เนื้อเพลง Blueberry Hill คำอ่านไทย Louis Armstrong

I found my thrill ……on Blueberry Hill
(ไอ เฟานด มาย ธริล ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์)
On Blueberry Hill ……when I found you
(ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ เว็น นาย เฟานด ยู)
The moon stood still ……on Blueberry Hill
(เดอะ มูน ซทูด สทิลล ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์)
And lingered until ……my dreams came true
(แอนด์ ลีงเกอะ อันทิล มาย ดรีม เคม ทรู)

[The wind in the willow played…….love’s sweet melody
([ เดอะ วินด อิน เดอะ วีลโล เพลย์ ลัฝ สวี้ท เมลโอะดิ)
But all of those vows we made…… were never to be]
(บั๊ท ดอร์ อ็อฝ โฑส โฝว วี เมด เวอ เน๊เฝ่อร์ ทู บี ])

Though we’re apart……you’re part of me still
(โธ เวีย อะพาร์ท ยัวร์ พาร์ท อ็อฝ มี สทิลล)
For you were my thrill……on Blueberry Hill
(ฟอร์ ยู เวอ มาย ธริล ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์)

[I found my thrill]………..Come climb the hill with me, baby
([ ไอ เฟานด มาย ธริล ] คัม ไคลบ์ เดอะ ฮิลล์ วิธ มี , เบ๊บี้)
[on Blueberry Hill]…………We’ll see what we shall see
([ ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ ] เวลล ซี ว๊อท วี แชลล์ ซี)
[on Blueberry Hill]……………I’ll bring my horn with me
([ ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ ] แอล บริง มาย ฮอร์น วิธ มี)
[when I found you]…………….. I’ll be with you where berries are blue
([ เว็น นาย เฟานด ยู ] แอล บี วิธ ยู แวร์ แบร์รีสฺ แซร์ บลู)
[the moon stood still]……………. Each afternoon we’ll go
([ เดอะ มูน ซทูด สทิลล ] อีช แอฟเตอร์นูน เวลล โก)
[on Blueberry Hill]………………… Higher than the moon we’ll go
([ ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ ] ไฮเออะ แฑ็น เดอะ มูน เวลล โก)
[and lingered until]……………….. Then, to a weddin’ in June we’ll go
([ แอนด์ ลีงเกอะ อันทิล ] เด็น , ทู อะ weddin อิน จูน เวลล โก)
[my dreams came true]……………..Ba-ba-da-d-bzz-bzz-va-d-in-da-day
([ มาย ดรีม เคม ทรู ] บา บา ดา ดี bzz bzz va ดี อิน ดา เดย์)

The wind in the willow played ……………… [do you really love me]
(เดอะ วินด อิน เดอะ วีลโล เพลย์ [ ดู ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ มี ])
Love’s sweet melody …………………….[as I love you]
(ลัฝ สวี้ท เมลโอะดิ [ แอส ซาย ลัฝ ยู ])
But all of those vows we made ……………. [will you still remember]
(บั๊ท ดอร์ อ็อฝ โฑส โฝว วี เมด [ วิล ยู สทิลล รีเม๊มเบ่อร์ ])
Were never to be …………………….. [when the night is through]
(เวอ เน๊เฝ่อร์ ทู บี [ เว็น เดอะ ไน๊ท อีส ทรู ])

Though we’re apart……you’re part of me still
(โธ เวีย อะพาร์ท ยัวร์ พาร์ท อ็อฝ มี สทิลล)
For you were my thrill……on Blueberry Hill
(ฟอร์ ยู เวอ มาย ธริล ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blueberry Hill คำอ่านไทย Louis Armstrong

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น