เนื้อเพลง Lil One คำอ่านไทย Lil Wayne feat Big Tymers

[Lil Wayne talking]
([ ลิล เวยอิน ทอคอิง ])
F*ck, Man I been on this block all day
(เอฟ *ck , แมน นาย บีน ออน ดิส บล๊อค ออล เดย์)
Hot ??? my shirt, Hot
(ฮอท มาย เชิ๊ร์ท , ฮอท)
Boy that look like Baby
(บอย แดท ลุ๊ค ไล๊ค เบ๊บี้)
That aint Baby
(แดท เอน เบ๊บี้)
That is that n*gga
(แดท อีส แดท เอ็น *gga)
Let’s go
(เล็ท โก)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Say Lil One
(เซย์ ลิล วัน)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
One Whats happenin’ with you big dog
(วัน ว๊อท แฮพปีนิน วิธ ยู บิ๊ก ด้อกก)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Look I need to talk bout some serious sh*t
(ลุ๊ค ไอ นี๊ด ทู ท๊อล์ค เบาท ซัม ซี๊เรี๊ยส ฌะ *ที)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Like what?, Look I aint have nothin’ to do with killin’
(ไล๊ค ว๊อท , ลุ๊ค ไอ เอน แฮ็ฝ นอทติน ทู ดู วิธ คิลลิน)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Slow down, I’m talking bout some get money sh*t an how its gonna go down
(สโลว์ เดาน , แอม ทอคอิง เบาท ซัม เก็ท มั๊นนี่ ฌะ *ที แอน ฮาว อิทซ กอนนะ โก เดาน)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Well holla at me n*gga, Talk to me, Let me know somethin’
(เวลล ฮอลละ แอ็ท มี เอ็น *gga , ท๊อล์ค ทู มี , เล็ท มี โนว์ ซัมติน)
Cause right now I’m tired of husltin, And these rocks aint doin’ nothin’
(ค๊อส ไร๊ท นาว แอม ไทร์ อ็อฝ husltin , แอนด์ ฑิส ร๊อค เอน โดย นอทติน)
And to tell you the truth I feel like I be out here for the fun of it
(แอนด์ ทู เทลล ยู เดอะ ทรู๊ธ ไอ ฟีล ไล๊ค ไก บี เอ๊าท เฮียร ฟอร์ เดอะ ฟัน อ็อฝ อิท)
I swear if I don’t hit a lick by next month I’m done with it
(ไอ สแวร์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ฮิท ดา ลิค บาย เน๊กซท มั้นธ แอม ดัน วิธ อิท)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
I understand, But you ain’t listenin’ you just talkin’
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด , บั๊ท ยู เอน ลิเซินนิน ยู จั๊สท ทอคกิ่น)
I said I could get you paid, Is you with that offer?
(ไอ เซ็ด ดาย เคิด เก็ท ยู เพลด , อีส ยู วิธ แดท อ๊อฟเฟ่อร์)
I know you see me comin’ thruogh everyday pimpin’
(ไอ โนว์ ยู ซี มี คัมอิน thruogh เอวี่เดย์ พิมปิน)
In a Benz, the Jag, and a Ferari
(อิน อะ เบนซฺ , เดอะ แจ็ก , แอนด์ อะ Ferari)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Yea, But I like that Bentely
(เย , บั๊ท ไอ ไล๊ค แดท Bentely)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
All thats cool shorty, You can get this if you with me
(ออล แด้ท คูล ชอร์ทดิง , ยู แคน เก็ท ดิส อิ๊ฟ ยู วิธ มี)
Let me run it down to ya bout this shipment I’m gettin’ in
(เล็ท มี รัน หนิด เดาน ทู ยา เบาท ดิส ฌีพเม็นท แอม เกดดิน อิน)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
I mean I’m sayin’ it sound good, I like that
(ไอ มีน แอม เซย์อิน หนิด ซาวน์ด กู๊ด , ไอ ไล๊ค แดท)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
What thats a blunt?
(ว๊อท แด้ท ซา บลันท)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Yea
(เย)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Light that, N*gga I’ll be right back
(ไล๊ท แดท , เอ็น *gga แอล บี ไร๊ท แบ็ค)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Aight cat, Don’t be playin’, This worth my while?
(ไอชฺ แค๊ท , ด้อนท์ บี เพลย์ยิน , ดิส เวิร์ธ มาย ไวล์)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Lil daddy I play with hoes, Is you a hoe?
