เนื้อเพลง Way Out คำอ่านไทย Abuse the Youth

Hey! Do you hear me? , my friends
(เฮ ! ดู ยู เฮีย มี , ไม ฟเร็นด)

I left without any words to say
(ไอ เล็ฟท วิเฑาท เอนอิ เวิด ทู เซ)

Think I’ll write you soon
(ธิงค อิล ไรท ยู ซูน)

Hey! Can you hear me? Mom and Dad
(เฮ ! แค็น ยู เฮีย มี มัม แอ็นด แด็ด)

Now I separate all the things I dreamed it’s not quite all these things I’ve seen
(เนา ไอ เซพอะริท ออล เดอะ ธิง ซาย ดรีม อิทซ น็อท คไวท ออล ฑิส ธิง อิฝ ซีน)

Yeah…
(เย่)

* This is a call to turn and turn all the hour
(* ที ซิส ซา คอล ทู เทิน แอ็นด เทิน ออล เดอะ เอาร)

Because what I’m feeling now is too hard to take it
(บิคอส ฮว็อท แอม ฟีลอิง เนา อีส ทู ฮาด ทู เทค อิท)

I’m turning around and think I’m dying alone again
(แอม เทินนิง อะเรานด แอ็นด ธิงค แอม ไดอิง อะโลน อะเกน)

Feel everything is so clear
(ฟีล เอ๊วี่ติง อีส โซ คเลีย)

Blue sky and the sun is near
(บลู ซไค แอ็นด เดอะ ซัน อีส เนีย)

[adsense]

And the water is good
(แอ็นด เดอะ วอเทอะ อีส กุด)

I’ve never been so alive
(อิฝ เนฝเออะ บีน โซ อะไลฝ)

You might be thinking that I should be so fine
(ยู ไมท บี ติ้งกิง แดท ไอ ฌูด บี โซ ไฟน)

yeah… I wish that I should have died
(เย่ ไอ วิฌ แดท ไอ ฌูด แฮ็ฝ ได)

[*,*]
([ * , * ])

Save me now , my friends
(เซฝ มี เนา , ไม ฟเร็นด)

One more day or hour I’ll be done
(วัน โม เด ออ เอาร อิล บี ดัน)

I mean it , man
(ไอ มีน หนิด , แม็น)

A hundred and thousand letters that I’ve sent
(อะ ฮันดเร็ด แอ็นด เธาแส็น เลทเทอะ แดท อิฝ เซ็นท)

Like someone told, One day you’ll be living alone
(ไลค ซัมวัน โทลด , วัน เด โยว บี ลีฝอิง อะโลน)

But is this too much for me?
(บัท อีส ที ทู มัช ฟอ มี)

[*,*,*,*]
([ * , * , * , * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Way Out คำอ่านไทย Abuse the Youth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น