เนื้อเพลง Reflections (I Remember) คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Intro:]
([ อินโทร : ])
I remember [x7]
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ [ x7 ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Back before
(แบ็ค บีฟอร์)
The record deal
(เดอะ เร๊คขอร์ด ดีล)
And the cars
(แอนด์ เดอะ คารํ)
And the cribs
(แอนด์ เดอะ คริบ)
And the way
(แอนด์ เดอะ เวย์)
That things
(แดท ทริง)
Took off
(ทุค ออฟฟ)
I was signin’
(ไอ วอส ซายนิน)
At Lucy’s
(แอ็ท ลูซี่)
On 1-25th
(ออน 1 25th)
Just tryin’
(จั๊สท ทายอิน)
My best
(มาย เบ๊สท์)
To get on
(ทู เก็ท ออน)
Back when
(แบ็ค เว็น)
Me and Puff
(มี แอนด์ พัฟ)
And B.I.G.
(แอนด์ บี ไอ จี)
Was kids
(วอส คิด)
And I knew
(แอนด์ ดาย นยู)
Jodeci
(โจโดซี)
I was young
(ไอ วอส ยัง)
And tough
(แอนด์ ทั๊ฟ)
And fresh in love
(แอนด์ เฟรช อิน ลัฝ)
And it was
(แอนด์ ดิท วอส)
All a dream
(ออล อะ ดรีม)
Signing a contract
(ซายนิง อะ ค๊อนแทรคทํ)
No guiding light
(โน กายดิง ไล๊ท)
Just hopin’ I
(จั๊สท โฮพปิน นาย)
I can get out
(ไอ แคน เก็ท เอ๊าท)
The projects
(เดอะ โพร๊เจ็คท)
And get my
(แอนด์ เก็ท มาย)
Family right
(แฟ๊มิลี่ ไร๊ท)
‘Cause they
(ค๊อส เด)
Were my life
(เวอ มาย ไล๊ฟ)
In Red Zones
(อิน เร้ด โซน)
In Bentley’s
(อิน เบนลี่)
You can
(ยู แคน)
Catch me
(แค็ทช มี)
Tryna do me
(ทายนา ดู มี)
I was jaded
(ไอ วอส เจด)
On the block
(ออน เดอะ บล๊อค)
I coulda faded
(ไอ คอดา แฟ็ด)
On the block
(ออน เดอะ บล๊อค)
But I made it
(บั๊ท ไอ เมด อิท)
Off the block
(ออฟฟ เดอะ บล๊อค)
And I
(แอนด์ ดาย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I remember
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
Back when
(แบ็ค เว็น)
I didn’t know
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์)
Which way
(วิช เวย์)
To live
(ทู ไล้ฝ)
I remember
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
Back when
(แบ็ค เว็น)
Pain was
(เพน วอส)
All I had
(ออล ไอ แฮ็ด)
To give
(ทู กี๊ฝ)
The reflections
(เดอะ ริฟเคลฌัน)
Of my life
(อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I see the
(ไอ ซี เดอะ)
Lessons that I’ve learned
(เล๊ซซั่น แดท แอฝ เลิร์น)
And now I know
(แอนด์ นาว ไอ โนว์)
Heartbreak don’t exist
(ฮาร์ทเบรก ด้อนท์ เอ็กซิ๊สท)
When it’s been
(เว็น อิทซ บีน)
Torn apart
(โทน อะพาร์ท)
By love
(บาย ลัฝ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I use to
(ไอ ยู๊ส ทู)
Throw a fit
(โธรว์ อะ ฟิท)
I use
(ไอ ยู๊ส)
To shed
(ทู ชี)
A doubt
(อะ เดาท)
And blame it
(แอนด์ เบลม อิท)
On a man
(ออน อะ แมน)
But that
(บั๊ท แดท)
Was Mary than
(วอส แมริ แฑ็น)
And this is
(แอนด์ ดิส ซิส)
Mary now
(แมริ นาว)
You gotta understand
(ยู กอททะ อั๊นเด้อรสแทนด)
It’s about
(อิทซ อะเบ๊าท)
How we
(ฮาว วี)
Respect ourselves
(เรสเพ๊คท เอารเซลฝส)
And the men
(แอนด์ เดอะ เม็น)
Have no control
(แฮ็ฝ โน คอนโทรล)
Of our self-esteem
(อ็อฝ เอ๊า เซลฟ์ เอสทีม)
And when
(แอนด์ เว็น)
We see that
(วี ซี แดท)
Then we can
(เด็น วี แคน)
Let go
(เล็ท โก)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Now I made
(นาว ไอ เมด)
Some mistakes
(ซัม มิสเท้ค)
I lost some
(ไอ ล็อซท ซัม)
Friends along
(เฟรน อะลอง)
The way
(เดอะ เวย์)
But I don’t
(บั๊ท ไอ ด้อนท์)
Carry it
(แค๊รรี่ อิท)
‘Cause it
(ค๊อส อิท)
Made me
(เมด มี)
A better chick
(อะ เบ๊ทเท่อร์ ชิค)
Its my life
(อิทซ มาย ไล๊ฟ)
And I know
(แอนด์ ดาย โนว์)
That there’s
(แดท แดร์)
More for
(โม ฟอร์)
Me to see
(มี ทู ซี)
I may not be
(ไอ เมย์ น็อท บี)
What I’m
(ว๊อท แอม)
Suppose to
(ซั๊พโพ้ส ทู)
But I can
(บั๊ท ไอ แคน)
Tell you right now
(เทลล ยู ไร๊ท นาว)
I ain’t what
(ไอ เอน ว๊อท)
I use to be
(ไอ ยู๊ส ทู บี)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])
I remember [x7]
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ [ x7 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reflections (I Remember) คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น