เนื้อเพลง A Rose in April คำอ่านไทย Pure Records

” Oh can I go to my love’s side
(” โอ แคน นาย โก ทู มาย ลัฝ ไซด์)
Oh let me go this day,
(โอ เล็ท มี โก ดิส เดย์ ,)
Please let me go to my love’s side,
(พลีซ เล็ท มี โก ทู มาย ลัฝ ไซด์ ,)
Oh mother, don’t make me stay.
(โอ ม๊าเธ่อร์ , ด้อนท์ เม้ค มี สเทย์)
I was a rose in April
(ไอ วอส ซา โรส อิน เอพริล)
And still a rose in June
(แอนด์ สทิลล อะ โรส อิน จูน)
I fear that come the winter,
(ไอ เฟียร์ แดท คัม เดอะ วิ๊นเท่อร์ ,)
I shall no longer bloom. ”
(ไอ แชลล์ โน ลองเงอ บลูม “)

” Oh daughter, daughter you cannot go,
(” โอ ด๊อเท่อร์ , ด๊อเท่อร์ ยู แคนน็อท โก ,)
Oh you cannot go this day.
(โอ ยู แคนน็อท โก ดิส เดย์)
Your father, he forbade you,
(ยุร ฟ๊าเท่อร , ฮี ฟอแบด ยู ,)
And at home you must remain.
(แอนด์ แอ็ท โฮม ยู มัสท์ รีเมน)
You were a rose in April,
(ยู เวอ อะ โรส อิน เอพริล ,)
And still a rose in June,
(แอนด์ สทิลล อะ โรส อิน จูน ,)
But God can send five winters
(บั๊ท ก๊อด แคน เซ็นด ไฟฝ วิ๊นเท่อร์)
And I know my rose will bloom. ”
(แอนด์ ดาย โนว์ มาย โรส วิล บลูม “)

” Mother, mother, I must away
(” ม๊าเธ่อร์ , ม๊าเธ่อร์ , ไอ มัสท์ อะเวย์)
Unto my true love’s side.
(อันทู มาย ทรู ลัฝ ไซด์)
Bring to me my white horse,
(บริง ทู มี มาย ไว๊ท ฮอร์ส ,)
And away to him I’ll ride. ”
(แอนด์ อะเวย์ ทู ฮิม แอล ไรด์ “)
She’s rode through fields of barley,
(ชี โรด ทรู ฟีลด อ็อฝ บาลิ ,)
And she’s rode throught fields of corn,
(แอนด์ ชี โรด ธรูดทฺ ฟีลด อ็อฝ คอร์น ,)
She’s come unto her true love
(ชี คัม อันทู เฮอ ทรู ลัฝ)
One hour before the dawn.
(วัน เอาเอ้อร์ บีฟอร์ เดอะ ดอว์น)

Her father, being awakened,
(เฮอ ฟ๊าเท่อร , บีอิง อะเวคเอ็น ,)
Heard of his daughter’s flight.
(เฮิด อ็อฝ ฮิส ด๊อเท่อร์ ฟไลท)
He’s taken up his dagger
(อีส เทคเอ็น อั๊พ ฮิส แดกเกอะ)
And he’s rode into the night.
(แอนด์ อีส โรด อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท)
He’s rode through fields of barley
(อีส โรด ทรู ฟีลด อ็อฝ บาลิ)
And he’s sped through fields of corn.
(แอนด์ อีส ซเพ็ด ทรู ฟีลด อ็อฝ คอร์น)
He’s come unto her true love’s house
(อีส คัม อันทู เฮอ ทรู ลัฝ เฮ้าส)
Just before the dawn.
(จั๊สท บีฟอร์ เดอะ ดอว์น)

He’s found his daughter sleeping
(อีส เฟานด ฮิส ด๊อเท่อร์ ซลีพพิง)
in her true lover’s arms.
(อิน เฮอ ทรู ลัฝเออะ อาร์ม)
He’s taken up his dagger
(อีส เทคเอ็น อั๊พ ฮิส แดกเกอะ)
And it’s deep into their hearts.
(แอนด์ อิทซ ดี๊พ อิ๊นทู แดร์ ฮาร์ท)
” Oh father, cruel father,
(” โอ ฟ๊าเท่อร , ครู๊เอ้ล ฟ๊าเท่อร ,)
You’ve killed my love, killed me,
(ยู๊ฟ คิลล์ มาย ลัฝ , คิลล์ มี ,)
But now I’ll rest beside him,
(บั๊ท นาว แอล เรสท บีไซด์ ฮิม ,)
Locked in his arms I’ll be.
(ล๊อค อิน ฮิส อาร์ม แอล บี)
Locked in his arms I’ll be. ”
(ล๊อค อิน ฮิส อาร์ม แอล บี “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Rose in April คำอ่านไทย Pure Records

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น