you for a while, turn your frown into a smile.
(เล็ท มี คิซ ยู ฟอร์ รา ไวล์ , เทิร์น ยุร ฟเราน อิ๊นทู อะ สไมล์)

On my mind constantly [constantly]
(ออน มาย ไมนด์ คอนสแท็นทลิ [ คอนสแท็นทลิ ])
Free your love, I wanna give you everything
(ฟรี ยุร ลัฝ , ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Baby I can make you smile, your smile, your smile
(เบ๊บี้ ไอ แคน เม้ค ยู สไมล์ , ยุร สไมล์ , ยุร สไมล์)
Your on my mind, my mind, my mind, your on my mind
(ยุร ออน มาย ไมนด์ , มาย ไมนด์ , มาย ไมนด์ , ยุร ออน มาย ไมนด์)

Repeat chorus twice
(รีพี๊ท ค๊อรัส ทไวซ)

Baby I can make you smile again
(เบ๊บี้ ไอ แคน เม้ค ยู สไมล์ อะเกน)
Ya let me see you smile?
(ยา เล็ท มี ซี ยู สไมล์)
Baby I can make you smile again
(เบ๊บี้ ไอ แคน เม้ค ยู สไมล์ อะเกน)
Let me see you smile again-baby
(เล็ท มี ซี ยู สไมล์ อะเกน เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On My Mind คำอ่านไทย Color Me Badd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น