(ลิล แดดดิ ไอ เพลย์ วิธ โฮ , อีส ยู อะ โฮ)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Nah
(นาห์)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Say I got work, I need to flood it all over
(เซย์ ไอ ก็อท เวิ๊ร์ค , ไอ นี๊ด ทู ฟลั๊ด ดิท ออล โอ๊เฝ่อร)
I can’t do it all myself, So I need me a Lil solider
(ไอ แค็นท ดู อิท ดอร์ ไมเซลฟ , โซ ไอ นี๊ด มี อะ ลิล solider)
I been peepin’ ya Lil ass, I see you grindin’ an sh*t
(ไอ บีน พีพพิน ยา ลิล อาซ , ไอ ซี ยู กรี๊ดอิน แอน ฌะ *ที)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
I been peepin’ you to, N*gga I see you shinin’ an sh*t
(ไอ บีน พีพพิน ยู ทู , เอ็น *gga ไอ ซี ยู ชายนิน แอน ฌะ *ที)
An you don’t even know how long I been tryin’ to find me a brick
(แอน ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮาว ลอง ไอ บีน ทายอิน ทู ไฟนด์ มี อะ บริ๊ค)
To make it flip and take the chips and go an buy me a whip
(ทู เม้ค อิท ฟลิพ แอนด์ เท้ค เดอะ ชิพ แซน โก แอน บาย มี อะ ฮวิพ)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
F*ck a whip, That could wait
(เอฟ *ck กา ฮวิพ , แดท เคิด เว้ท)
You worry bout your cake
(ยู ว๊อร์รี่ เบาท ยุร เค้ก)
Once you make enough to play
(วั๊นซ ยู เม้ค อีน๊าฟ ทู เพลย์)
Go buy a Z-28
(โก บาย อะ ซี 28)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
A Z-28
(อะ ซี 28)
Boy go head, Once I get change
(บอย โก เฮด , วั๊นซ ไอ เก็ท เช้งจํ)
I’mma go an cop me a Range or two platinum chains
(แอมมา โก แอน ค็อพ มี อะ เร๊นจ ออ ทู พแลทนัม เชน)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Well look I ain’t f*ckin’ with ya
(เวลล ลุ๊ค ไอ เอน เอฟ *ckin วิธ ยา)
You to young from the start
(ยู ทู ยัง ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Man that aint even got anythnig to do with it
(แมน แดท เอน อี๊เฝ่น ก็อท anythnig ทู ดู วิธ อิท)
Its dedication and heart
(อิทซ เดดิเคฌัน แอนด์ ฮาร์ท)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Dedication and smarts
(เดดิเคฌัน แอนด์ สมาร์ท)
Don’t put your heart in this game
(ด้อนท์ พุท ยุร ฮาร์ท อิน ดิส เกม)
Cause when you fall to deep in love you get caught in this game
(ค๊อส เว็น ยู ฟอลล์ ทู ดี๊พ อิน ลัฝ ยู เก็ท คอท อิน ดิส เกม)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Well correct me when I’m worng
(เวลล คอรเร็คทํ มี เว็น แอม วอง)
And acknowlegde me when I’m right
(แอนด์ acknowlegde มี เว็น แอม ไร๊ท)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Lil b*tch, If ya hard head ass listen I might
(ลิล บี *tch , อิ๊ฟ ยา ฮาร์ด เฮด อาซ ลิ๊สซึ่น นาย ไมท)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
B I’m all ears
(บี แอม ออล เอียร)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Get yo ass in this car
(เก็ท โย อาซ ซิน ดิส คารํ)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Unlock the door
(อันลอค เดอะ ดอร์)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Its unlocked
(อิทซ อันลอค)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Don’t holla at me
(ด้อนท์ ฮอลละ แอ็ท มี)
You ain’t my pa
(ยู เอน มาย พา)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Now stop playin’, Look I got a hundred bricks just came
(นาว สท๊อพ เพลย์ยิน , ลุ๊ค ไอ ก็อท ดา ฮั๊นเดร็ด บริ๊ค จั๊สท เคม)
50 ki’s of raw dope, and 50 bricks of c*caine
(50 คิซ อ็อฝ รอว์ โดพ , แอนด์ 50 บริ๊ค อ็อฝ ซี *เคน)
Pays 5 a piece
(เพย์ 5 อะ พี๊ซ)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Every week
(เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Just move it together
(จั๊สท มู๊ฝ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’mma knock off my Lil section
(แอมมา น๊อค ออฟฟ มาย ลิล เซ๊คชั่น)
You take care of ya area
(ยู เท้ค แคร์ อ็อฝ ยา แอ๊เรีย)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Ughhh, N*gga I been waitin’ to be the Don round here
(Ughhh , เอ็น *gga ไอ บีน เว๊ทดิน ทู บี เดอะ ด็อน ราวนด เฮียร)
I’mma have Coke and Dope
(แอมมา แฮ็ฝ โคค แอนด์ โดพ)
Its gone be on round here
(อิทซ กอน บี ออน ราวนด เฮียร)
But how you want me to sell this
(บั๊ท ฮาว ยู ว้อนท มี ทู เซลล์ ดิส)
Zones, Quaters, Halfs, Ki’s
(โซน , ควาเดอร์ , ฮาล์ฟ , คิซ)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
However they ask for it, Just give it to them Lil Weezy
(เฮาเอฝเออะ เด อาสคฺ ฟอร์ อิท , จั๊สท กี๊ฝ อิท ทู เด็ม ลิล วีซี่)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
I’m all for it cousin
(แอม ออล ฟอร์ อิท เค๊าซิน)
I’mma get me a million
(แอมมา เก็ท มี อะ มิ๊ลเลี่ยน)
If power get between it I’mma split me a n*gga
(อิ๊ฟ พ๊าวเว่อร์ เก็ท บีทะวีน หนิด แอมมา สพลิ๊ท มี อะ เอ็น *gga)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
You better, But when I get you this sh*t n*gga
(ยู เบ๊ทเท่อร์ , บั๊ท เว็น นาย เก็ท ยู ดิส ฌะ *ที เอ็น *gga)
Let them have it
(เล็ท เด็ม แฮ็ฝ อิท)
I bet you be on the block workin’, Directin’ traffic
(ไอ เบ๊ท ยู บี ออน เดอะ บล๊อค เวิคกิน , Directin แทร๊ฟฟิ๊ค)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Like you park here, You park there, You meet me in the cuts
(ไล๊ค ยู พาร์ค เฮียร , ยู พาร์ค แดร์ , ยู มี๊ท มี อิน เดอะ คัท)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Say Lil One
(เซย์ ลิล วัน)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Wassup?
(วอสซับ)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
We gone f*ck it up
(วี กอน เอฟ *ck อิท อั๊พ)
[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
N*gga what?
(เอ็น *gga ว๊อท)
N*gga what?
(เอ็น *gga ว๊อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lil One คำอ่านไทย Lil Wayne feat Big Tymers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น