เนื้อเพลง Soul Sound คำอ่านไทย Sugababes

I, touch the sky, all around, it’s alright
(ไอ , ทั๊ช เดอะ สกาย , ออล อะราวนฺดฺ , อิทซ ออลไร๊ท)
And oh you wouldn’t believe
(แอนด์ โอ ยู วูดดึ่น บีลี๊ฝ)
What’s happening to me
(ว๊อท แฮพเพะนิง ทู มี)
Expectations all around
(เอคซเพ็คเทฌัน ซอร์ อะราวนฺดฺ)
My intuition knows no doubt I could
(มาย อินทิวอีฌอัน โนว์ โน เดาท ไอ เคิด)
Lose my way on this merry-go-round
(ลู้ส มาย เวย์ ออน ดิส เม๊อร์รี่ โก ราวนด)

So I, like a bird will fly
(โซ ไอ , ไล๊ค เก เบิร์ด วิล ฟลาย)
To the sea
(ทู เดอะ ซี)
Just what could it be
(จั๊สท ว๊อท เคิด ดิท บี)
And patience I will learn
(แอนด์ เพเฌ็นซ ไอ วิล เลิร์น)
Before this fire burns
(บีฟอร์ ดิส ไฟเออะร เบิร์น)
Intuition’s got a hold on me
(อินทิวอีฌอัน ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
There’s magic in the air
(แดร์ แม๊จิค อิน ดิ แอร์)
I wanna breathe
(ไอ วอนนา บรีฑ)
Change, change all around
(เช้งจํ , เช้งจํ ออล อะราวนฺดฺ)
Go with the rhythm
(โก วิธ เดอะ ริธึ่ม)

The soul sound [oh mmm]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ โอ อึม ])
The soul sound [mmm, mmm]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ อึม , อึม ])
The soul sound [oh mmm]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ โอ อึม ])
The soul sound
(เดอะ โซล ซาวน์ด)

So I, like a bird will fly
(โซ ไอ , ไล๊ค เก เบิร์ด วิล ฟลาย)
To the sea
(ทู เดอะ ซี)
Just what could it be
(จั๊สท ว๊อท เคิด ดิท บี)
[What could it be yeah]
([ ว๊อท เคิด ดิท บี เย่ ])
Patience I will learn
(เพเฌ็นซ ไอ วิล เลิร์น)
Before this fire burns
(บีฟอร์ ดิส ไฟเออะร เบิร์น)
Intuition’s got a hold on me
(อินทิวอีฌอัน ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
There’s magic in the air
(แดร์ แม๊จิค อิน ดิ แอร์)
I wanna breathe
(ไอ วอนนา บรีฑ)
Change, change all around
(เช้งจํ , เช้งจํ ออล อะราวนฺดฺ)
Just go with the rhythm
(จั๊สท โก วิธ เดอะ ริธึ่ม)

The sould sound [oh mmm]
(เดอะ โซด ซาวน์ด [ โอ อึม ])
The soul sound [mmm, mmm]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ อึม , อึม ])
The soul sound [feeling free]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ ฟีลอิง ฟรี ])
The sould sound
(เดอะ โซด ซาวน์ด)

Dun-duna, duna-duna, dun-duna, oooh
(ดัน duna , duna duna , ดัน duna , อู้)
Sould sound
(โซด ซาวน์ด)
Dun-duna, dun-duna, dun-duna, dunnn
(ดัน duna , ดัน duna , ดัน duna , dunnn)
Wait a minute soul sound
(เว้ท ดา มิ๊หนิท โซล ซาวน์ด)
Ahh, ooh ahh, ooh ahhh, ooh ahhh
(อา , อู้ อา , อู้ อาห์ , อู้ อาห์)

The soul sound [oh mmm]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ โอ อึม ])
The soul sound [mmm, mmm]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ อึม , อึม ])
The soul sound [mmm, mmm]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ อึม , อึม ])
The soul sound [mmm, mmm]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ อึม , อึม ])
The soul sound [wait a minute soul sound]
(เดอะ โซล ซาวน์ด [ เว้ท ดา มิ๊หนิท โซล ซาวน์ด ])

[Repeat to fade]
([ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soul Sound คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น